Rady i zespoły IAiE


Rada Programowa

Kompetencje: Przegląd i opiniowanie efektów prac w ramach wszelkich inicjatyw służących utrzymaniu właściwej jakości kształcenia związanych z programem nauczania na kierunku etnologia w IAiE. Doradzanie i opiniowanie propozycji zmian programowych w ramach studiów I i II stopnia na kierunku etnologia w IAiE. Współpraca z Zespołem Partnerów Strategicznych oraz z Zespołem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Skład:

Dr hab. prof. UAM Jacek Zydorowicz (dziekan)

Dr hab. prof. UAM Katarzyna Marciniak (przewodnicząca)

Dr Hannah Wadle

Dr Łukasz Kaczmarek

Dr Jan Lorenz

Prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

Dr hab. prof. UAM Adam Pomieciński

Dr hab. prof. UAM Agnieszka Chwieduk (głos doradczy)

Dr Małgorzata Kowalska (doradca d/s CREOLE)

Paulina Chmielecka


Zespół partnerów strategicznych

Kompetencje: Inicjowanie form współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie organizacji staży, wolontariatów i praktyk dla studentów, a także przygotowywania ekspertyz oraz prezentowania wykładów i popularyzacji badań realizowanych przez studentów, doktorantów i pracowników Instytutu.  Konsultowanie programów nauczania na studiach licencjackich i magisterskich pod kątem włączenia w nie treści pozwalających na realizację wspólnie ustalonych zadań.

Skład:

Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu

Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli

Teatr Polski w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu

Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

Migrant Info Point

Stowarzyszenie Wikimedia Polska

prof. dr hab. Michał Buchowski (dyrektor Instytutu)

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski (koordynator Zespołu)