Czasopismo „Lud”

„Lud” (ISSN: 0076-1435) to organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest znany i ceniony jako czasopismo o ponad studwudziestoletniej historii i bogatej tradycji odzwierciedlającej dzieje polskiej etnologii i antropologii kulturowej. Wiele pokoleń polskich etnologów zostawiło w nim ślad swej działalności, zarówno w zakresie etnograficznej dokumentacji kultury, jak i na polu teoretyczno-metodologicznym. Jest to jedyne etnologiczne czasopismo o takiej „głębi genealogicznej” w Polsce i jedno z niewielu podobnych w Europie. Od momentu założenia pisma przez Antoniego Kalinę w 1895 roku było ono ściśle związane z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, instytucją, której rola w rozwoju polskiej etnologii jest nie do przecenienia. Oprócz Antoniego Kaliny, szczególnie zasłużył się dla podniesienia poziomu czasopisma jego długoletni redaktor naczelny (1910-1938) Adam Fischer.
Godne podkreślenia „długie trwanie” (przerywane jedynie wstrząsami wojennymi) „Ludu” wiąże się, przy wszelkich zmianach odbijających przeobrażenia naszej dyscypliny, z ciągłością tradycji widoczną przede wszystkim w trwałości idei humanizmu, empatii, szacunku dla Człowieka, dążenia do jego poznania i zrozumienia. Często cytowane słowa Iwana Franki, z artykułu zamieszczonego w pierwszym tomie „Ludu”, wskazują na znaczenie badań etnologicznych dla „podniesienia nas w (…) jasne i czyste sfery tolerancji i wyrozumiałości”. Stwierdzenia i postulaty te pozostają obecnie jak najbardziej aktualne.
Redakcja „Ludu” mieści się od 1968 roku w Poznaniu. W latach 1968-1987 funkcję redaktora naczelnego pełnił prof. dr hab. Józef Burszta, a od 1988 do 2006 roku – prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz. Od 1992 roku „Lud” stał się jednocześnie organem Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, co dodatkowo wzmocniło pozycję czasopisma. W latach 2007-2016 roku redaktorem naczelnym „Ludu” była dr hab. prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka. Od 2017 roku funkcję tę pełni dr hab. prof. UAM Wojciech Dohnal. Siedziba Redakcji mieści się w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań.

Czasopismo publikuje oryginalne artykuły naukowe z dziedziny etnologii, antropologii społeczno-kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych. Do 2016 roku (t. 100) wydawane było w formie drukowanej; od 2017 roku ukazuje się wyłącznie w postaci cyfrowej, umieszczonej na Akademickiej Platformie Czasopism: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/index
„Lud” znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW. Jest indeksowany w następujących bazach:
SCOPUS
IBSS (International Bibliography of the Social Sciences)
Anthropological Index Online
CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
Bibliografia Etnografii Polskiej

Zespół redakcyjny:

Redaktor naczelny – Wojciech Dohnal (UAM w Poznaniu)
Zastępca redaktora naczelnego – Agnieszka Kościańska (Uniwersytet Warszawski)
Sekretarz redakcji – Katarzyna Majbroda (Uniwersytet Wrocławski)
Członkowie redakcji – Agnieszka Chwieduk (UAM w Poznaniu), Piotr Grochowski (UMK w Toruniu)
Redaktor językowy (język polski) – Michalina Januszewska
Redaktor językowy (język angielski) – Melissa Hocking

Rada naukowa:

Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)
Michał Buchowski (UAM w Poznaniu)
Juraj Buzalka (Univerzita Komenského, Bratislava)
Karolina Follis (Lancaster University)
Elżbieta Goździak (Georgetown University, Washington)
Chris Hann (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale)
Zbigniew Jasiewicz (UAM w Poznaniu)
Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łódzki)
Gabriela Kiliánová (Univerzita Komenského, Bratislava)
Anika Keinz (Universität Viadrina, Frankfurt am Oder)
Lech Mróz (Uniwersytet Warszawski)
Danuta Penkala-Gawęcka (UAM w Poznaniu)
Frances Pine (Goldsmiths, University of London)
Aleksander Posern-Zieliński (UAM w Poznaniu, Polska Akademia Nauk)
Alexandra Schwell (Universität Hamburg)

Numery dostępne online:

Pozostałe numery dostępne są m.in. w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40, Bibliotece Collegium Historicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 i Bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej ul. Fredry 10 w Poznaniu (link).