SEMINARIA NAUKOWE

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Seminaria odbywają się we wtorki w godzinach 09:30-11:00 STACJONARNIE w sali 2.122

Serdecznie zapraszamy!

PLAN SEMINARIÓW W SEMESTRZE LETNIM 2023/24

27.02.2024, 09:30-11:00

Zebranie pracowników IAiE


05.03.2024


12.03.2024

Waldemar Kuligowski

(Instytut Antropologii i Etnologii UAM)

Off-duty: radości i udręki terenowego projektu badawczego  


19.03.2024

Hubert Tubacki

(Instytut Antropologii i Etnologii UAM)

Autoetnografia jako narzędzie weryfikacji materiału badawczego 


26.03.2024

Kiri Santer

(Universität Bern)

The anthropology of accountability in migration control: an analysis of cooperative deterrence in the Mediterranean


09.04.2024

Marie Pierre Gibert

(Universite Lyon)

Glutton, Croissant & Treasure Hunt. Street cleaners’ satisfaction at work


16.04.2024

Monika Bobako

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wyobraźnia polityczna wobec przemocy. Holocaust i Nakba w dyskursach dotyczących wojny w Gazie


23.04.2024

Anna Weronika Brzezińska

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Słownik etnologiczny 40 lat później. Digitalizacja, aktualizacja, uzupełnienie – projekt NPRH. Zaproszenie do dyskusji 


07.05.2024

Zuzanna Majerowicz, Zuzanna Nalepa

(Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM, Instytut Antropologii i Etnologii UAM)

Antropologia tradycyjnej kultury muzycznej w Wielkopolsce. Organizacja, upowszechnianie, zarządzanie

Zuzanna Nalepa

(Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM, Instytut Antropologii i Etnologii UAM)

Porcelanowi ludzie – porcelanowe miasto. Transformacje sytuacji społeczno-ekonomicznej pracowników fabryki porcelany w Chodzieży


14.05.2024


21.05.2024

Dorota Dias-Lewandowska

(Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

Ubezwłasnowolnienie, więzienie i symboliczna izolacja: Sposoby nadzorowania picia wśród kobiet w drugiej połowie XIX wieku 


28.05.2024


04.06.2024

Mikołaj Smykowski

(Instytut Antropologii i Etnologii UAM)

to be announced


11.06.2024


18.06.2024

Avishek Ray

(National Institute of Technology Silchar in India)

Roma Historiography and Its Sticky Association with India