EtnoMapa

EtnoMapa to najnowszy projekt realizowany przez pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów IEiAK. Jego celem jest kartograficzna prezentacja miejsc, w których prowadziliśmy i prowadzimy aktualnie badania terenowe. Celem projektu jest pokazanie niezwykłej różnorodności tematów badawczych, jakie podejmowane są w Instytucie oraz przestrzennej mobilności naszych byłych i aktualnych pracowników, doktorantów oraz studentów.  Na EtnoMapę składa się pięć warstw – każda z nich posiada własną identyfikację wizualną (kolorystyczną i ikoniczną). Każdemu z miejsc lub tras badawczych (realizujemy także badania mobilne i wielomiejscowe) towarzyszy krótki opis badań, odnośniki do stron internetowych projektów a także ilustracje audiowizualne (fotografie, nagrania audio oraz wideo).  Warstwy EtnoMapy to:

ETNOSPACEROWNIK POZNAŃSKI (kolor niebieski):

mapa powstaje jako jedno z bardziej interesujących działań związanych z obchodami 100-lecia poznańskiej etnologii, które przypadają w 2019 roku. Na mapie zamieszczone są informacje dotyczące: kolejnych siedzib naszego Instytutu, instytucji i organizacji współpracujących (muzea, stowarzyszenia), miejsca ważnych wydarzeń (konferencje, zjazdy absolwentów), miejsca nieformalnych spotkań naszego etnośrodowiska, miejsca miniprojektów badawczych czy współpracy ze środowiskiem pozaakademickim.

STUDENCKIE BADANIA TERENOWE (kolor bordowy)

prezentują miejsca, w których studenci odbywali obowiązkowe ćwiczenia terenowe, ucząc się podstaw zawodu antropologa. Opisy zawierają krótkie informacje dotyczące tematyki badań, osób organizujących oraz informacje o publikacjach powstałych na ich podstawie.

BADANIA TERENOWE IEIAK UAM (kolor pomarańczowy)

prezentują aktywność terenową naszych pracowniczek i pracowników oraz doktorantek i doktorantów. Są to badania realizowane na całym świecie w ramach grantów i projektów oraz tzw. badania własne.

ERASMUS + (kolor zielony)

zawiera wykaz instytucji, do których nasi studenci i doktoranci mogą wyjechać na stypendia zagraniczne. Opis zawiera informacje dotyczące liczby dostępnych miejsc oraz wymagań językowych, które powinni spełniać zainteresowane i zainteresowani.

NAGRODA IM. SZOLCA-ROGOZIŃSKIEGO (kolor żółty)

jest formą udokumentowania 5-letniej historii istnienia tej nagrody, która była fundowana przez nasz Instytut oraz samorząd Miasta Kalisza. Przyznawana nagroda pozwalała naszym studentkom i studentom oraz doktorantko i doktorantom na realizację badań terenowych w krajach pozaeuropejskich.

Zespól tworzący EtnoMapę: Anna Weronika Brzezińska, Karolina Dziubata, Małgorzata Kowalska, Marta Machowska, Izabella Main, Agata Stanisz, Bartosz Suwiczak, Olga Wiraszka.