Droga Studentko i Drogi Studencie,

Jak jest Ci dobrze wiadomo, studia na naszym kierunku przewidują zajęcia o charakterze ćwiczeń terenowych. Współpraca ze społecznościami lokalnymi czy działania animacyjne realizowane w ramach rozmaitych instytucji publicznych wiążą się zwykle z dłuższym pobytem poza siedzibą Uniwersytetu, a tym samym aranżacją procesu dydaktycznego w przestrzeni danego miasta czy wsi albo określonej instytucji. Ćwiczenia terenowe stanowią fascynujący aspekt studiowania antropologii, który dostarcza intelektualnej stymulacji, ale powinien także zapewniać poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym nasze praktyczne działania są uregulowane odpowiednimi dokumentami.

Zasady zapewnienia sobie bezpieczeństwa w czasie zajęć realizowanych poza siedzibą IAiE są proste!

Przed wyruszeniem w teren, prowadzący obligatoryjnie przedkłada uczestnikom wydrukowane wcześniej egzemplarze regulaminu i omawia jego treść. Studenci są zobligowani do tego, aby wnikliwie przemyśleć obowiązujące ich zasady bezpieczeństwa, co potwierdzają własnoręcznym podpisem na dokumencie.

Regulaminy

Regulamin praktyk terenowych

Regulamin badań terenowych

Regulamin wycieczek terenowych