Plany zajęć

Cultural Differences and Transnational Processes CREOLE

TIMETABLE 1st YEAR CREOLE 2019/20 WINTER

TIMETABLE 2nd YEAR CREOLE 2019/20 WINTER

TIMETABLE 1st YEAR CREOLE 2018/19 SUMMER

TIMETABLE 2nd YEAR CREOLE 2018/19 SUMMER

 

General SCHEDULE OF COURSES in English (with hours and ECTS):

1st YEAR – 1st TERM

No.

Module

Term

Lecture

(hours)

Workshop / Seminar

(hours)

Grading criteria

ECTS

1

General topics (module 1)

Migration, Multiculturalism, Xenophobia and Racism in Europe 1 30 E 5
2

General topics (module 1)

Society and Culture in Postcommunist Poland 1 30 E 5
3

General topics (module 1)

Methods in Social Anthropology 1 30 E 5
4

General topics (module 2)

Theory and Methods 1 30 E 5
5

CREOLE thematic module

one out of proposed courses 1 30 P 5
6

CREOLE thematic module2

one out of proposed courses 1 30 P 5
TOTAL 60 120 30

1st YEAR – 2nd TERM

No.

Module

Term

Lecture

(hours)

Workshop / seminar (hours)

Grading criteria

ECTS

1

General topics (module 2)

Current Anthropological Theory 2 30 E 5
2

CREOLE thematic module

one out of proposed courses 2 30 P 5
3

CREOLE thematic module2

one out of proposed courses 2 30 P 5
4

Teaching Exchange

Foreign guest’s short course 2 10 P 2.5
5

Teaching Exchange

Foreign guest’s short course 2 10 P 2.5
6

Intensive Programme

5-day summer workshop 2-3 40 P 10
TOTAL 30 120 30

2nd YEAR – 3rd TERM

No.

Module

Term

Lecture

(hours)

Workshop / seminar

(hours)

Grading criteria

ECTS

1

General topics (module 2)

MA Seminar (Theory & Methods) 3 30 E 5
2

CREOLE thematic module

one out of proposed courses 3 30 P 5
3

CREOLE thematic module2

one out of proposed courses 3 30 P 5
4

Data Collection

Fieldwork & Project design 3 60 (30+30) P 15
TOTAL 150 30

2nd YEAR – 4th TERM

No.

Module

Term

Lecture

(hours)

Workshop / seminar

(hours)

Grading criteria

ECTS

1

Writing of MT

Ethnographic Writing / Practical classes 4 60 P 20
2

Seminar + Defence of MT

MA Seminar 4 30 P+E 10
TOTAL 90 30

Studia I stopnia I rok (semestr letni 2018/2019)

Plan zajęć semestr letni 2018/2019 I stopień I rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Współczesna teoria antropologiczna – grupa 1 dr M. Filip

dr J. Lorenz

Konwersatorium 2.19
12:00 – 13:30 Podstawy warsztatu naukowego II – grupa 2 prof. A. W. Brzezińska Ćwiczenia 2.20
13:45 – 15:15 Podstawy warsztatu naukowego II – grupa 1 prof. A. W. Brzezińska Ćwiczenia 2.20
13:45 – 15:15 Współczesna teoria antropologiczna – grupa 2 dr M. Filip

dr J. Lorenz

Konwersatorium 2.19

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00 – 14:00 BLOKI JĘZYKOWE
14:30 – 16:00 Metodologia nauk społecznych z elementami logiki dr P. Fabiś Wykład 2.21
16:15 – 17:45 Studia regionalne: Azja dr Z. Szmyt Konwersatorium 2.21
18:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00 – 14:00 WYCHOWANIE FIZYCZNE
12:45 – 14:15 Studia regionalne: Afryka prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.21
14:30 – 17:45 Studia regionalne: Antysemityzm w Polsce * prof. J. Schmidt Konwersatorium 2.21

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Badania terenowe I dr Ł. Kaczmarek

dr A. Stanisz

Ćwiczenia terenowe 2.3
11:00 – 12:30 Współczesna myśl antropologiczna prof. W. Dohnal Wykład 2.4
12:45 – 14:15 Studia regionalne: Australia z Oceanią dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium 2.4
14:30 – 16:00 Podstawy socjologii dr A. Lis Wykład 2.4

 

* Zajęcia Antysemityzm w Polsce z prof. J. Schmidtem będą odbywać się co dwa tygodnie w trybie 2 x 90 minut. Zajęcia rozpoczną się 5 marca 2019 r.

 

UWAGA! W ramach modułu Studia regionalne II student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród czterech proponowanych konwersatoriów.
Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.


Studia I stopnia I rok (semestr zimowy 2019/2020)

Sylabusy – semestr zimowy 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:45-10:15 Metody badań etnograficznych prof. J. Schmidt Wykład Burszty
10:30-12:00 Studia regionalne I: Antropologia Europy dr M. Kowalska Konwersatorium 2.4
12:15 – 13:45 Studia regionalne I:

Zróżnicowanie etniczno-kulturowe Bałkanów

dr Z. Szmyt Konwersatorium 2.4

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
9:15 – 10:45 Szkolenie biblioteczne ** – grupa 1 mgr M. Graumiler Biblioteka
11:00 – 12:30 Wprowadzenie do antropologii społeczno-kulturowej dr H. Wadle Wykład Burszty
12:45 – 14:15 Antropologia wobec współczesności dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium Burszty
14:30 – 16:00 Studia regionalne I: Antropologia Wielkiej Brytanii dr H. Wadle Konwersatorium 2.19
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00 – 14:00 WYCHOWANIE FIZYCZNE
12:45 – 14:15 Podstawy warsztatu naukowego I – grupa 1 dr P. Fabiś Ćwiczenia 2.21
14:30 – 16:00 Etnologia świata dr Ł. Kaczmarek Wykład Burszty
16:15 – 17:45 Podstawy warsztatu naukowego I – grupa 2 dr P. Fabiś Ćwiczenia 2.19

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Szkolenie biblioteczne * – grupa 2 mgr M. Graumiler Biblioteka
11:00 – 12:30 Historia myśli antropologicznej prof. W. Dohnal Wykład Burszty
12:45 – 14:15 Historia myśli antropologicznej – grupa 1 dr Z. Szmyt,

dr M. Filip

Konwersatorium 2.19
14:30 – 16:00 Historia myśli antropologicznej – grupa 2 dr Z. Szmyt,

dr M. Filip

Konwersatorium 2.19

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 12:30 Metody badań etnograficznych – grupa 1 ** prof. N. Bloch Ćwiczenia 2.21
12:45 – 16:00 Metody badań etnograficznych – grupa 2 ** prof. N. Bloch Ćwiczenia 2.21

 

* Szkolenie biblioteczne z mgr M. Graumiler odbędzie się we wtorek października  br. 9.15 – 10.45 (grupa 1) i w czwartek października br. 9.15 – 10.45 (grupa 2).

** Ćwiczenia Metody badań etnograficznych z dr hab. N. Bloch rozpoczynają się 6 grudnia br. i odbywają się raz w tygodniu w trybie 2 x 90 min.

 

UWAGA 1: W ramach modułu Studia regionalne I student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród trzech proponowanych konwersatoriów.

UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

 


Studia I stopnia II rok (semestr letni 2018/2019)

Plan zajęć semestr letni 2018/2019 I stopień II rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Proseminarium dr P. Fabiś Konwersatorium 2.21
13:45 – 17:00 Podstawy filozofii * dr hab. M. Bobako Wykład 2.21

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Kolokwia antropologiczne: Kultura a język dr P. Fabiś Konwersatorium 2.4
12:45 – 14:15 Badania terenowe IIgrupa 1 prof. J. Schmidt

dr hab. A. Chwieduk

Ćwiczenia terenowe 2.4
12:45 – 14:15 Badania terenowe II – grupa 2 dr hab. I. Main Ćwiczenia terenowe 2.3
14:30 – 17:45 Antropologia wizualna ** dr J. Lorenz Konwersatorium PAW
18:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Antropologia pokrewieństwa i płci kulturowej prof. D. Penkala-Gawęcka

dr M. Kowalska

Wykład 2.19
11:00 – 12:30 Kolokwia antropologiczne: Kultury islamu prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.21
12:30 – 19:15 BLOKI JĘZYKOWE

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Antropologia polityczna prof. W. Dohnal Wykład 2.4
11:00 – 12:30 Antropologia ekonomiczna dr M. Kowalska Wykład 2.3

 

* Zajęcia Podstawy filozofii z dr hab. M. Bobako będą odbywać się co dwa tygodnie w trybie 2 x 90 minut. Zajęcia rozpoczną się 4 marca 2019 r.

** Zajęcia Antropologia wizualna z dr. J. Lorenzem będą odbywać się co dwa tygodnie w trybie 2 x 90 minut. Zajęcia rozpoczną się 5 marca 2019 r.

 

UWAGA! W ramach modułu Kolokwia antropologiczne studenci dokonują wyboru jednego konwersatorium.

Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.


Studia I stopnia II rok (semestr zimowy 2019/2020)

Sylabusy – semestr zimowy 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:45 – 10:15 Obserwacja etnograficzna – grupa 1 prof. A. Chwieduk Ćwiczenia 2.21
8:45 – 10:15 Wywiad etnograficzny – grupa 2 dr Z. Szmyt Ćwiczenia 2.20
10:30 – 12:00 Obserwacja etnograficzna – grupa 2 prof. A. Chwieduk Ćwiczenia 2.20
10:30 – 12:00 Wywiad etnograficzny – grupa 1 dr Z. Szmyt Ćwiczenia 2.21
         
14:00 – 15:30 Antropologia etniczności dr M. Filip Wykład 2.19
15:45 – 17:15 Studia regionalne:

Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu

prof. M. Buchowski Konwersatorium 2.19

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne)     2.19/Burszty
12:45 – 14:15 Polska myśl etnologiczna prof. K. Marciniak Wykład 2.21
14:30 – 16:00 Studia regionalne:

Teorie etnologii polskiej

mgr K. Dziubata Konwersatorium 2.21
16:15 – 17:45 Studia regionalne:

Muzealnictwo

mgr K. Echaust Konwersatorium 2.21
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne)     2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Antropologia pokrewieństwa i płci kulturowej prof. A.Stanisz Wykład 2.3
12:30 – 19:15 BLOKI JĘZYKOWE      

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Etnografia Polski prof. K. Marciniak Wykład 2.3
12:45 – 16:00 Studia regionalne:

Antropologia pamięci: studium przypadku *

mgr A. Staniewska Konwersatorium 2.3

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 12:30 Studia regionalne:

Polonia w Armenii *

mgr E. Ebertowska Konwersatorium 2.3

 

* Studia regionalne Antropologia pamięci: studium przypadku z mgr A. Staniewską oraz Polonia w Armenii z mgr E. Ebertowską w miesiącu październiku odbywają się w trybie 2 x 90 minut. Terminarz późniejszych zajęć zostanie podany przez prowadzące.

UWAGA 1: W ramach modułu Studia regionalne III student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród pięciu proponowanych konwersatoriów.

UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

UWAGA 1: W ramach modułu Studia regionalne student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród trzech proponowanych konwersatoriów.

UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

 


Studia I stopnia III rok (semestr letni 2018/2019)

Plan zajęć semestr letni 2018/2019 I stopień III rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Kultura a płeć dr A. Stanisz Wykład 2.21
12:45 – 14:15 Seminarium licencjackie dr Z. Szmyt Seminarium 2.21
18:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Problemy kultury współczesnej * Konwersatorium 2.21
11:00 – 12:30 Fakultet: Kultury islamu prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.21
14:30 – 16:00 Fakultet: Polski Orient prof. R. Vorbrich Ćwiczenia terenowe 2.20

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Kultura a polityka prof. W. Dohnal Wykład 2.4
11:00 – 12:30 Fakultet: Kultura ludowa i jej badacze prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.20
12:45 – 14:15 Kultura a środowisko dr A. Lis Wykład 2.20

 

* Konwersatorium Problemy kultury współczesnej rozpocznie się marcu po rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta. Konkretny termin zostanie podany wkrótce do wiadomości studentów.

 UWAGA! W semestrze letnim studenci są zobowiązani do wyboru dwóch zajęć fakultatywnych. Dodatkowo w semestrze letnim studenci są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki w instytucjach kultury, który koordynuje dr hab. A. Chwieduk.

Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.


Studia I stopnia III rok (semestr zimowy 2019/2020

Sylabusy – semestr zimowy 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:30 – 12:00 Wykład monograficzny kierunkowy:

Mity – stereotypy – przesądy. Konteksty polskie

prof. J. Schmidt Wykład 2.3

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne)     2.19/Burszty
9:00 – 14:00 BLOKI JĘZYKOWE      
14:30 – 16:00 Kolokwia antropologiczne:

Grupy wyznaniowe w Polsce

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.20
17:00 – 18:30 Wykład monograficzny kierunkowy:

Zmiany klimatyczne. Nauka, polityka, dyskurs, aktywizm

dr B.A. Polak,

prof. T. Polak

Wykład Collegium Maius, ul. Fredry 10

sala Śniadeckich

16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów

(uczestnictwo dobrowolne)

    2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 Kolokwia antropologiczne:

Antropologia miasta

prof. A. Pomieciński Konwersatorium 2.20
11:00 – 12:30 Analiza danych empirycznych prof. J. Schmidt Ćwiczenia 2.20
12:45 – 14:15 Wykład monograficzny kierunkowy:

Antropologia historii

dr M. Filip Wykład 2.19
14:30 – 16:00 Proseminarium licencjackie dr P. Fabiś Seminarium 2.19

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 Antropologia religii prof. K. Marciniak Wykład 2.3
         
12:45 – 16:00 Kolokwia antropologiczne:

Antropologia pamięci: studium przypadku *

mgr A. Staniewska Konwersatorium 2.3

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 12:30 Kolokwia antropologiczne:

Polonia w Armenii *

mgr E. Ebertowska Konwersatorium 2.3

 

* Kolokwia antropologiczne Antropologia pamięci: studium przypadku z mgr A. Staniewską oraz Polonia w Armenii z mgr E. Ebertowską w miesiącu październiku odbywają się w trybie 2 x 90 minut. Terminarz późniejszych zajęć zostanie podany przez prowadzące.

 

UWAGA1: W ramach modułu Kolokwia antropologiczne II student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród czterech proponowanych konwersatoriów.

UWAGA2: W ramach modułu Wykład monograficzny kierunkowy student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród trzech proponowanych wykładów.

UWAGA3: Do egzaminu z języka obcego student/ka podchodzi w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

UWAGA4: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje dr hab. A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.

 


Studia II stopnia CREOLE I rok (semestr letni 2018/2019)

Timetable summer semester 2018/2019 MA CREOLE 1st year

Monday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
10:00 – 12:00 Departmental seminars (voluntary participation) 2.19/Burszta’s

Tuesday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
11:00 – 12:30 CREOLE Thematic Module: Anthropology of Religion dr. J. Lorenz Seminar 2.20
12:45 – 14:15 CREOLE Thematic Module 2: Energy and Environment dr. A. Lis Seminar 2.20
14:30 – 17:45 Teaching Exchange * coordinator: dr. M. Kowalska Seminar 2.19

Wednesday

TIME TTITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
14:30 – 17:45 Teaching Exchange * coordinator: dr. M. Kowalska Seminar 2.19

 

Thursday

TIME TTITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
09:15 -10:45 General topics (module 2): Current Anthropological Theories dr. M. Kowalska Lecture 2.19

 

* David Loher, Institute of Social Anthropology, University of Bern, 19-20 March 2019: Claiming rights. Social movements and their ambivalence towards law

** Rajko Mursic, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Ljubljana, 9-10 April: Challenges of Sensory Anthropology: Flexible Ethnographic Approaches

*** Ildiko Erdei, Department of Ethnology and Anthropology, University of Belgrade, 14-15 May: Visions of Home, Visions of Democracy – Ikea in Serbia and Fieldwork in the Department Store: challenges and possibilities

 

NOTE: Students choose two out of three courses proposed within Teaching Exchange Module.

The Summer School in Lyon, France, 24-29 June 2019, called Intensive Programme is mandatory for all students.


Studia II stopnia CREOLE I rok (semestr zimowy 2019/2020)

Timetable winter semester 2019/2020 II grade CREOLE 1st year

Monday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
8:45 – 10:15 CREOLE Thematic Module:

Nations and Nationalism in Europe

prof. M. Buchowski Seminar 2.19
10:30 – 12:00 Migration, Multiculturalism, Xenophobia and Racism in Europe prof. M. Buchowski Lecture 2.19
         
14:00 – 15:30 Society and Culture in Postcommunist Poland dr. H. Wadle Lecture 2.21

Tuesday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
9:00 – 11:00 Departmental seminars (voluntary participation)     2.19/Burszta’s
         
12:45 – 14:15 CREOLE Thematic Module:

Anthropology of Religion

dr. J. Lorenz Seminar 2.3
14:30 – 16:00 CREOLE Thematic Module:

Science and Technology Studies

dr. habil. A. Lis Seminar 2.3

Wednesday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
11:00 – 12:30 CREOLE Thematic Module:

Multiculturalism in Postcolonial Countries

dr. Ł. Kaczmarek Seminar 2.21
12:45 – 14:15 Theory and Methods dr. M. Kowalska Seminar 2.37

 

Thursday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
09:45 – 11:15 Methods in Social Anthropology dr. H. Wadle Seminar Collegium Heliodori Święcicki,

Grunwaldzka 6

room 155

 

NOTE: Students choose two out of four courses proposed in the CREOLE Thematic Module.

 


Studia II stopnia CREOLE II rok (semestr letni 2018/2019)

Timetable summer semester 2018/2019 II grade CREOLE 2nd year

Wednesday

TIME TTITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
11:00 – 12:30 MA Seminar & Defence of MA Prof. M. Buchowski MA seminar supervisor’s room
12:45 – 14:15 MA Seminar & Defence of MA Prof. D. Penkala-Gawęcka MA seminar supervisor’s room

 

Thursday

TIME TTITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
11:00 – 12:30 MA Seminar & Defence of MA dr. habil. I. Main MA seminar supervisor’s room
14:30 – 16:00 MA Seminar & Defence of MA Prof. W. Dohnal MA seminar supervisor’s room

 

NOTE: Students are obliged to pass also Writing a Master Thesis.


Studia II stopnia CREOLE II rok (semestr zimowy 2019/2020)

Timetable winter semester 2019/2020 II grade CREOLE II year

Monday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
8:45 – 10:15 CREOLE Thematic Module:

Nations and Nationalism in Europe

prof. M. Buchowski Seminar 2.19

Tuesday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
9:00 – 11:00 Departmental seminars (voluntary participation)     2.19/Burszta’s
11:00 – 12:30 MA Seminar prof. M. Buchowski

prof. W. Dohnal

dr. habil. A. Lis

Seminar supervisor’s room
12:45 – 14:15 CREOLE Thematic Module:

Anthropology of Religion

dr. J. Lorenz Seminar 2.3
14:30 – 16:00 CREOLE Thematic Module:

Science and Technology Studies

dr. habil. A. Lis Seminar 2.3

 

         

Wednesday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
11:00 – 12:30 CREOLE Thematic Module:

Multiculturalism in Postcolonial Countries

dr. Ł. Kaczmarek Seminar 2.21

 

NOTE: Students choose two out of four courses proposed in the CREOLE Thematic Module (other than in the 1ST year)

NOTE: In the winter semester students are obliged to choose a supervisor within MA Seminar Module and also pass Data Collection: Fieldwork & Project Design under his/her supervision.

 


Studia II stopnia I rok (semestr letni 2018/2019)

Plan zajęć semestr letni 2018/2019 II stopień I rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Fakultet: Grupy wyznaniowe w Polsce prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.3
13:45 – 15:15 Analiza kultury dr P. Fabiś Konwersatorium 2.3
15:30 – 17:00 Warsztaty etnologiczne: Detencja imigrantów w opisie etnograficznym dr hab. A. Chwieduk Ćwiczenia 2.3

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Teorie społeczeństwa * Wykład 2.3
12:45 – 14:15 Warsztaty etnologiczne: Antropologia reżimu uchodźczego mgr M. Kluszczyńska Konwersatorium 2.19
18:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 Fakultet: Ośrodki zamknięte dla cudzoziemców w Polsce prof. J. Schmidt Ćwiczenia terenowe 2.20
11:00 – 12:30 AWZK: Medycyna komplementarna i alternatywna prof. D. Penkala-Gawęcka Wykład 2.20
14:30 – 16:00 Teorie kultury * Wykład 2.20

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Lektorat z języka angielskiego mgr M. Czernichowska Ćwiczenia 2.21
11:00 – 12:30 AWZK: Etnodizajn prof. A.W. Brzezińska Wykład Burszty
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. W. Dohnal

prof. K. Marciniak

dr hab. I. Main

Seminarium pokoje promotorów
14:30 – 16:00 AWZK: Sztuka nieprofesjonalna prof. K. Marciniak Wykład 2.3

 

* Wykłady Teorie społeczeństwa i Teorie kultury rozpoczną się marcu po rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta. Konkretny termin zostanie podany wkrótce do wiadomości studentów.

 

UWAGA! W semestrze letnim studenci dokonują wyboru jednego wykładu w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK), jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne i jednych zajęć fakultatywnych.

Na I roku SUM studenci są zobowiązani zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia 30 h w ramach specjalności CREOLE. O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę p. mgr Magdalenę Czernichowską <magdacz@amu.edu.pl> zanim rozpoczną się zajęcia.

 


Studia II stopnia I rok (semestr zimowy 2019/2020)

Sylabusy – semestr zimowy 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne)     2.19/Burszty
11:00 – 12:30 Teorie kultury prof. A. Pomieciński Wykład 2.3
12:45 – 14:15 AWZK: Studia graniczne w Azji Wewnętrznej dr Z. Szmyt Wykład 2.19
14:30 – 17:45 Fakultet: Kultura popularna * dr P. Fabiś Konwersatorium 2.4
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne)     2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Współczesne nurty myśli antropologicznej dr M. Kowalska Wykład 2.19
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. A. Chwieduk

prof. A. Pomieciński

prof. J. Schmidt

Seminarium pokój promotor/a
14:30 – 16:00 AWZK: Obrazy społeczne i ich uwarunkowania kulturowe. Konteksty polskie prof. J. Schmidt Wykład 2.20

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 10:30 Warsztaty etnologiczne // Fakultet:

Widowiska społeczne

prof. A. Stanisz Ćwiczenia Collegium Maius, ul. Fredry 10

sala 119

11:00 – 12:30 BLOKI JĘZYKOWE   Ćwiczenia 2.20
12:45 – 16:00 Warsztaty etnologiczne // Fakultet:

Antropologia pamięci: studium przypadku

mgr A. Staniewska Ćwiczenia 2.3

 

* Zajęcia Kultura popularna z dr. P. Fabisiem odbywają się co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 min i rozpoczynają się 8 października br.

** Zajęcia Antropologia pamięci: studium przypadku z mgr A. Staniewską w miesiącu październiku odbywają się w trybie 2 x 90 minut. Terminarz późniejszych zajęć zostanie podany przez prowadzącą.

 

UWAGA 1: W każdym semestrze student/ka dokonuje wyboru jednego wykładu w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK), jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne oraz jednych zajęć fakultatywnych.

UWAGA 2: Na I roku SUM student/ka jest zobowiązany/a zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia jednego przedmiotu o wymiarze 30 h realizowanego w j. angielskim (np. w ramach specjalności CREOLE, osobna tabela). O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę mgr Magdalenę Czernichowską <magdacz@amu.edu.pl> zanim rozpoczną się zajęcia. 

 


Studia II stopnia II rok (semestr letni 2018/2019)

Plan zajęć semestr letni 2018/2019 II stopień II rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Fakultet: Grupy wyznaniowe w Polsce prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.3
15:30 – 17:00 Fakultet: Detencja imigrantów w opisie etnograficznym dr hab. A. Chwieduk Ćwiczenia 2.3

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Analiza społeczna dr M. Filip Konwersatorium 2.19
12:45 – 14:15 Fakultet: Antropologia reżimu uchodźczego mgr M. Kluszczyńska Konwersatorium 2.19
18:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 Fakultet: Ośrodki zamknięte dla cudzoziemców w Polsce prof. J. Schmidt Ćwiczenia terenowe 2.20
12:45 – 14:15 AWZK: Medycyna komplementarna i alternatywna prof. D. Penkala-Gawęcka Wykład 2.20
14:30 – 16:00 Seminarium magisterskie prof. M. Buchowski

prof. J. Schmidt

Seminarium pokój promotora

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 AWZK: Etnodizajn prof. A.W. Brzezińska Wykład Burszty
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. A.W. Brzezińska Seminarium pokoje promotora
14:30 – 16:00 AWZK: Sztuka nieprofesjonalna prof. K. Marciniak Wykład 2.3

 

UWAGA! W semestrze letnim studenci dokonują wyboru dwóch wykładów w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) i jednych zajęć fakultatywnych.

W semestrze letnim studenci są również zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje dr hab. A. Chwieduk.


Studia II stopnia II rok (semestr zimowy 2019/2020)

Sylabusy – semestr zimowy 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Wtorek

 

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne)     2.19/Burszty
11:00 – 12:30 Problemy antropologii tożsamości dr M. Filip Wykład 2.19
12:45 – 14:15 AWZK: Studia graniczne w Azji Wewnętrznej dr Z. Szmyt Wykład 2.19
14:30 – 17:45 Fakultet: Kultura popularna * dr P. Fabiś Konwersatorium 2.4
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne)     2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
14:30 – 16:00 AWZK: Obrazy społeczne i ich uwarunkowania kulturowe. Konteksty polskie prof. J. Schmidt Wykład 2.20

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 10:30 Warsztaty etnologiczne // Fakultet

Widowiska społeczne

prof. A. Stanisz Wykład 2.19
         
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. W. Dohnal

prof. K. Marciniak

Seminarium pokój promotora
12:45 – 16:00 Warsztaty etnologiczne // Fakultet:

Antropologia pamięci: studium przypadku **

mgr A. Staniewska Konwersatorium 2.3

 

* Zajęcia Kultura popularna z dr. P. Fabisiem odbywają się co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 min i rozpoczynają się 8 października br.

** Zajęcia Antropologia pamięci: studium przypadku z mgr A. Staniewską w miesiącu październiku odbywają się w trybie 2 x 90 minut. Terminarz późniejszych zajęć zostanie podany przez prowadzącą.

 

UWAGA 1: W semestrze zimowym student/ka dokonuje wyboru dwóch wykładów w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK), jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne oraz jednych zajęć fakultatywnych.

UWAGA2: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje dr hab. A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.