Plany zajęć

Tabela zajęć i zaliczeń


Studia I stopnia I rok (semestr zimowy 2021/2022)

Sylabusy – semestr zimowy 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Wprowadzenie do antropologii społeczno-kulturowej prof. dr hab. W. Kuligowski Wykład Sala im. J. Burszty
10:45-12:15 Historia myśli antropologicznej prof. UAM dr hab. W. Dohnal Wykład Sala im. J. Burszty
14:15-15:45 Podstawy warsztatu naukowego I GR I: dr P. Fabiś

GR II: mgr J. Marcinkowska

Ćwiczenia GR I: 2.19

GR II: 2.3

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Szkolenie biblioteczne* mgr M. Graumiler Szkolenie Sala im. J. Burszty
09:30-11:00 Seminarium naukowe Seminarium dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników
12:30-14:00 Metody badań etnograficznych GR I/GR II** prof. UAM, dr hab. N. Bloch Ćwiczenia 2.19
14:15-15:45 Metody badań etnograficznych GR I/GR II prof. UAM, dr hab. N. Bloch Ćwiczenia 2.19
16:00-17:30 Historia myśli antropologicznej GR I dr. M. Filip i dr J. Lorenz Ćwiczenia 2.19
17:45-19:15 Historia myśli antropologicznej GR II dr. M. Filip i dr J. Lorenz Ćwiczenia 2.19

 

* Zajęcia biblioteczne odbywają się 5 i 12 października, udział w nich jest obowiązkowy.

** Zajęcia z Metod badań etnograficznych prof. N. Bloch odbywają się w blokach po dwa zajęcia co dwa tygodnie, tj. Grupa 1 zaczyna zajęcia 5 października o 12:30 i kończy o 15:45, następne zajęcia ma 19 października, 2 listopada itp. Grupa 2. Zajęcia zaczyna 12 października, kolejne ma 25 października, 9 listopada itd.

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Metody badań etnograficznych prof. UAM, dr hab. J. Schmidt Wykład Sala im. J. Burszty
10:45-12:15 Etnologia świata prof. dr hab. Ryszard Vorbrich Wykład Sala im. J. Burszty
12:45-14:15 Studia regionalne I: Kultury Islamu prof. dr hab. Ryszard Vorbrich Konwersatorium 2.3
15:15-16:45 Studia regionalne I: Zróżnicowanie społeczno- kulturowe Bałkanów dr M. Smykowski Konwersatorium sala 285

Coll. Maius, ul. Fredry 10

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-14:00 Blok Wychowanie fizyczne*
14:15-15:45 Antropologia współczesności dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium Sala im. J. Burszty

 

*Przedmiot „Wychowanie fizyczne”: kontakt do Studium Wychowania Fizycznego UAM: http://swfis.amu.edu.pl/ oraz http://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2

 

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
14:15-15:45 Studia regionalne I: Azja Prof. UAM, dr hab. Z. Szmyt Konwersatorium 2.4

 

 


Studia I stopnia II rok (semestr zimowy 2021/2022)

Sylabusy – semestr zimowy 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:30-10:00 Obserwacja etnograficzna GR I Prof. UAM, dr hab. A Chwieduk Ćwiczenia 2.20
10:15-11:45 Obserwacja etnograficzna GR II Prof. UAM, dr hab. A Chwieduk Ćwiczenia 2.20
12:30-14:00 Antropologia etniczności dr M. Filip Wykład Sala im. J. Burszty
14.15-15.45 Studia regionalne III: Antropologia społeczno-kulturowa Europy* dr H. Wadle Konwersatorium 2.20

 

* Studenci i studentki  są zobligowani do zaliczenia dwóch z proponowanych czterech zajęć z bloku Studia regionalne III

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe Seminarium dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników
12:30-14:00 Polska myśl etnologiczna Prof. UAM, dr hab. K. Marciniak Wykład 2.3
14.15-15.45 Studia regionalne III: Grupy wyznaniowe w Polsce Prof. UAM, dr hab. K. Marciniak Konwersatorium 2.3

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia pokrewieństwa i płci kulturowej Prof. UAM, dr hab. A. Stanisz Wykład 2.4
10:45-12:15 Studia regionalne III: Antysemityzm w Polsce Prof. UAM, dr hab. J. Schmidt Konwersatorium 2.20
12:30-19:15 Lektoraty

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Etnografia Polski Prof. UAM, dr hab. A.   Brzezińska Wykład Sala im. J. Burszty
12:30-14:00 Migration, Identities and Inclusion Prof. K. Strani Wykład on-line

 

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Wywiad etnograficzny GR I Prof. UAM, dr hab. Z. Szmyt Ćwiczenia 2.4
10:45-12:15 Wywiad etnograficzny GR II Prof. UAM, dr hab. Z. Szmyt Ćwiczenia 2.4
10:45-18:00 Warsztaty projakościowe UJ II: „Antropolog-ekspert wolontariatu” Zespół ekspertów Warsztaty 2.21

 

* Warsztaty projakościowe UJ II: „Antropolog-ekspert wolontariatu” zaczynają się 08.10.2021 roku.


Studia I stopnia III rok (semestr zimowy 2021/2022)

Sylabusy – semestr zimowy 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9.00-10.30 Antropologia religii Prof. UAM, dr hab. K. Marciniak Wykład 2.4
10.45-12.15 Kolokwia Antropologiczne II*: Antropologia historii dr M. Filip Wykład 2.4
12.30-14.00 Kolokwia Antropologiczne II:  Antropologia spekulatywna dr M. Smykowski Konwersatorium 2.21

 

*Studenci i studentki są zobligowani do wybrania trzech zajęć z zaproponowanych czterech w ramach bloku Kolokwia Antropologiczne II

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-15:45 Lektoraty
09:30-11:00 Seminarium naukowe Seminarium dla zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników*
13:15-14:45 Proseminarium licencjackie G. 1. Prof. UAM, dr hab. Z. Szmyt  Seminarium 2.4

 

* Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidulanych.

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00-11:30 Proseminarium licencjackie G. 1. dr M. Kowalska Seminarium 2.21
11:45-13:15 Road Studies (wykład monograficzny kierunkowy) Prof. UAM, dr hab. A. Stanisz Wykład 2.21
13:30-15:00 Analiza danych empirycznych Prof. UAM, dr hab. J. Schmidt Ćwiczenia Sala im. J. Burszty

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia reklamy (wykład monograficzny kierunkowy) Prof. UAM, dr hab. A. Pomieciński Wykład 2.21
10:45-12:15 Kolokwia Antropologiczne II: Folklorystyka Prof. UAM, dr hab. A. Brzezińska Konwersatorium 2.21
12:30-14:00 Migration, Identities and Inclusion (wykład monograficzny kierunkowy) Prof. K. Strani Wykład on-line

 

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Kolokwia Antropologiczne II: Etnomedycyna – obszar studiów transdyscyplinarnych czy samodzielna dyscyplina badawcza Prof. dr hab. J. Jeszke Konwersatorium 2.21
10:45-18:00 Warsztaty projakościowe UJ II: „Antropolog-ekspert wolontariatu”* Zespół ekspertów Warsztaty 2.21

 

* Warsztaty projakościowe UJ II: „Antropolog-ekspert wolontariatu” zaczynają się 08.10.2021 roku.


Studia II stopnia I rok (semestr zimowy 2021/2022)

Sylabusy – semestr zimowy 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:15-11:45 Inspiracje humanistyczne dr M. Smykowski Wykład 2.19
12:00-13:30 Antropologia psychiatryczna

Blok: „Antropocen”

prof. UAM, dr. hab. A. Chwieduk Konwersatorium 2.20

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-11:00 Seminarium naukowe Seminarium
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników
12.30-14.00 Etnodizajn

Blok „Twórczość”

prof. UAM, dr hab. A.W. Brzezińska Konwersatorium 2.21
14.15-15.45 Warsztaty badawcze I dr Ł. Kaczmarek Ćwiczenia 2.21

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
14.15-15.45 Nowoczesne mitologie*

Blok „Twórczość”

 dr. P. Fabiś Konwersatorium 2.4
16.00-17.30 Nowoczesne mitologie

Blok „Twórczość”

dr. P. Fabiś Konwersatorium 2.4

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:45-10:15 Antropologia władzy

Blok „AP”

Prof. UAM, dr hab. Wojciech Dohnal Wykład 2.20
10:30-12:00 Bloki językowe     2.4
12.30-14.00 Migration, Identities and Inclusion

Blok monografii

Prof. K. Strani  Wykład on-line

 

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9.00-10.30 Seminarium magisterskie** Profesorki i profesorowie: A.W. Brzezińska, A. Chwieduk, W.  Dohnal, B. Korzeniewski, A. Pomieciński, J. Schmidt, A. Stanisz Seminarium

 

*Nowoczesne Mitologie z dr. P. Fabisiem odbywają się w blokach co dwa tygodnie poczynając od 13 października. Kolejne zajęcia 27 października itd.

**Seminaria magisterskie odbywają się w pokojach profesorek i profesorów w godzinach ustalonych indywidualnie ze studentami i studentkami.

 


Studia II stopnia II rok (semestr zimowy 2021/2022)

Sylabusy – semestr zimowy 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe Seminarium dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników*
12:30-14:00 Antropologia dźwięku**

Blok: Twórczość

prof. UAM, dr hab. A. Stanisz Konwersatorium 2.20
14:15-15:45 Ochrona dziedzictwa kulturowego prof. UAM, dr hab. A. Brzezińska Konwersatorium 2.20

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Warsztaty badawcze II dr M. Smykowski Ćwiczenia 2.4
12.30-14.00 Między kulturą a strukturą

Blok: „Antropologia podmiotowości”

dr P. Fabiś Konwersatorium 2.4

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Lektoraty
12:30-14:00 Migration, Identities and Inclusion prof. K. Strani Wykład on-line

 

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Seminarium magisterskie*** Profesorki i profesorowie: M. Buchowski, K. Marciniak, A. Stanisz, I. Main, W. Kuligowski Seminarium 2.4

 

* Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidualnych.

** Zajęcia „Antropologia dźwięku” rozpoczną się 12 października 2021 r. i zostaną odrobione w ustalonym wspólnie terminie.

***Seminaria magisterskie odbywają się w pokojach profesorek i profesorów w godzinach ustalonych indywidualnie ze studentami.