SEMINARIA NAUKOWE

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Dołączyć do spotkania w MS Teams można w dniu każdego seminarium poprzez ten link

Serdecznie zapraszamy!

PLAN SEMINARIÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/23

MS Teams


Wtorek, 4 października, godz. 9.30 – 11.00

Lucía M. Suárez
(Associate Professor of Spanish and Latinx Studies, Director Latino/a Studies Program, Iowa State University)
Latina/o/x Autobiographical Narratives of Exile: Examples from Cuba and Chile

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 18 października, godz. 9.30 – 11.00

Aleksandra Lis-Plesińska, Hannah Wadle
(Department of Anthropology and Ethnology AMU / Instytut Antropologii i Etnologii UAM)
From a Hegemony of Risk to Pedagogies of Uncertainty: An Anthropological Proposition

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 25 października, godz. 9.30 – 11.00

Guilherme Bianchi
(Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Brazylia / Brazil)
Rethinking indigenous agency in post-conflict Peru: Ashaninka experiments on peace and reconciliation

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 8 listopada, godz. 9.30 – 11.00

Hauke Riesch
(Brunel University)
Apocalyptic narratives: science, risk and prophecy

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 15 listopada, godz. 9.30 – 11.00

Zbigniew Szmyt
(Department of Anthropology and Ethnology AMU / Instytut Antropologii i Etnologii UAM)
Kryzys nacjonalizmu kolaboracyjnego: syberyjskie mniejszości etniczne wobec wojny w Ukrainie

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 22 listopada, godz. 9.30 – 11.00

Florian Mühlfried
(Ilia State University, Gruzja / Georgia)
Do Metahumans Govern? Reflections from Georgia

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 29 listopada, godz. 9.30 – 11.00

Robert Rydzewski
(Department of Anthropology and Ethnology AMU / Instytut Antropologii i Etnologii UAM)
Solidarity in Abandonment. Solidarity in Abandonment: The Local Communities Response to Refugee Influx in Serbia

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 6 grudnia, godz. 9.30 – 11.00

Magdalena Izabella Sacha
(Uniwersytet Gdański / Gdansk University)
Edukacja kobiet – strategia w świecie oświeconego patriarchatu

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 13 grudnia, godz. 9.30 – 11.00

Vladimir Bočev
(Muzeum Narodowe / National Museum, Skopje, Macedonia)
(Re)think Macedonian ethnographic film

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 10 stycznia godz. 9.30 / 11:15

Jakub Maiński
(reżyser)
Sztynort 1935

Pokaz filmowy wraz z dyskusją

 Zapisy do pokazów Sztynort 1935 liczba miejsc ograniczona do 10 na jeden pokaz (09:30 lub 11:15)

https://uam.sharepoint.com/:w:/r/sites/InstytutoweSeminariaAntropologiczne/Shared%20Documents/General/VR-screening_Sztynort1935_10styczen2023_zapisy.docx?d=w51f14be07ffa4648b7b499a371e6be36&csf=1&web=1&e=DrpWP1

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 17 stycznia, godz. 9.30 – 11.00

Elżbieta Goździak
(Georgetown University, Department of Anthropology and Ethnology AMU / Instytut Antropologii i Etnologii UAM)
African Migration to Thailand. Race, Mobility, and Integration

FACEBOOK

ABSTRACT


Wtorek, 24 stycznia, godz. 9.30 – 11.00

Ivan Peshkov
(Wydział Historii UAM / Centrum Badań Środkowoazjatyckich UAM)
„Słabe dyskursy” z ludobójczymi skutkami. Rosyjski nacjonalizm w pułapce afektywnej terytorialności

FACEBOOK

ABSTRAKT


Wtorek, 31 stycznia, godz. 9.30 – 11.00

Aleksandra Lis-Plesińska

(Department of Anthropology and Ethnology / Instytut Antropologii i Etnologii)

Towards critical ethnographies of resource risks: Regulatory science on shale industry risks in the global North contexts of Brussels and California