SEMINARIA NAUKOWE

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Dołączyć do spotkania w MS Teams można w dniu każdego seminarium poprzez ten link

Serdecznie zapraszamy!

PLAN SEMINARIÓW W SEMESTRZE LETNIM 2021/22

MS Teams


Wtorek, 1 marca, godz. 9.30 – 11.00

WALDEMAR KULIGOWSKI

Instytut Antropologii i Etnologii UAM

Globalizacja kulturowa – hasło do słownika

ABSTRAKT

FACEBOOK


Wtorek, 8 marca, godz. 9.30 – 11.00

JUSTYNA MARCINKOWSKA

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM / Instytut Antropologii i Etnologii UAM

Kultura oddolna w średnim mieście. Praktyki aktywistów (przypadek Włocławka)

ABSTRAKT

FACEBOOK


Poniedziałek, 14 marca, godz. 13:00-15:00

TINA POLEK, JULIA BUJSKYCH

Panel dyskusyjny

Antropolog na wojnie. Obserwacje z Ukrainy

ABSTRAKT

FACEBOOK


Wtorek, 22 marca, godz. 9.30 – 11.00

MARIUSZ FILIP

Instytut Antropologii i Etnologii UAM

Behind the curtain of ideology: Neo-Pagan nationalism as (heroic) action

ABSTRAKT

FACEBOOK


Wtorek, 29 marca, godz. 9.30 – 11.00

MARIA WĘGRZYNOWSKA

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

„Inwestycja w spokój ducha” – w jaki sposób prywatne usługi położnicze kształtują krajobraz opieki położniczej w Polsce


Wtorek, 5 kwietnia, godz. 9.30 – 11.00

PALOMA YÁÑEZ SERRANO

projekt EmCliC, Instytut Antropologii i Etnologii UAM

It Is What It Is: Visualizing Sustainability in Western Almería

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 12 kwietnia, godz. 9.30 – 11.00

EWELINA EBERTOWSKA, KAROLINA PAWŁOWSKA

Instytut Antropologii i Etnologii UAM

Krytyczna analiza kulturoznawczych aspektów książki „Armenia. Obieg zamknięty” Macieja Falkowskiego

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 26 kwietnia, godz. 9.30 – 11.00

YULIIA ANDRIICHUK

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM / Instytut Antropologii i Etnologii UAM

Wyzwolenie przez jedzenie: feministyczny aspekt kulinarnej działalności kół gospodyń wiejskich

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 10 maja, godz. 9.30 – 11.00

OLIVIER GIVRE

Université Lumière-Lyon 2

The new senses of sacrifice. The kurban bayram (Feast of the Sacrifice) in Istanbul (Turkey), between intimate practice and global implications

ABSTRAKT

FACEBOOK


Wtorek, 17 maja, godz. 9.30 – 11.00

BARTOSZ SAMITOWSKI

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

Rzeczpospolita snów – śnienie społeczne Polaków w pandemii

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 24 maja, godz. 9.30 – 11.00

EWA TRACZ, NATALIA OSTASZEWSKA, OLENA MARTYNCHUK, ALEKSANDRA MARCINIAK

Instytut Antropologii i Etnologii UAM

ABSTRAKTY

FACEBOOK

Prezentacja prac magisterskich


Wtorek, 31 maja, godz. 9.30 – 11.00

ANNE WHITE

University College London

Kultury migracyjne a doświadczenia migrantów w miastach średnich (na przykładzie Piły, Płocka i Kalisza)

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 7 czerwca, godz. 9.30 – 11.00

IZABELLA MAIN, IZABELA KUJAWA

Instytut Antropologii i Etnologii UAM, Centrum Badań Migracyjnych UAM

Organizacje wspierające uchodźców w Turcji

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 14  czerwca, godz. 9.30 – 11.00

JULIA BUYSKYKH

Ukrainian Academy of Sciences

Routes to the Roots: Ukrainian Greek Catholic Shrines and Pilgrimages in Eastern Poland