#EtnoWiki

To międzyuczelniany projekt, który angażuje grupę wikipedystek-antropolożek i wikipedystów-antropologów w działania na platformie polskojęzycznej Wikipedii. Działania te związane są z tworzeniem, korygowaniem, uzupełnianiem i tłumaczeniem na język polski haseł z zakresu antropologii kulturowej, etnologii i etnografii.

Cele projektu:

Działania prowadzone w ramach #EtnoWiki są nawiązaniem i kontynuacją inicjatyw podejmowanych od 2012 roku w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, gdzie w ramach zajęć z technologii informacyjnych prowadzonych przez dr Agatę Stanisz, studenci opracowywali tzw. etno-wiki hasła. Do tej pory powstało ich około 90. Niezależnie od działań IEiAK UAM  w Poznaniu, w roku 2015/16 z inicjatywy Klary Sielickiej-Baryłki został zrealizowany projekt pt. „Rok obrzędowy z Wikipedią” oparty na wspólnych badaniach terenowych pracowników Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, redaktorów i fotografów Wikipedii oraz wolontariuszy – w większości studentów i doktorantów etnologii z całej Polski. Idea opracowywania Wikipedii pod kątem wiedzy etnograficznej jest kontynuowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie w ramach projektu Etnografia Karpat realizowanego w 2016/17 roku. W międzyczasie (23 listopada 2016 roku) odbył się w Poznaniu Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich. Intencją spotkania było wyłonienie konkretnych strategii, które m.in. pozwoliłyby promować wiedzę antropologiczną w przestrzeni publicznej. Wśród propozycji wygłoszonych podczas części drugiej zjazdu pojawił się postulat uzupełniania i szerzenia wiedzy antropologicznej poprzez konkretne działanie: edytowania etnograficznych, etnologicznych i antropologicznych haseł na Wikipedii. Kwestia ta została poruszona na forum zjazdu przez Celinę Strzelecką reprezentującą Uniwersytet Wrocławski. Aktywizacja antropologów w przestrzeni internetowej przy wykorzystaniu możliwości jakie daje Wikipedia wydaje się jedną z najważniejszych, po części już realizowanych strategii. Efektem Nadzwyczajnego Zjazdu Etnologów i Antropologów Polskich jest połączenie różnych instytucji związanych z etnologią i antropologią kulturową i wspólne edytowanie haseł. Agata Stanisz (IEiAK UAM w Poznaniu) oraz Celina Strzelecka – KEiAK UWr podjęły się koordynacji tego przedsięwzięcia. W 22.01.2017 powstało zaproszenie do współpracy, a także grupa otwarta na facebooku #EtnoWiki będąca pierwszą w tym projekcie platformą komunikacji i dyskusji.

Na przełomie 2017 i 2018 roku Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Stowarzyszeniem Wikimedia Commons zorganizowało cykl warsztatów „Etnografowie w Wikipedii”. Ich koordynatorką warsztatów była mgr Karolina Dziubata z IEiAK UAM. W organizację zaangażowane były również Anna Weronika Brzezińska (IEiAK UAM, PTL o/Poznań) i Agata Stanisz (IEiAK UAM). W zajęciach udział wzięło dziewięcioro uczestników, którzy zostali przeszkoleni z zasad funkcjonowania Wikipedii jako otwartego zasobu sieci oraz samodzielnego wprowadzania i edytowania haseł encyklopedycznych. Szkolenia poprowadzili poznańscy wikipedyści: Natalia Szafran-Kozakowska oraz Piotr Gackowski. Nadrzędnym celem warsztatów było uzupełnienie zasobów Wikipedii o rzetelne informacje na temat wybranych badaczy. Efektem końcowym było uzupełnienie lub utworzenie haseł biograficznych dotyczące środowiska wielkopolskich badaczy kultury – ludoznawców, etnografów, etnologów, antropologów kultury i folklorystów. Uczestniczki warsztatów utworzyły i uzupełniły łącznie trzynaście haseł biograficznych wielkopolskich etnografów i etnografek: Zofia Szembekówna, Wiesława Aniela Cichowicz, Jan Piotr Dekowski, Zespół Folklorystyczny „Szamotuły”, Alojzy Cybulski, Witold Armon, Antonina Woźna, Janina Foltyn, Stefan Szolc-Rogoziński, Kazimierz Nowak, Jan Czekanowski, Helena Cichowicz i Ludwik Zachariasz Cichowicz.

Strona warsztatów: Etnografowie w Wikipedii

Do tej pory do projektu #EtnoWiki przystąpiły: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt pozostaje otwarty.

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY [tutaj]

Kontakt:

dr Agata Stanisz, stanisz@amu.edu.pl

Otwarta grupa dyskusyjna #EtnoWiki [tutaj]

Strona projektu #EtnoWiki  [tutaj]