31 maja 2018

Edukacja kulturowa. Przestrzeń – kultura – przekaz

Anna W. Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomskaj-Nowak (red.)

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja"
  • Rok wydania: 2009
  • ISBN: 9788387708672
  • Liczba stron: 227

Edukacja to nie tylko sformalizowany system kształcenia i przekazywania określonej wiedzy, ale przede wszystkim jednostkowe i grupowe doświadczanie świata, często w sposób nieuświadomiony i intuicyjny. Pomiędzy edukacją sformalizowaną a tą intuicyjną znajduje się obszar, wokół którego koncentrują się zagadnienia zawarte w niniejszej książce. Kluczowymi słowami, wokół których oscylują prezentowane w podręczniku zagadnienia, są przestrzeń, kultura i przekaz.