Plany zajęć

Studia I stopnia I rok (semestr zimowy 2020/2021)

Sylabusy – semestr zimowy 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Historia myśli antropologicznej* prof. W. Dohnal Wykład on-line
10:45-12:15 Wprowadzenie do antropologii społeczno-kulturowej* prof. W. Kuligowski Wykład on-line
12:30-14:00 Studia regionalne I: Australia i Oceania* dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium on-line

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:30-10:00 Szkolenie biblioteczne* mgr Małgorzata Graumiler on-line (jednorazowo)
09:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) on-line otwarte dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
13:15-14:45 Metody badań etnograficznych prof. J. Schmidt Wykład on-line
15:00-16:30 Historia myśli antropologicznej dr J. Lorenz Konwersatorium  GR I on-line
15:00-16:30 Podstawy warsztatu naukowego I dr P. Fabiś Ćwiczenia GR II on-line
16:45-18:15 Historia myśli antropologicznej dr J. Lorenz Konwersatorium  GR II on-line
16:45-18:15 Podstawy warsztatu naukowego I mgr A. Staniewska Ćwiczenia GR I on-line

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia wobec współczesności dr Ł. Kaczmarek Ćwiczenia on-line
10:45-12:15 Etnologia świata prof. R. Vorbrich Wykład on-line
12:30-14:00 Studia Regionalne I: Azja* dr Z. Szmyt Konwersatorium on-line
14:15-15:45 Studia Regionalne I: Zróżnicowanie społeczno-kulturowe Bałkanów* dr M. Smykowski Konwersatorium on-line

 

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00-14:00 Wychowanie fizyczne*
12:30-14:00 Metody badań etnograficznych* prof. N. Bloch Ćwiczenia GR I/II on-line
14:15-15:45 Metody badań etnograficznych prof. N. Bloch Ćwiczenia GR I/II on-line

 

*Zajęcia „Szkolenie biblioteczne” odbędą się 20 października (forma on-line). Druga część zajęć odbędzie się pod koniec semestru – data i forma zostanie podana w późniejszym terminie

*Przedmiot „Wychowanie fizyczne”: kontakt do Studium Wychowania Fizycznego UAM: http://swfis.amu.edu.pl/ oraz http://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2

*Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidualnych.

*W ramach modułu Studia regionalne I należy wybrać dwa przedmioty z trzech propozycji: 1. „Australia i Oceania”, 2. „Azja” i 3.”Zróżnicowanie społeczno-kulturowe Bałkanów”.

*Przedmiot „Metody badań etnograficznych” będzie odbywał się w systemie zmianowym 2×1,5h co dwa tygodnie dla każdej grupy (GR I – 2×1,5h w jeden piątek, GR II – 2×1,5 h w kolejny).


Studia I stopnia II rok (semestr zimowy 2020/2021)

Sylabusy – semestr zimowy 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia pokrewieństwa i płci kulturowej prof. A. Stanisz Wykład on-line
10:45-12:15 Etnografia Polski prof. A.W. Brzezińska Wykład on-line
12:30-14:00 Studia Regionalne III: Muzealnictwo* mgr K. Echaust Konwersatorium on-line
15:30-17:00 Polska myśl etnologiczna prof. K. Marciniak Wykład on-line
17:15-18:45 Studia regionalne III: Grupy wyznaniowe* prof. K. Marciniak Konwersatorium on-line

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) on-line otwarte dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
13:15-14:45 Obserwacja etnograficzna* prof. A. Chwieduk Ćwiczenia GR I on-line
13:15-14:45 Wywiad etnograficzny* dr Z. Szmyt Ćwiczenia GR II on-line
15:00-16:30 Obserwacja etnograficzna prof. A. Chwieduk Ćwiczenia GR II on-line
16:45-18:15 Wywiad etnograficzny dr Z. Szmyt Ćwiczenia GR I on-line

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Studia Regionalne III: Antysemityzm w Polsce prof. J. Schmidt Konwersatorium on-line
12:30-19:15 Bloki językowe*

 

*Dyżur Instytutowy dotyczy zespołu pracowników IAiE. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidualnych.

*W ramach modułu Studia regionalne III należy wybrać dwa przedmioty z trzech propozycji: 1. „Grupy wyznaniowe”, 2. „Antysemityzm w Polsce” i  3.”Muzealnictwo”.

*Do egzaminu z języka obcego student/ka podchodzi w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

 


Studia I stopnia III rok (semestr zimowy 2020/2021)

Sylabusy – semestr zimowy 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Kolokwia Antropologiczne II: Folklorystyka* prof. A.W. Brzezińska Konwersatorium on-line
10:45-12:15 Antropologia religii prof. K. Marciniak Wykład on-line
12:30-14:00 Kolokwia antropologiczne II: Semiologia kultury* dr P. Fabiś Konwersatorium on-line
14:15-15:45 Kolokwia Antropologiczne II: Antropologia spekulatywna* dr M. Smykowski Konwersatorium on-line

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) on-line otwarte dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
13:15-14:45 Proseminarium licencjackie GR I:  prof. K. Marciniak

GR II:  prof. A. Stanisz

on-line
15:00-16:30 Kolokwia antropologiczne II: Antropologia sztuki* prof. K. Marciniak Konwersatorium on-line

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Wykład monograficzny kierunkowy: Etnomedycyna – obszar studiów trans/interdyscyplinarnych, czy samodzielna dyscyplina badawcza?* prof. J. Jeszke Wykład
12:30-14:00 Analiza danych empirycznych prof. J. Schmidt Ćwiczenia on-line
14:15-15:45 Wykład monograficzny kierunkowy: Nowe media i praktyki krytyczne* dr Michał Krawczak Wykład

 

*W ramach modułu Kolokwia antropologiczne II student/ka dokonuje wyboru trzech spośród czterech proponowanych konwersatoriów.

*Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidulanych.

*Student/Studentka winien zaliczyć dwa wykłady monograficzne przewidziane w tym semestrze i wskazane w planie.


Studia II stopnia I rok (semestr zimowy 2020/2021)

Sylabusy – semestr zimowy 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Monografie I – „ANTROPOCEN”: Antropologia psychiatryczna* prof. A. Chwieduk Konwersatorium on-line
10:45-12:15 Warsztaty badawcze  I dr Ł. Kaczmarek Ćwiczenia on-line
12:30-14:00 Inspiracje humanistyczne* dr M. Smykowski Wykład on-line

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) on-line otwarte dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
13:15-14:45 Seminaria magisterskie* Zespół pracowników samodzielnych IAiE on-line
15:00-16:30 Monografie  I – „KSD”:

Zarzadzanie lokalnym dziedzictwem

Prof. A.W. Brzezińska Konwersatorium on-line
16:45-18:15 Seminaria magisterskie* Zespół pracowników samodzielnych IAiE, A. Lis , J. Schmidt, I. Main on-line

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:30-14:00 Monografie I – „Antropologia podmiotowości”: Antropologia prawna prof. R. Vorbrich Konwersatorium on-line

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Monografie I – „Antropologia podmiotowości”: Antropologia władzy i oporu* prof. W. Dohnal Konwersatorium on-line
10:45-12:15 Bloki językowe
12:30-14:00 Seminaria magisterskie* Zespół pracowników samodzielnych IAiE

A. Pomieciński , R. Vorbrich. K. Marciniak

on-line

 

UWAGA 1: Od tego roku akademickiego wchodzi nowy program studiów II stopnia, nagrodzony w konkursie na wyłonienie modernizowanych kierunków studiów II stopnia w ramach projektu Uniwersytet jutra II.

UWAGA 2: Na 1 roku II stopnia student/ka jest zobowiązany/a zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo, w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia jednego przedmiotu o wymiarze 30 h realizowanego w j. angielskim (np. w ramach specjalności CREOLE, osobna tabela). O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie upewnić się u lektorki,  zanim rozpoczną się zajęcia; zob. też http://sj.amu.edu.pl/strona-glowna/lektoraty/zasady-uczszczania-na-lektoraty-w-szkole-jzykowej-uam

 

*W tym semestrze Student/ka dokonuje wyboru trzech z czterech zaproponowanych przedmiotów w ramach bloku MONOGRAFIE I. Opis nowych przedmiotów kierunkowych i reguły ich zaliczania, w tym lektoratu z języka obcego, znajduje się w Informatorze dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia 2020-2021 (strona IAiE) zwierającym wskazania na temat kształcenia według zasad nowego programu dla II stopnia.

*Przedmiot „Monografie” i „Inspiracje humanistyczne” realizowany jednocześnie z II rokiem II stopnia.

*Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidulanych.

*Przedmiot „Seminarium mgr”:  w planie ujęto terminy sugerowane. Uczestnicy mają możliwość indywidulanego ustalenia terminu z prowadzącym (zespół promotorów).


Studia II stopnia II rok (semestr zimowy 2020/2021)

Sylabusy – semestr zimowy 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 AWZK III: Antropologia psychiatryczna* prof. A. Chwieduk Konwersatorium on-line
10:45-12:15 Seminarium magisterskie (tylko dla 2 roku II st) Zespół pracowników samodzielnych IAiE

(A. Chwieduk)

on-line
12:30-14:00 Zajęcia fakultatywne: Inspiracje humanistyczne* dr M. Smykowski Wykład on-line

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) on-line otwarte dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
13:15-14:45 Seminaria magisterskie* Zespół pracowników samodzielnych IAiE on-line
15:00-16:30 Warsztaty etnologiczne III: Zarzadzanie lokalnym dziedzictwem* Prof. A.W. Brzezińska Ćwiczenia on-line
16:45-18:15 Seminaria magisterskie* Zespół pracowników samodzielnych IAiE, A. Lis, J. Schmidt, I. Main on-line

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Seminaria magisterskie Zespół pracowników samodzielnych IAiE

prof. A. Stanisz

on-line
12:30-14:00 AWZK III: Antropologia prawna* prof. R. Vorbrich Konwersatorium on-line
14:15-15:45 Zajęcia fakultatywne

Antropologia reklamy

Prof. A. Pomieciński Konwersatorium on-line
16:00-17:30 Warsztaty etnologiczne III: Antropologia ekologiczna* dr M. Smykowski Ćwiczenia on-line

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 AWZK III: Antropologia  władzy i oporu* prof. W. Dohnal Konwersatorium on-line
12:30-14:00 Seminaria magisterskie* Zespół pracowników samodzielnych IAiE

A. Pomieciński , R. Vorbrich

on-line

 

UWAGA 1: W semestrze zimowym student/ka dokonuje wyboru dwóch (z trzech zajęć) w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) , jednych (z dwóch) zajęć fakultatywnych i jednych (z dwóch) Warsztatów etnologicznych.

UWAGA 2: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do rozliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje prof. A. Chwieduk.

UWAGA 3: Przedmiot „Problemy antropologii tożsamości” zostanie zrealizowany w semestrze letnim 2020/21.

 

*Przedmiot „AWZK” realizowany jednocześnie z I rokiem II stopnia.

*Przedmiot „Seminarium mgr”:  uczestnicy mają możliwość indywidulanego ustalenia terminu z prowadzącym (zespół pracowników samodzielnych).

*Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidulanych.