SEMINARIA NAUKOWE

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!

PLAN SEMINARIÓW W SEMESTRZE LETNIM 2019/20

Collegium Historicum Novum (kampus Morasko), ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, s. 2.19


Wtorek, 10 marca, godz. 9.30 – 11.00

MICHAŁ BUCHOWSKI

Instytut Antropologii i Etnologii UAM / Europa Universität Viadrina

Pogardzani. Od „Homo sovieticus” poprzez „Moherowe Berety” do „Fantomowych Migrantów”

ABSTRAKT

FACEBOOK

Wtorek, 10 marca, godz. 9.30 – 11.00 ODWOŁANE

WALDEMAR KULIGOWSKI

Instytut Antropologii i Etnologii UAM

Antropologia jako kontrkultura (od lat 60. do dzisiaj)

Anthropology as a counter-culture: reinvention of the discipline (from the 1960s to today)

ABSTRAKT

FACEBOOK


Wtorek, 24 marca, godz. 9.30 – 11.00 ODWOŁANE

EWELINA WOJDAK

Instytut Antropologii i Etnologii UAM

 „Antropologia współczesności – w przeszłości”
oraz etnografia produkcji naukowej w badaniu tworzenia znaczeń

ABSTRAKT

FACEBOOK


Wtorek, 7 kwietnia, godz. 9.30 – 11.00 ODWOŁANE

BARBARA GERKE

Uniwersytet Wiedeński

Artisanship and Making Tibetan Medicine: Ethnographic Vignettes from the Himalayas

ABSTRAKT

PLAKAT

FACEBOOK


Wtorek, 21 kwietnia, godz. 9.30 – 11.00

KAROLINA DZIUBATA

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

Polityczne determinanta folkloryzmów na przykładzie regionalnych zespołów folklorystycznych

ABSTRAKT

FACEBOOK


Wtorek, 28 kwietnia, godz. 9.30 – 11.00 TERMIN WOLNY

AUTOR/KA

afiliacja

tytuł

ABSTRAKT

FACEBOOK


Wtorek, 5 maja, godz. 9.30 – 11.00

KAROLINA ECHAUST

Instytut Antropologii i Etnologii UAM

„Etnografia globalnych powiązań” w ujęciu badań nad dziedzictwem kulturowym, na przykładzie bartnictwa

ABSTRAKT

FACEBOOK


Wtorek, 12 maja, godz. 9.30 – 11.00 TERMIN WOLNY

AUTOR/KA

afiliacja

tytuł

ABSTRAKT

FACEBOOK


Wtorek, 19 maja, godz. 9.30 – 11.00 TERMIN WOLNY

AUTOR/KA

afiliacja

tytuł

ABSTRAKT

FACEBOOK


Wtorek, 26 maja, godz. 9.30 – 11.00

MICHALINA JANASZAK

Instytut Antropologii i Etnologii UAM

Muzealnik – teraźniejszość i przyszłość zawodu w perspektywie nowej muzeologii

ABSTRAKT

FACEBOOK


Wtorek, 2 czerwca, godz. 9.30 – 11.00 WOLNY TERMIN

AUTOR/KA

afiliacja

tytuł

ABSTRAKT

FACEBOOK


Wtorek, 9 czerwca, godz. 9.30 – 11.00 WOLNY TERMIN

IMIĘ I NAZWISKO

Afiliacja

Tytuł

ABSTRAKT

FACEBOOK


Wtorek, 16 czerwca, godz. 9.30 – 11.00

ZOFIA BONI

Instytut Antropologii i Etnologii UAM / Grupa Badawcza Antropologii Medycznej

Społeczne aspekty dziecięcej otyłości – refleksje i wnioski z badań

ABSTRAKT

FACEBOOK