Opiekunowie i Opiekunki lat w roku akademickim 2022/2023

Opiekun roku sprawuje nadzór nad przebiegiem i postępem procesu dydaktycznego studentów:

Ponadto do obowiązków opiekuna roku należy zorganizowanie spotkania integracyjnego w pierwszym miesiącu opieki nad rokiem, utrzymywanie stałego kontaktu ze starostą roku oraz udział w absolutorium swojego roku (dotyczy II roku SUM).

Studia licencjackie (I stopnia)

I rok: dr Robert Rydzewski, robert.rydzewski@amu.edu.pl

II rok: dr Mikołaj Smykowski, mikolaj.smykowski@amu.edu.pl

III rok: prof. Waldemar Kuligowski, walkul@amu.edu.pl

Studia magisterskie (II stopnia)

I rok: prof. UAM dr hab. Natalia Bloch, nbloch@amu.edu.pl

II rok: prof. UAM dr hab. Jacek Schmidt, jschmidt@amu.edu.pl

I rok, specjalność CREOLE: dr Małgorzata Kowalska, malgorzata.kowalska@amu.edu.pl

II rok, specjalność CREOLE: dr Jan Lorenz,  jan.lorenz@amu.edu.pl

Starostowie i Starościny w roku akademickim 2022/2023

Studia licencjackie (I stopnia)

I rok: Jasia Kuczora joakuc5@st.amu.edu.pl

II rok: Miriam Anna Sinn mirsin@st.amu.edu.pl

III rok: Paweł Butkiewicz, pawbut3@st.amu.edu.pl

Studia magisterskie (II stopnia)

I rok: Witold Krzemiński, witoldkrzeminski.4@gmail.com

II rok: Aleksandra Krzyżaniak: alekskrzyzaniak@gmail.com

CREOLE: Urszula Małecka: ula.malecka98@gmail.com

Wszystkie lata wybierają swojego Starostę, czyli najlepiej i najszybciej poinformowaną osobę na roku. Do jego / jej głównych zadań należy: