Publikacje

Wyszukaj

Tytuł:  Autor: 
Tytuł Autor Rok wydania
Afryka w kilkunastu odsłonach. W darze Profesorowi Ryszardowi Vorbrichowi z okazji jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej Anna Weronika Brzezińska, Adam Pomieciński, Jacek Schmidt (red. nauk.) 2023
Dla nas to jest świętość. Folkloryzm jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Karolina Dziubata-Smykowska 2023
Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology Dariusz Niedźwiedzki, Jacek Schmidt 2023
LUD t. 107 Wojciech Dohnal (red.) 2023
Chłop – niewolnik? Waldemar Kuligowski (red.) 2023
Kultura jako przygoda Mariusz Czubaj, Mirosław Pęczak, Waldemar Kuligowski, Michał Rauszer (red.) 2023
Feeding Anxieties. The Politics of Children’s Food in Poland Zofia Boni 2023
Z roślin, z dźwięku, z marzeń. Domy świata Waldemar Kuligowski 2023
Debating Religion and Forced Migration Entanglements Elżbieta M. Goździak, Izabella Main 2023
Ekshumacje polityczne. Teoria i praktyka Alexandra Staniewska, Ewa Domańska (red.) 2023
Detention of Foreigners in Poland Jacek Schmidt, Dariusz Niedźwiedzki (red.) 2022
Uwierz w festiwal. Aksjonormatywne wymiary współczesnych festiwali muzycznych w Polsce Wademar Kuligowski, Marcin Poprawski, Lia Dostlieva 2022
Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu. Antropologia straty i cierpienia Adam Pomieciński, Aghasi Tadevosyan, Krzysztof Fedorowicz, Gora Ordyan 2022
LUD t. 106 red. Wojciech Dohnal 2022
Intersections of Tourism, Migration, and Exile Natalia Bloch, Kathleen Adams 2022
Człowiek i piroga. Rybołówstwo rzemieślnicze w Senegalu Adam Pomieciński, Ryszard Vorbrich 2021
Mały słownik mniejszości narodowych w Polsce Grzegorz Pełczyński, Adam Pomieciński 2021
LUD t. 105 Wojciech Dohnal (red.) 2021
Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej Katarzyna Marciniak, Agnieszka Chwieduk (red.) 2021
Dydaktyka performatywna dla humanistów. Kwestia przypadków Agnieszka Chwieduk, Izabela Skórzyńska 2021
Drugi mąż czwartej żony Waldemar Kuligowski 2021
Strzeżone ośrodki dla cudzoziemców w Polsce jako kultura organizacyjna. Analiza prawna, politologiczna, socjologiczna i antropologiczna Dariusz Niedźwiedzki, Jacek Schmidt, Maciej Stępka, Przemysław Tacik 2021
Song Studies. Poetyka i polityka wytwarzania piosenki Waldemar Kuligowski, Paweł Tański (red.) 2021
Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India Natalia Bloch 2021
Human Trafficking as a New (In)Security Threat Elżbieta M. Goździak 2021
Zielone konferencje. Przewodnik po dobrych praktykach w zakresie organizacji ekologicznie i społecznie odpowiedzialnych konferencji Natalia Bloch, Kamila Grześkowiak, Łukasz Kaczmarek 2020
Europe and the Refugee Response A Crisis of Values? Elżbieta M. Goździak, Izabella Main, Brigitte Suter 2020
Detencja cudzoziemców w Polsce. Perspektywa teoretyczno-metodologiczna Dariusz Niedźwiedzki, Jacek Schmidt 2020
Kultura rocka 4. Muzyczny rok 1969 Marek Jeziński, Waldemar Kuligowski, Michał Pranke, Paweł Tański (red.) 2020
Lud t. 104 Wojciech Dohnal (red.) 2020
Myśli – pasje – działania. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu Anna Weronika Brzezińska, Wojciech Dohnal (red.) 2020
(Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Mariola Tymochowicz 2020
Etnografia, edukacja, animacja, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 59/2020 Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna Majbroda (red.) 2020
Zawsze błądzić pośród wiatrów. Antropologiczne studium ewolucji strukturalnej westernu filmowego Piotr Fabiś 2020
Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej Zbigniew Szmyt 2020
Trzecia płeć świata Waldemar Kuligowski, ilustr. Marianna Sztyma 2020
Climate and Energy Politics in Poland. Debating Carbon Dioxide and Shale Gas Aleksandra Lis 2020
Polifem. Szkice z antropologii (nie)oczywistości Maciej J. Dudziak, Adam Pomieciński 2020
Twilight Zone Anthropology: The Voices from Poland Michał Buchowski (red.) 2019
Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna Smyk (red.) 2019
Na tropie lokalnych historii Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Monika Różańska, Katarzyna Rybarczyk, Mikołaj Smykowski (red.) 2019
300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski Anna Weronika Brzezińska, Agnieszka Szczepaniak-Kroll, Anna Szymoszyn (red.) 2019
Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej Izabella Main 2018
Rumuński sposób na Europę. Antropologiczne studium społeczności lokalnej z Săpânţa Agnieszka Chwieduk 2018
Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach Natalia Bloch 2018
Twórcy – Wytwórcy – Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego Anna Weronika Brzezińska, Sylwia Kucharska (red.) 2018
Wzornik Południowej Wielkopolski Anna Weronika Brzezińska, Sylwia Kucharska (red.) 2018
Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Mariola Tymochowicz (red.) 2018
Cmentarz, park, podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci Anna W. Brzezińska, Małgorzata Fabiszak 2018
Polityki migracyjne – Imigranci – Edukacja. Konteksty polskie i europejskie Jacek Schmidt, Dariusz Niedźwiedzki (red.) 2017
Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt (red.) 2017
Kulturowe światy wsi polskiej. Eseje Anna Szyfer 2017
The world of encounters. The role of migration and ethnicity in the contemporary world Aleksander Posern-Zieliński (red.) 2017
Lud t. 101 Wojciech Dohnal (red.) 2017
Kapitalizm: historia krótkiego trwania Kacper Pobłocki 2017
Urban Politics of a Sporting Mega Event. Legitimacy and Legacy of Euro 2012 in Anthropological Perspective Małgorzata Z. Kowalska 2017
Czyściec: antropologia neoliberalnego postsocjalizmu Michał Buchowski 2017
Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a „starą dwójką” Agata Stanisz, Waldemar Kuligowski 2017
Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy Jacek Schmidt, Dariusz Niedźwiedzki (red.) 2016
Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe Jacek Schmidt, Dariusz Niedźwiedzki (red.) 2016
Mikrokredyty – droga do rozwoju? Antropologiczne studium wiejskiej społeczności w Meksyku Agata Hummel 2016
Wielkopolanin we Lwowie. Antoni Kalina (1846-1906) – slawista i etnograf Anna Weronika Brzezińska, Hubert Czachowski 2016
Architektura niezrównoważona: synchronizacja – projekty dla miast przyszłości Kacper Pobłocki, Bogna Świątkowska (red.) 2016
Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość Anna W. Brzezińska, Marta Machowska (red.) 2016
Lud t. 100 Danuta Penkala-Gawęcka (red.) 2016
Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej Natalia Bloch (red.) 2016
Cultures of Motorway. Localities through Mobility as an Anthropological Issue Agata Stanisz, Waldemar Kuligowski (red.) 2016
Kloski, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Mariola Tymopchowicz 2015
Założenia, metodyka, cele. Anna Weronika Brzezińska, Arkadiusz Jełowicki, Wojciech Mielewczyk 2015
Wielkopolscy twórcy ludowi. Informator Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych Anna Weronika Brzezińska, Marta Romanow-Kujawa (red.) 2015
Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Paprot, Mariola Tymochowicz (red.) 2015
Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy Natalia Bloch, Karolina Sydow (red.) 2015
Lud t. 99 Danuta Penkala-Gawęcka (red.) 2015
Powiat nowotomyski Agata Stanisz 2015
Sterile nad Isolated? An anthropology today in Hungary and Poland Waldemar Kuligowski, Richard Papp (red.) 2015
Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje Anna Weronika Brzezińska, Jacek Schmidt (red.) 2014
Lud t. 98 Danuta Penkala-Gawęcka (red.) 2014
Etnografowie w terenie Anna W. Brzezińska, Agata Stanisz (red.) 2014
Nie tylko piłka w grze Michał Buchowski, Małgorzata Z. Kowalska 2014
Pleszewianie o swoim mieście i sobie. Perspektywa międzypokoleniowa Jacek Bednarski, Wojciech Dohnal, Jacek Schmidt 2013
Stroje ludowe jako fenomen kulturowy Anna Weronika Brzezińska, Mariola Tymochowicz (red.) 2013
Lud t. 97 Danuta Penkala-Gawęcka (red.) 2013
Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości Adam Pomieciński 2013
Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego Małgorzata Wosińska, Łukasz Banaszak 2013
Od polityki pierwotnej do postpolityki. Z dziejów anglosaskiej antropologii politycznej Wojciech Dohnal 2013
Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin Jacek Schmidt (red.) 2013
Rodzina Made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego Agata Stanisz 2013
Imigranci: między izolacją a integracją Michał Buchowski, Jacek Schmidt (red.) 2012
Lud t. 96 Danuta Penkala-Gawęcka (red.) 2012
Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce Ryszard Vorbrich 2012
Ewangelikalizm w Rosji (XIX – XX wiek) Grzegorz Pełczyński 2012
Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu Michał Buchowski, Jacek Schmidt (red.) 2012
Azja u bram. Studium nad migracjami Buriatów w Rosji Zbigniew Szmyt 2012
Etnologia polska: historie i powinowactwa Michał Buchowski 2012
Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii Mariusz Filip 2012
Lud t. 95 Danuta Penkala-Gawęcka (red.) 2011
Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy Wojciech Dohnal, Aleksander Posern-Zieliński (red.) 2011
Żuławy. Oswajanie krajobrazu kulturowego Anna W. Brzezińska (red.) 2011
Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości Waldemar Kuligowski (red.) 2011
Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej: (od końca XVIII wieku do roku 1918) Zbigniew Jasiewicz 2011
Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej Mariusz Kairski, Tarzycjusz Buliński (red.) 2011
Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach Natalia Bloch 2011
Restauracja Kresowa Grzegorz Pełczyński 2011
Lud t. 94 Danuta Penkala-Gawęcka (red.) 2010
Aktywność kulturalna wsi polskiej. Wczoraj, dziś, jutro Anna Szyfer 2010
Kuba Natalia Bloch, Marcin Gawrycki 2010
Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych Katarzyna Marciniak 2010
Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej Danuta Penkala-Gawęcka (red.) 2010
Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur Waledemar Kuligowski (red.) 2010
Antropologia polityki i polityka w antropologii Aleksander Posern-Zieliński, Mirosława Drozd-Piasecka (red.) 2010
Edukacja kulturowa. Społeczność – aktywizacja – uczenie się Anna W. Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomskaj-Nowak (red.) 2010
Różne kultury, różne globalizacje Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński (red.) 2010
Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej Natalia Bloch, Elżbieta M. Goździak (red.) 2010
Zachować podcień. Zapisane w krajobrazie i pamięci Anna W. Brzezińska, Joanna Poczobut (red.) 2010
Edukacja kulturowa. Przestrzeń – kultura – przekaz Anna W. Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomskaj-Nowak (red.) 2009
Pokaż mi swój świat. Edukacja rozwojowa a antropologia wizualna Ryszard Vorbrich (red.) 2009
Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919 – 2009 Piotr Fabiś, Jacek Bednarski (red.) 2009
Zanikające granice Antropologizacja nauki i jej dyskursów Adam Pomieciński, Sławomir Sikora (red.) 2009
Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech Jacek Schmidt 2009
Żuławy w poszukiwaniu tożsamości Anna W. Brzezińska (red.) 2009
Przezwyciężanie niemożliwego. Baskowie i ich język Katarzyna Mirgos (red.) 2008
Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata Agnieszka Chwieduk, Adam Pomieciński (red.) 2008
Uchodźcy: teoria i praktyka Izabella Main, Izabela Czerniejewska (red.) 2008
Émile Durkheim jako teoretyk kultury Piotr Fabiś 2008
Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych Jacek Schmidt, Roman Matykowski (red.) 2007
Granica Jacek Schmidt (red.) 2007
Medycyna komplementarna w Kazachstanie. Siła tradycji i presja globalizacji Danuta Penkala-Gawęcka 2006
Alzatczycy. Dylematy tożsamości Agnieszka Chwieduk 2006
Zwierzęta w kulturze górali himalajskich Przemysław Hinca 2006
Między indygenizmem a indianizmem. Andyjscy Indianie na drodze do etnorozwoju Aleksander Posern-Zieliński 2005
Reklama w kulturze współczesnej Adam Pomieciński 2005
Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna Waledemar Kuligowski 2004
Etniczność a religia Aleksander Posern-Zieliński (red.) 2003
Dziesiąta Muza w stroju ludowym. O wizerunkach kultury chłopskiej w kinie PRL Grzegorz Pełczyński 2002
Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne Tarzycjusz Buliński 2002
Szkice etnologiczne. Dedykowane Profesor Annie Szyfer Andrzej Brencz (red.) 2002
Antropologia refleksyjna. O rzeczywistości tekstu Waledemar Kuligowski 2001
Antropologiczne koncepcje plemienia. Studium z historii antropologii brytyjskiej Wojciech Dohnal 2001
Granica i stereotyp. Pogranicze zaborów w mentalności współczesnych Wielkopolan Jacek Schmidt 1997