Plany zajęć

Cultural Differences and Transnational Processes CREOLE

TIMETABLE 1st YEAR CREOLE 2018/19 WINTER

TIMETABLE 2nd YEAR CREOLE 2018/19 WINTER

TIMETABLE 1st YEAR CREOLE 2018/19 SUMMER

TIMETABLE 2nd YEAR CREOLE 2018/19 SUMMER

 

General SCHEDULE OF COURSES in English (with hours and ECTS):

1st YEAR – 1st TERM

No.

Module

Term

Lecture

(hours)

Workshop / Seminar

(hours)

Grading criteria

ECTS

1

General topics (module 1)

Migration, Multiculturalism, Xenophobia and Racism in Europe 1 30 E 5
2

General topics (module 1)

Society and Culture in Postcommunist Poland 1 30 E 5
3

General topics (module 1)

Methods in Social Anthropology 1 30 E 5
4

General topics (module 2)

Theory and Methods 1 30 E 5
5

CREOLE thematic module

one out of proposed courses 1 30 P 5
6

CREOLE thematic module2

one out of proposed courses 1 30 P 5
TOTAL 60 120 30

1st YEAR – 2nd TERM

No.

Module

Term

Lecture

(hours)

Workshop / seminar (hours)

Grading criteria

ECTS

1

General topics (module 2)

Current Anthropological Theory 2 30 E 5
2

CREOLE thematic module

one out of proposed courses 2 30 P 5
3

CREOLE thematic module2

one out of proposed courses 2 30 P 5
4

Teaching Exchange

Foreign guest’s short course 2 10 P 2.5
5

Teaching Exchange

Foreign guest’s short course 2 10 P 2.5
6

Intensive Programme

5-day summer workshop 2-3 40 P 10
TOTAL 30 120 30

2nd YEAR – 3rd TERM

No.

Module

Term

Lecture

(hours)

Workshop / seminar

(hours)

Grading criteria

ECTS

1

General topics (module 2)

MA Seminar (Theory & Methods) 3 30 E 5
2

CREOLE thematic module

one out of proposed courses 3 30 P 5
3

CREOLE thematic module2

one out of proposed courses 3 30 P 5
4

Data Collection

Fieldwork & Project design 3 60 (30+30) P 15
TOTAL 150 30

2nd YEAR – 4th TERM

No.

Module

Term

Lecture

(hours)

Workshop / seminar

(hours)

Grading criteria

ECTS

1

Writing of MT

Ethnographic Writing / Practical classes 4 60 P 20
2

Seminar + Defence of MT

MA Seminar 4 30 P+E 10
TOTAL 90 30

Studia I stopnia I rok (semestr letni 2018/2019)

Plan zajęć semestr letni 2018/2019 I stopień I rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Współczesna teoria antropologiczna – grupa 1 dr M. Filip

dr J. Lorenz

Konwersatorium 2.19
12:00 – 13:30 Podstawy warsztatu naukowego II – grupa 2 prof. A. W. Brzezińska Ćwiczenia 2.20
13:45 – 15:15 Podstawy warsztatu naukowego II – grupa 1 prof. A. W. Brzezińska Ćwiczenia 2.20
13:45 – 15:15 Współczesna teoria antropologiczna – grupa 2 dr M. Filip

dr J. Lorenz

Konwersatorium 2.19

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00 – 14:00 BLOKI JĘZYKOWE
14:30 – 16:00 Metodologia nauk społecznych z elementami logiki dr P. Fabiś Wykład 2.21
16:15 – 17:45 Studia regionalne: Azja dr Z. Szmyt Konwersatorium 2.21
18:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00 – 14:00 WYCHOWANIE FIZYCZNE
12:45 – 14:15 Studia regionalne: Afryka prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.21
14:30 – 17:45 Studia regionalne: Antysemityzm w Polsce * prof. J. Schmidt Konwersatorium 2.21

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Badania terenowe I dr Ł. Kaczmarek

dr A. Stanisz

Ćwiczenia terenowe 2.3
11:00 – 12:30 Współczesna myśl antropologiczna prof. W. Dohnal Wykład 2.4
12:45 – 14:15 Studia regionalne: Australia z Oceanią dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium 2.4
14:30 – 16:00 Podstawy socjologii dr A. Lis Wykład 2.4

 

* Zajęcia Antysemityzm w Polsce z prof. J. Schmidtem będą odbywać się co dwa tygodnie w trybie 2 x 90 minut. Zajęcia rozpoczną się 5 marca 2019 r.

 

UWAGA! W ramach modułu Studia regionalne II student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród czterech proponowanych konwersatoriów.
Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.


Studia I stopnia I rok (semestr zimowy 2018/2019)

Plan zajęć semestr zimowy 2018/2019 I stopień I rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Wprowadzenie do antropologii społeczno-kulturowej prof. W. Kuligowski Wykład Burszty
13:45 – 15:15 Antropologia wobec współczesności dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium Burszty
15:30 – 17:00 Studia regionalne I:
Zróżnicowanie etniczno-kulturowe Bałkanów
dr A. Chwieduk Konwersatorium 2.21
15:30 – 17:00 Historia myśli antropologicznej – grupa 1 * dr J. Lorenz Konwersatorium 2.19
17:15 – 18:45 Historia myśli antropologicznej – grupa 2 * dr J. Lorenz Konwersatorium 2.19

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Szkolenie biblioteczne ** – grupa 1 mgr M. Piechorowska
11:00 – 12:30 Studia regionalne I: Antropologia Europy dr M. Filip Konwersatorium 2.4
12:45 – 14:15 Studia regionalne I: Antropologia Unii Europejskiej dr M. Kowalska Konwersatorium 2.4
12:45 – 14:15 Podstawy warsztatu naukowego I – grupa 1 dr P. Fabiś Ćwiczenia 2.3
14:30 – 16:00 Podstawy warsztatu naukowego I – grupa 2 dr P. Fabiś Ćwiczenia 2.3
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00 – 14:00 WYCHOWANIE FIZYCZNE
12:45 – 14:15 Etnologia świata prof. R. Vorbrich Wykład 2.4
14:30 – 16:00 Metody badań etnograficznych prof. J. Schmidt Wykład Burszty

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Szkolenie biblioteczne ** – grupa 2 mgr M. Piechorowska
11:00 – 12:30 Historia myśli antropologicznej prof. W. Dohnal Wykład 2.4
12:45 – 14:15 Metody badań etnograficznych – grupa 1 dr Z. Szmyt Ćwiczenia 2.21
12:45 – 14:15 Historia myśli antropologicznej – grupa 2 * dr M. Filip Konwersatorium 2.19
14:30 – 16:00 Metody badań etnograficznych – grupa 2 dr Z. Szmyt Ćwiczenia 2.21
14:30 – 16:00 Historia myśli antropologicznej – grupa 1 * dr M. Filip Konwersatorium 2.19

 

* Konwersatorium Historia myśli antropologicznej odbywa się na zmianę z dr. J. Lorenzem w poniedziałki i dr. M. Filipem w czwartki. Szczegółowy terminarz

** Szkolenie biblioteczne z mgr M. Piechorowską odbędzie się we wtorek 9 października br. 9.15 – 10.45 (grupa 1) i w czwartek 11 października br. 9.15 – 10.45 (grupa 2).

UWAGA 1: W ramach modułu Studia regionalne I student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród trzech proponowanych konwersatoriów.
UWAGA2:
Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.


Studia I stopnia II rok (semestr letni 2018/2019)

Plan zajęć semestr letni 2018/2019 I stopień II rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Proseminarium dr P. Fabiś Konwersatorium 2.21
13:45 – 17:00 Podstawy filozofii * dr hab. M. Bobako Wykład 2.21

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Kolokwia antropologiczne: Kultura a język dr P. Fabiś Konwersatorium 2.4
12:45 – 14:15 Badania terenowe IIgrupa 1 prof. J. Schmidt

dr hab. A. Chwieduk

Ćwiczenia terenowe 2.4
12:45 – 14:15 Badania terenowe II – grupa 2 dr hab. I. Main Ćwiczenia terenowe 2.3
14:30 – 17:45 Antropologia wizualna ** dr J. Lorenz Konwersatorium PAW
18:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Antropologia pokrewieństwa i płci kulturowej prof. D. Penkala-Gawęcka

dr M. Kowalska

Wykład 2.19
11:00 – 12:30 Kolokwia antropologiczne: Kultury islamu prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.21
12:30 – 19:15 BLOKI JĘZYKOWE

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Antropologia polityczna prof. W. Dohnal Wykład 2.4
11:00 – 12:30 Antropologia ekonomiczna dr M. Kowalska Wykład 2.3

 

* Zajęcia Podstawy filozofii z dr hab. M. Bobako będą odbywać się co dwa tygodnie w trybie 2 x 90 minut. Zajęcia rozpoczną się 4 marca 2019 r.

** Zajęcia Antropologia wizualna z dr. J. Lorenzem będą odbywać się co dwa tygodnie w trybie 2 x 90 minut. Zajęcia rozpoczną się 5 marca 2019 r.

 

UWAGA! W ramach modułu Kolokwia antropologiczne studenci dokonują wyboru jednego konwersatorium.

Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.


Studia I stopnia II rok (semestr zimowy 2018/2019)

Plan zajęć semestr zimowy 2018/2019 I stopień II rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Studia regionalne:

Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu

prof. M. Buchowski Konwersatorium 2.4
13:45 – 15:15 Antropologia etniczności dr M. Filip Wykład 2.19
15:30 – 17:00 Studia regionalne:
Teorie etnologii polskiej
mgr K. Dziubata

mgr A. Stasik

Konwersatorium 2.3

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Antropologia migracji dr Z. Szmyt Wykład 2.19
12:45 – 14:15 Obserwacja etnograficzna – grupa 1 dr A. Chwieduk Ćwiczenia 2.19
12:45 – 14:15 Wywiad etnograficzny – grupa 2 dr J. Lorenz Ćwiczenia 2.21
14:30 – 16:00 Obserwacja etnograficzna – grupa 2 dr A. Chwieduk Ćwiczenia 2.19
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 Studia regionalne:

Oblicza polskiej twórczości ludowej

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.19
11:00 – 12:30 Polska myśl etnologiczna prof. K. Marciniak Wykład 2.19
12:30 – 19:15 BLOKI JĘZYKOWE

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Etnografia Polski prof. A.W. Brzezińska Wykład Burszty
11:00 – 12:30 Wywiad etnograficzny – grupa 1 dr Z. Szmyt Ćwiczenia 2.21

 

UWAGA 1: W ramach modułu Studia regionalne student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród trzech proponowanych konwersatoriów.
UWAGA2:
Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.


Studia I stopnia III rok (semestr letni 2018/2019)

Plan zajęć semestr letni 2018/2019 I stopień III rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Kultura a płeć dr A. Stanisz Wykład 2.21
12:45 – 14:15 Seminarium licencjackie dr Z. Szmyt Seminarium 2.21
18:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Problemy kultury współczesnej * Konwersatorium 2.21
11:00 – 12:30 Fakultet: Kultury islamu prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.21
14:30 – 16:00 Fakultet: Polski Orient prof. R. Vorbrich Ćwiczenia terenowe 2.20

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Kultura a polityka prof. W. Dohnal Wykład 2.4
11:00 – 12:30 Fakultet: Kultura ludowa i jej badacze prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.20
12:45 – 14:15 Kultura a środowisko dr A. Lis Wykład 2.20

 

* Konwersatorium Problemy kultury współczesnej rozpocznie się marcu po rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta. Konkretny termin zostanie podany wkrótce do wiadomości studentów.

 UWAGA! W semestrze letnim studenci są zobowiązani do wyboru dwóch zajęć fakultatywnych. Dodatkowo w semestrze letnim studenci są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki w instytucjach kultury, który koordynuje dr hab. A. Chwieduk.

Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.


Studia I stopnia III rok (semestr zimowy 2018/2019)

Plan zajęć semestr zimowy 2018-2019 I stopień III rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Fakultet: Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu prof. M. Buchowski Konwersatorium 2.4
13:45 – 15:15 Fakultet: Antropologia jedzenia mgr A. Stasik Konwersatorium 2.3
15:30 – 18:45 Fakultet: Badania migracji: Historia, teorie i metody * mgr M. Kluszczyńska Konwersatorium 2.20

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 14:00 BLOKI JĘZYKOWE
12:45 – 14:15 Proseminarium licencjackie dr Z. Szmyt Seminarium 2.20
14:30 – 17:45 Kultura a środowisko ** dr A. Lis Wykład 2.21
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 Fakultet: Oblicza polskiej twórczości ludowej prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.19
11:00 – 12:30 Antropologia współczesności prof. W. Kuligowski Wykład 2.21

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Antropologia wsi prof. A.W. Brzezińska Wykład 2.3
12:45 – 14:15 Kultura a pokrewieństwo i organizacja społeczna prof. D. Penkala-Gawęcka Wykład 2.3
14:30 – 16:00 Fakultet: Kresy: sytuacja etniczna i konfesyjna mgr J. Dworzecka Konwersatorium 2.3

 

* Fakultet Badania migracji: Historia, teorie i metody z mgr M. Kluszczyńską odbywa się co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 minut. Szczegółowy terminarz zostanie podany przez prowadzącą na pierwszym spotkaniu.

** Zajęcia Kultura a środowisko z dr A. Lis rozpoczną się 4 grudnia br. i będą odbywać się do końca semestru w trybie 2 x 90 minut.

 

UWAGA1: W semestrze zimowym student/ka jest zobowiązany/a do zaliczenia czterech spośród pięciu proponowanych zajęć fakultatywnych

UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

UWAGA3: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do zaliczenia przedmiotu Praktyki w instytucjach kultury, który koordynuje dr A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.


Studia II stopnia CREOLE I rok (semestr letni 2018/2019)

Timetable summer semester 2018/2019 MA CREOLE 1st year

Monday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
10:00 – 12:00 Departmental seminars (voluntary participation) 2.19/Burszta’s

Tuesday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
11:00 – 12:30 CREOLE Thematic Module: Anthropology of Religion dr. J. Lorenz Seminar 2.20
12:45 – 14:15 CREOLE Thematic Module 2: Energy and Environment dr. A. Lis Seminar 2.20
14:30 – 17:45 Teaching Exchange * coordinator: dr. M. Kowalska Seminar 2.19

Wednesday

TIME TTITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
14:30 – 17:45 Teaching Exchange * coordinator: dr. M. Kowalska Seminar 2.19

 

Thursday

TIME TTITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
09:15 -10:45 General topics (module 2): Current Anthropological Theories dr. M. Kowalska Lecture 2.19

 

* David Loher, Institute of Social Anthropology, University of Bern, 19-20 March 2019: Claiming rights. Social movements and their ambivalence towards law

** Rajko Mursic, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Ljubljana, 9-10 April: Challenges of Sensory Anthropology: Flexible Ethnographic Approaches

*** Ildiko Erdei, Department of Ethnology and Anthropology, University of Belgrade, 14-15 May: Visions of Home, Visions of Democracy – Ikea in Serbia and Fieldwork in the Department Store: challenges and possibilities

 

NOTE: Students choose two out of three courses proposed within Teaching Exchange Module.

The Summer School in Lyon, France, 24-29 June 2019, called Intensive Programme is mandatory for all students.


Studia II stopnia CREOLE I rok (semestr zimowy 2018/2019)

Timetable winter semester 2018/2019 II grade CREOLE 1st year

Monday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
10:00 – 12:00 Departmental seminars (voluntary participation) 2.19/Burszta’s
12:00 – 13:30 CREOLE Thematic Module:

Social Mobility, Identity and Power: Anthropology of Making Self, Community and Space

dr. Ł. Kaczmarek Seminar 2.3
13:45 – 15:15 General topics (module 1):

Migration, Multiculturalism, Xenophobia and Racism in Europe

prof. M. Buchowski Lecture 2.4
15:30 – 17:00 CREOLE Thematic Module 2:

Nations and Nationalism in Europe

prof. M. Buchowski Seminar 2.4

Tuesday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
11:00 – 12:30 General topics (module 2):

Theory and Methods

dr. M. Kowalska Seminar 2.21
12:45 – 14:15 General topics (module 1)

Society and Culture in Postcommunist Poland

dr. hab. I. Main Lecture Burszta’s
14:30 – 17:45 CREOLE Thematic Module 2:

Ethnographic Cinema *

dr. J. Lorenz Seminar Burszta’s
14:30 – 17:45 Teaching Exchange **

Doing Ethnography in a Foreign Environment

dr G. Weichart

coordinator: dr M. Kowalska

Seminar Burszta’s

Wednesday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
09:15 – 10:45 General topics (module 1): Methods in Social Anthropology dr. Ł. Kaczmarek Seminar 2.4
14:30 – 17:45 Teaching Exchange **

Doing Ethnography in a Foreign Environment

dr G. Weichart

coordinator: dr M. Kowalska

Seminar Burszta’s

 

Thursday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
11:00 -12:30 CREOLE Thematic Module: Medical Anthropology prof. D. Penkala-Gawęcka Seminar 2.20

 

* The class will take place every two weeks and last 2 x 90 minutes. The first meeting is scheduled for October 2, 2018.

** The class will take place on October 23 and 24 and last each day 2 x 90 minutes.

 

NOTE: Students choose two out of four courses proposed in the CREOLE Thematic Module.

NOTE: In the spring semester students are obliged to pass two courses out of three proposed in the Teaching Exchange Module. The first course will be realized already in October 2018.


Studia II stopnia CREOLE II rok (semestr letni 2018/2019)

Timetable summer semester 2018/2019 II grade CREOLE 2nd year

Wednesday

TIME TTITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
11:00 – 12:30 MA Seminar & Defence of MA Prof. M. Buchowski MA seminar supervisor’s room
12:45 – 14:15 MA Seminar & Defence of MA Prof. D. Penkala-Gawęcka MA seminar supervisor’s room

 

Thursday

TIME TTITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
11:00 – 12:30 MA Seminar & Defence of MA dr. habil. I. Main MA seminar supervisor’s room
14:30 – 16:00 MA Seminar & Defence of MA Prof. W. Dohnal MA seminar supervisor’s room

 

NOTE: Students are obliged to pass also Writing a Master Thesis.


Studia II stopnia CREOLE II rok (semestr zimowy 2018/2019)

Timetable winter semester 2018/2019 II grade CREOLE II year

Monday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
10:00 – 12:00 Departmental seminars (voluntary participation) 2.19/Burszta’s
12:00 – 13:30 CREOLE Thematic Module:

Social Mobility, Identity and Power: Anthropology of Making Self, Community and Space

dr. Ł. Kaczmarek Seminar 2.3
15:30 – 17:00 CREOLE Thematic Module 2:

Nations and Nationalism in Europe

prof. M. Buchowski Seminar 2.4

Tuesday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
14:30 – 17:45 CREOLE Thematic Module 2:

Ethnographic Cinema *

dr. J. Lorenz Seminar Burszta’s
14:30 – 17:45 Teaching Exchange **

Doing Ethnography in a Foreign Environment

dr. G. Weichart

coordinator: dr M. Kowalska

Seminar Burszta’s

Wednesday

TIME TTITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
14:30 – 17:45 General topics (module 2): MA Seminar prof. M. Buchowski Seminar supervisor’s room
14:30 – 17:45 Teaching Exchange **

Doing Ethnography in a Foreign Environment

dr. G. Weichart

coordinator: dr. M. Kowalska

Seminar Burszta’s

Thursday

TIME TITLE LECTURER TYPE OF CLASS ROOM
11:00 – 12:30 CREOLE Thematic Module: Medical Anthropology prof. D. Penkala-Gawęcka Seminar 2.20
14:30 – 16:00 General topics (module 2): MA Seminar prof. W. Dohnal

prof. D. Penkala-Gawęcka

dr. habil. I Main

Seminar supervisor’s room

 

* The class will take place every two weeks and last 2 x 90 minutes. The first meeting is scheduled for October 2, 2018.

** The class will take place on October 23 and 24 and last each day 2 x 90 minutes.

 

NOTE: Students choose two out of four courses proposed in the CREOLE Thematic Module (Teaching Exchange Module is voluntary).

NOTE: In the winter semester students are obliged to choose a supervisor within MA Seminar / General topics (module 2) and also pass Data Collection: Fieldwork & Project Design under his/her supervision.


Studia II stopnia I rok (semestr letni 2018/2019)

Plan zajęć semestr letni 2018/2019 II stopień I rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Fakultet: Grupy wyznaniowe w Polsce prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.3
13:45 – 15:15 Analiza kultury dr P. Fabiś Konwersatorium 2.3
15:30 – 17:00 Warsztaty etnologiczne: Detencja imigrantów w opisie etnograficznym dr hab. A. Chwieduk Ćwiczenia 2.3

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Teorie społeczeństwa * Wykład 2.3
12:45 – 14:15 Warsztaty etnologiczne: Antropologia reżimu uchodźczego mgr M. Kluszczyńska Konwersatorium 2.19
18:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 Fakultet: Ośrodki zamknięte dla cudzoziemców w Polsce prof. J. Schmidt Ćwiczenia terenowe 2.20
11:00 – 12:30 AWZK: Medycyna komplementarna i alternatywna prof. D. Penkala-Gawęcka Wykład 2.20
14:30 – 16:00 Teorie kultury * Wykład 2.20

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 Lektorat z języka angielskiego mgr M. Czernichowska Ćwiczenia 2.21
11:00 – 12:30 AWZK: Etnodizajn prof. A.W. Brzezińska Wykład Burszty
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. W. Dohnal

prof. K. Marciniak

dr hab. I. Main

Seminarium pokoje promotorów
14:30 – 16:00 AWZK: Sztuka nieprofesjonalna prof. K. Marciniak Wykład 2.3

 

* Wykłady Teorie społeczeństwa i Teorie kultury rozpoczną się marcu po rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta. Konkretny termin zostanie podany wkrótce do wiadomości studentów.

 

UWAGA! W semestrze letnim studenci dokonują wyboru jednego wykładu w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK), jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne i jednych zajęć fakultatywnych.

Na I roku SUM studenci są zobowiązani zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia 30 h w ramach specjalności CREOLE. O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę p. mgr Magdalenę Czernichowską <magdacz@amu.edu.pl> zanim rozpoczną się zajęcia.

 


Studia II stopnia I rok (semestr zimowy 2018/2019)

Plan zajęć semestr zimowy 2018/2019 II stopień I rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Współczesne nurty myśli antropologicznej dr M. Kowalska Wykład 2.21
13:45 – 15:15 AWZK: Ekonomie moralności wobec imigrantów dr A. Chwieduk Wykład 2.21

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
14:30 – 16:00 Warsztaty etnologiczne // Fakultet:

Partycypacja społeczna w instytucjach kultury

mgr M. Janaszak Ćwiczenia 2.20
16:15 – 19:30 Fakultet: Strukturalna analiza westernu dr P. Fabiś Konwersatorium Burszty
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 AWZK: Antropologia rozwoju prof. R. Vorbrich Wykład 2.21
11:00 – 12:30 Warsztaty etnologiczne // Fakultet:

Imigranci w Polsce 1 **

prof. J. Schmidt Ćwiczenia 2.44
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. K. Marciniak Seminarium pokój promotora
14:30 – 17:45 Teorie społeczeństwa dr A. Lis Wykład 2.19

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 AWZK: Antropologia władzy i oporu prof. W. Dohnal Wykład 2.19
11:00 – 12:30 BLOKI JĘZYKOWE Ćwiczenia 2.19
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. W. Dohnal

dr hab. I. Main

Seminarium pokoje promotorów

 

* Zajęcia Strukturalna analiza westernu z dr. P. Fabisiem odbywają się co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 min i rozpoczynają się 9 października br.

** W semestrze letnim warsztaty o tym samym tytule i problematyce będą kontynuowane przez dr A. Chwieduk.

*** Zajęcia Teorie społeczeństwa z dr A. Lis rozpoczną się 5 grudnia br. i będą się odbywały raz w tygodniu w trybie 2 x 90 min.

 

UWAGA 1: W każdym semestrze student/ka dokonuje wyboru jednego wykładu w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK), jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne oraz jednych zajęć fakultatywnych.

UWAGA 2: Na I roku SUM student/ka jest zobowiązany/a zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia jednego przedmiotu o wymiarze 30 h realizowanego w j. angielskim w ramach specjalności CREOLE (osobna tabela). O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę p. mgr Magdalenę Czernichowską <magdacz@amu.edu.pl> zanim rozpoczną się zajęcia.


Studia II stopnia II rok (semestr letni 2018/2019)

Plan zajęć semestr letni 2018/2019 II stopień II rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Fakultet: Grupy wyznaniowe w Polsce prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.3
15:30 – 17:00 Fakultet: Detencja imigrantów w opisie etnograficznym dr hab. A. Chwieduk Ćwiczenia 2.3

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Analiza społeczna dr M. Filip Konwersatorium 2.19
12:45 – 14:15 Fakultet: Antropologia reżimu uchodźczego mgr M. Kluszczyńska Konwersatorium 2.19
18:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 Fakultet: Ośrodki zamknięte dla cudzoziemców w Polsce prof. J. Schmidt Ćwiczenia terenowe 2.20
12:45 – 14:15 AWZK: Medycyna komplementarna i alternatywna prof. D. Penkala-Gawęcka Wykład 2.20
14:30 – 16:00 Seminarium magisterskie prof. M. Buchowski

prof. J. Schmidt

Seminarium pokój promotora

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 AWZK: Etnodizajn prof. A.W. Brzezińska Wykład Burszty
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. A.W. Brzezińska Seminarium pokoje promotora
14:30 – 16:00 AWZK: Sztuka nieprofesjonalna prof. K. Marciniak Wykład 2.3

 

UWAGA! W semestrze letnim studenci dokonują wyboru dwóch wykładów w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) i jednych zajęć fakultatywnych.

W semestrze letnim studenci są również zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje dr hab. A. Chwieduk.


Studia II stopnia II rok (semestr zimowy 2018/2019)

Plan zajęć semestr zimowy 2018/2019 II stopień II rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Problemy antropologii tożsamości dr M. Filip Wykład 2.19
13:45 – 15:15 AWZK: Ekonomie moralności wobec imigrantów dr A. Chwieduk Wykład 2.21

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
14:30 – 16:00 Warsztaty etnologiczne // Fakultet:

Partycypacja społeczna w instytucjach kultury

mgr M. Janaszak Ćwiczenia 2.20
16:15 – 19:30 Fakultet: Strukturalna analiza westernu dr P. Fabiś Konwersatorium Burszty
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 AWZK: Antropologia rozwoju prof. R. Vorbrich Wykład 2.21
11:00 – 12:30 Warsztaty etnologiczne // Fakultet:

Imigranci w Polsce 1 **

prof. J. Schmidt Ćwiczenia 2.44
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. M. Buchowski

prof. J. Schmidt

Seminarium pokoje promotorów

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 AWZK: Antropologia władzy i oporu prof. W. Dohnal Wykład 2.19
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. A.W. Brzezińska Seminarium 2.20

 

* Zajęcia Strukturalna analiza westernu z dr. P. Fabisiem odbywają się co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 min i rozpoczynają się 9 października br.

** W semestrze letnim warsztaty o tym samym tytule i problematyce będą kontynuowane przez dr A. Chwieduk.

 

UWAGA 1: W semestrze zimowym student/ka dokonuje wyboru dwóch wykładów w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK), jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne oraz jednych zajęć fakultatywnych.

UWAGA2: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje dr A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.