100-lecie Etnologii

2019 rok to 100-lecie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i obecności etnologii na poznańskim uniwersytecie. Było to dla nas wielkie święto. W dniach 8-14 kwietnia 2019 zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję dotyczącą dorobku poznańskiej etnologii oraz wyzwań współczesności (8-9 kwietnia). W kolejnych dniach w przestrzeni miejskiej Poznania dla szerokiego audytorium prezentowaliśmy naszą dyscyplinę poprzez prace studentek i studentów, absolwentek i absolwentów oraz pracowniczek i pracowników naszego Instytutu. Zorganizowaliśmy także pokaz filmów dokumentalnych z naszego archiwum (11 kwietnia, Kino Pałacowe). Kulminacją tygodnia 100-lecia był jubileuszowy Zjazd Absolwentek i Absolwentów Etnologii, obejmujący część oficjalną oraz wieczorne spotkanie towarzyskie (13 kwietnia). Na zakończenie specjalnie dla nas oryginalny program przedstawiła światowa gwiazda muzyki folk, Kapela ze Wsi Warszawa, która zagrała w Sali Wielkiej CK Zamek (14 kwietnia).

ŻYCZENIA URODZINOWE, KTÓRE OTRZYMALIŚMY [link]

TYDZIEŃ Z ETNOLOGIĄ I ANTROPOLOGIĄ KULTUROWĄ

V Zjazd Absolwentek i Absolwentów studiów etnologicznych odbył się w dniu 13 kwietnia (sobota) 2019 roku pod patronatem prof. zw. dra hab. Zbigniewa Jasiewicza, prof. zw. dra hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego oraz prof. zw. dra hab. Michała Buchowskiego. W programie Zjazdu znalazła się część oficjalna (wystąpienia władz Wydziału i Instytutu oraz samych absolwentów), a także wieczorne spotkanie towarzyskie (z muzyką na żywo) w restauracji „Beverly Hills” Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii przy ul. Nieszawskiej w Poznaniu.

Organizacja po raz pierwszy w Polsce i w tej części Europy Interkongresu Międzynarodowej Unii Nauk Etnologicznych i Antropologicznych (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences’ (IUAES) 2019 Inter-Congress). IUAES to najstarsze światowe stowarzyszenie przedstawicieli naszej dyscypliny. Jego cykliczne kongresy i interkongresy są okazją do spotkań i wymiany wiedzy dla antropologów i etnologów ze wszystkich kontynentów.

Strona internetowa oraz Facebook

XCV Walne Zgromadzenie Delegatek i Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, odbyło się w dniach 18-22 września 2019 roku. Zjazdowi towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych. Celem konferencji było przeprowadzenie debaty środowiskowej, dotyczącej tego w jaki sposób efektywnie upowszechniać idee pluralizmu środowiskowego i kulturowego poprzez upowszechnianie dorobku naukowego i popularyzatorskiego etnologii i antropologii kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych.

Strona internetowa oraz Facebook

 

Oprac. A. W. Brzezińska, W. Kuligowski, A. Stanisz