SEMINARIA NAUKOWE

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Dołączyć do spotkania w MS Teams można w dniu każdego seminarium poprzez ten link

Serdecznie zapraszamy!

PLAN SEMINARIÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/22

MS Teams


Wtorek, 19 października, godz. 9.30 – 11.00

MICHAŁ BUCHOWSKI

Instytut Antropologii i Etnologii UAM

Populizm, demokratura a gehenna uchodźców

ABSTRAKT

FACEBOOK


Wtorek, 9 listopada, godz. 9.30 – 11.00

KATERINA STRANI

Heriot-Watt University, Edinburgh

Rethinking liminalities in migration: undisciplined reflections on displacements

ABSTRACT

FACEBOOK


Wtorek, 16 listopada, godz. 9.30 – 11.00

ALEKSANDRA DZIK

Szkoła Doktorska UAM

Szybka moda, krótkie życie towarów. Sposoby wytwarzania wartości i postaw konsumenckich w branży Fast Fashion


Wtorek, 23 listopada, godz. 9.30 – 11.00

SHAWN LOEWEN

Michigan State University

How effective are language learning apps for second language learning?

ABSTRACT

FACEBOOK


Wtorek, 30 listopada, godz. 9.30 – 11.00


Wtorek, 7 grudnia, godz. 9.30 – 11.00

AGNIESZKA CHWIEDUK, JACEK SCHMIDT

Instytut Antropologii i Etnologii UAM

Detencja cudzoziemców w Polsce

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 14 grudnia, godz. 9.30 – 11.00

IZABELA WAGNER, ROBERT RYDZEWSKI

Collegium Civitas, Instytut Antropologii i Etnologii UAM

Harming by Interviewing — Methodological and Ethical Dilemmas of In-deep Interviews


Wtorek, 21 grudnia, godz. 9.30 – 11.00

ANNA CHIRITOU

Central European University

„We Live by Outsmarting People” Making virtue out of necessity in a southern Romanian mahala


Wtorek, 11 stycznia, godz. 9.30 – 11.00

JAN LORENZ

Instytut Antropologii i Etnologii UAM

Divine will and unknown pulses. Conversions to Judaism beyond the immanent frame


Wtorek, 18 stycznia, godz. 9.30 – 11.00

MIKOŁAJ SMYKOWSKI

Instytut Antropologii i Etnologii UAM

Fitoetnografia / Phytoanthropology


Wtorek, 25 stycznia, godz. 9.30 – 11.00

MAŁGORZATA KOWALSKA

Instytut Antropologii i Etnologii UAM

(To be announced)