Współpraca z IAiE UAM w Poznaniu

Od czerwca 2013 roku przy IAiE działa Zespół Partnerów Strategicznych. Jego obecny skład tworzą: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Poznania, Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum-Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie, Teatr Polski w Poznaniu; Stowarzyszenie Krotochwile, ARS – Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki, redakcja „Czasu Kultury”. IAiE w ramach Zespołu reprezentują prof. dr hab. Michał Buchowski oraz prof. UAM, dr hab. Waldemar Kuligowski.

Zespół Partnerów Strategicznych powstał jako platforma współpracy z instytucjami, firmami i innymi podmiotami tworzącymi otoczenie gospodarcze oraz społeczne IAiE. Głównym celem działalności Zespołu było zainicjowanie oraz uporządkowanie możliwych form współdziałania, takich jak staże, wolontariaty, praktyki, ekspertyzy, badania, wykłady itp. W konsekwencji, kluczowym zadaniem powołanego Zespołu stało się przygotowywanie takich możliwości, udostępnianie informacji, koordynacja wspólnych działań, a także wypracowywanie ich nowych form. Kolejny cel pracy Zespołu polega na konsultowaniu programów nauczania na studiach licencjackich i magisterskich, pod kątem włączenia w nie treści pozwalających na realizację wspólnie ustalonych zadań.

Zakres działań Zespołu mieści się w polach naukowych i społecznych. Kluczowe wśród nich są:

  • wykorzystanie i promowanie potencjału naukowego IAiE w formie badań jakościowych, ekspertyz, doradztwa, wykładów, warsztatów
  • wykorzystanie i promowanie potencjału kulturowego antropologii społeczno-kulturowej zogniskowanego na wartościach, takich jak tolerancja, wielokulturowość, krytyka kulturowa