Plany zajęć

Studia I stopnia I rok (semestr letni 2019/2020)

Sylabusy – semestr letni 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Plan zajęć do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:45-10:15 Badania terenowe I GR I
prof. A. Chwieduk
prof. J. SchmidtGR II
prof. A. Lis
dr. H. Wadle
Laboratorium terenowe 2.20 (GR I)

2.21 (GR II)

10:30-12:00 Podstawy socjologii prof. A. Lis Wykład sala im. J. Burszty
14:00-15.30 Współczesna
myśl antropologiczna
GR I
dr J. Lorenz Konwersatorium 2.20
15:45-17:15 Współczesna
myśl antropologiczna
GR II
dr J. Lorenz Konwersatorium 2.20

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19
9:00-14:45 Bloki językowe
15:45-19:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne)

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:45- 10:15 Studia regionalne II*
AUSTRALIA i OCEANIA
dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium 2.20
10:30-12:00 Metodologia nauk społecznych z elementami logiki dr P. Fabiś Wykład 2.20
12:15-13:45 Podstawy warsztatu naukowego II
GR I
prof. A. Stanisz Ćwiczenia 2.20
14:00-15:30 Podstawy warsztatu naukowego II
GR II
prof. A. Stanisz Ćwiczenia 2.20

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00-10:30 Współczesna myśl antropologiczna prof. W. Dohnal Wykład sala im. J. Burszty
10:45-12:15 Studia regionalne II
AZJA
dr Z. Szmyt Konwersatorium 2.21
14:15-15:45 Fakultet / Studia regionalne II
Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce
mgr K. Echaust Konwersatorium 2.3

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:00-14:00 Wychowanie fizyczne**

 

* W ramach modułu Studia regionalne II należy wybrać dwa przedmioty z trzech propozycji: 1. AUSTRALIA I OCEANIA, 2. AZJA oraz 3. OCHORONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W POLSCE („fakultet”). Osoby, które wybrały ten ostatni przedmiot, winny zgłosić u prowadzącej fakt, że realizują go w ramach modułu Studia regionalne II.
**Przedmiot „Wychowanie fizyczne”: od tego semestru Studium Wychowana Fizycznego UAM otwiera możliwość indywidulanego ustalenia terminu zajęć z WF.

UWAGA: Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.


Studia I stopnia II rok (semestr letni 2019/2020)

Sylabusy – semestr letni 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Plan zajęć do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:45-10:15 Antropologia migracji prof. N. Bloch Wykład 2.19
10:30-12:00 Kolokwia Antropologiczne I
ANTROPOLOGIA SZTUKI
prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.4
14:00-15:30 Proseminarium prof. A. Stanisz Konwersatorium 2.21

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19
11:00-12.30 Antropologia wizualna/Antropologia ekonomiczna* dr J. Lorenz/dr Z. Boni Konwersatorium/Wykład 2.46/ 2.20
12:45-14:15 Antropologia wizualna/Antropologia ekonomiczna* dr J. Lorenz/dr Z. Boni Konwersatorium/Wykład 2.46/ 2.20
15:45-19:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne)

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:45-10:15 Kolokwia Antropologiczne I
KULTURA A JĘZYK
dr P. Fabiś Konwersatorium 2.4
10:30-12:00 Badania terenowe II prof. A. Stanisz
dr Ł. Kaczmarek
Laboratorium terenowe 2.3
12:30-17:00 Bloki językowe

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12.15 Antropologia polityczna prof. W. Dohnal Wykład 2.122 (sala im. J. Burszty)
13:15-14:45 Podstawy filozofii dr T. Raburski Wykład 2.122 (sala im. J. Burszty)

 

* Zajęcia z przedmiotów i Antropologia ekonomiczna i  Antropologia wizualna są realizowane naprzemiennie, co dwa tygodnie w wymiarze  2 x 1,5 h.  Zajęcia z „Antropologii  ekonomicznej” rozpoczynają  się  2 marca br., a z „Antropologii wizualnej” – 10 marca br. Zajęcia z „Antropologii wizualnej” będą odbywać się w sali 2.46, a zajęcia z „Antropologii ekonomicznej” w sali 2.122 (sali im. J. Burszty).

UWAGA1: W ramach modułu Kolokwia antropologiczne I student/ka dokonuje wyboru jednego spośród dwóch proponowanych konwersatoriów.

UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student/ka podchodzi w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS


Studia I stopnia III rok (semestr letni 2019/2020)

Sylabusy – semestr letni 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Plan zajęć do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:30-12:00 Kolokwia Antropologiczne III

ANTROPOLOGIA SZTUKI

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.4
14:00-15:30 Kolokwia Antropologiczne III

ANTROPOLOGIA MEDYCZNA *

prof. D. Penkala-Gawęcka Konwersatorium 2.3

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne)     2.19
15:45-19:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne)      

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:45-10:15 StuKolokwia Antropologiczne III

KULTURA A JĘZYK

dr P. Fabiś Konwersatorium 2.4
10:30-12:00 Antropologia krytyczna i eksperymentalna prof. W. Kuligowski Wykład sala im. J. Burszty
12:15-14:00 Seminarium licencjackie dr P. Fabiś Seminarium 2.21

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:30-14:00 Kolokwia Antropologiczne III

ANTROPOLOGIA POGRANICZA

dr Z.Szmyt Konwersatorium 2.4

 

*Przedmiot „ANTROPOLOGIA MEDYCZNA” (prowadząca: prof. D. Penkala Gawęcka): zajęcia rozpoczną się od 2 marca 2020 r.

**Przedmiot „Seminarium licencjackie”: osoby pracujące z indywidulanie z innymi promotorami, zobligowane są do ustalenia z prowadzącymi terminów odbywania zajęć.

UWAGA1: W ramach modułu Kolokwia antropologiczne III student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród czterech proponowanych konwersatoriów.

UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student/ka podchodzi w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

UWAGA3: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje prof. UAM, dr hab. A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.

 


Studia II stopnia I rok (semestr letni 2019/2020)

Sylabusy – semestr letni 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Plan zajęć do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:45-10:15 Warsztaty Etnologiczne II/fakultet

JUDAIZM

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.4
10:30-12:00 AWZK II:

ANTROPOLOGIA PSYCHIATRYCZNA

prof. A. Chwieduk Wykład 2.3
14:00-15:30 Analiza kultury dr P. Fabiś Konwersatorium 2.4
18:45-20:14 AWZK II:

WIDOWISKA

prof. A. Pomieciński Wykład Collegium Maius, ul. Fredry 10

sala 119

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne)     2.19
10:30-12:00 Teorie społeczeństwa prof. A. Pomieciński Wykład 2.4
14:45-16:15 Seminarium magisterskie* zespół Seminarium sala seminaryjna

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:30-12:00 Bloki językowe      
12:30-14:00 AWZK II:

UNIWERSYTET W DOBIE NEOLIBERALIZMU

prof. W. Dohnal Wykład 2.19
14:15-15:45 Fakultet

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W POLSCE

mgr K. Echaust Konwersatorium 2.3
17:15-18:45 Warsztaty Etnologiczne II/fakultet

ZROZUMIEĆ MEDIA

dr M. Kania Konwersatorium 2.4

 

*Przedmiot „Seminarium magisterskie”: uczestnicy mają możliwość indywidulanego ustalenia terminu z prowadzącym (zespół promotorów).

UWAGA 1: W każdym semestrze student/ka dokonuje wyboru jednego wykładu w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK), jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne oraz jednych zajęć fakultatywnych.

UWAGA2: Na I roku SUM student/ka jest zobowiązany/a zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia jednego przedmiotu o wymiarze 30 h realizowanego w j. angielskim (np. w ramach specjalności CREOLE, osobna tabela). O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę mgr Magdalenę Czernichowską <magdacz@amu.edu.pl> zanim rozpoczną się zajęcia.

 

 


Studia II stopnia II rok (semestr letni 2019/2020)

Sylabusy – semestr letni 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Plan zajęć do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:45-10:15 Fakultet

JUDAIZM

prof K. Marciniak Konwersatorium 2.4
10:30-12:00 AWZK IV:

ANTROPOLOGIA PSYCHIATRYCZNA

prof. A. Chwieduk Wykład 2.3
12:00-14:00 Analiza społeczna* dr Z. Boni Konwersatorium 2.20
18:45-20:15 AWZK IV

WIDOWISKA

prof. A. Pomieciński Wykład Collegium Maius, ul. Fredry 10

sala 119

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne)     2.19
14:45-16:15 Seminarium magisterskie** zespół   sala seminaryjna

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:30-14:00 AWZK II
UNIWERSYTET W DOBIE NEOLIBERALIZMU
prof. W. Dohnal  Wykład 2.19
14:15-15:45 Fakultet

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W POLSCE

mgr K. Echaust Konwersatorium 2.3
17:15-18:45 Fakultet

ZROZUMIEĆ MEDIA

dr M. Kania Konwersatorium 2.4

 

*Przedmiot „Analiza społeczna”: zajęcia odbywają się co 2 tygodnie.

**Przedmiot „Seminarium magisterskie”: uczestnicy mają możliwość indywidualnego ustalenia terminu z prowadzącym (zespół promotorów).

UWAGA 1: W semestrze zimowym student/ka dokonuje wyboru dwóch zajęć w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) oraz jednych zajęć fakultatywnych.

UWAGA2: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje prof. A. Chwieduk.