Erasmus

Chcesz studiować za granicą? Poznać nowe miejsca i ludzi? Zwiedzić Europę? W ramach studiów na kierunku etnologia i antropologia kierunkowa możesz nawet dwa lata* spędzić na uczelniach zagranicznych!

W programie Erasmus+ każdy student otrzymuje możliwość wyjazdu na 12 miesięcy (tak zwany „kapitał wyjazdowy”) w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyki) i liczby okresów mobilności (na przykład 2 x 6 miesięcy lub 3 x 4 miesiące). Wyjazd na studia trwać może minimalnie 3, a maksymalnie 12 miesięcy. Wyjazd na praktyki trwać może minimalnie 2, a maksymalnie 12 miesięcy. W programie Erasmus+ do wyjazdu w ramach praktyk uprawnieni są tzw. recent graduate (absolwenci). Absolwent może przebywać na wyjeździe maksymalnie 12 miesięcy od ukończenia studiów (pobyt musi być zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów).

Wysokość stypendium wynosi 300-600 € miesięcznie (w zależności od kraju i rodzaju wyjazdu). Szczegóły dotyczące dofinansowania wyjazdów na studia i praktyk można znaleźć TUTAJ.

Rekrutacja na studia odbywa się w marcu każdego roku. Wnioski należy składać za pomocą systemu USOSweb (instrukcja TUTAJ). Z kandydatami, którzy złożyli kompletne wnioski w systemie przeprowadzane są następnie krótkie rozmowy kwalifikacyjne. Kryteria kwalifikacji to przede wszystkim średnia z egzaminów oraz znajomość języka.

Szczegółowe informacje odnośnie do procedur wyjazdowych dostępne są na stronie głównej programu Erasmus na UAM: https://erasmus.amu.edu.pl/

Lista umów partnerskich i liczba miejsc, z których skorzystać mogą studenci etnologii i antropologii kulturowej:

Austria (niemiecki i angielski)

Czechy (czeski i angielski)

Francja (francuski i angielski)

Grecja

Hiszpania (hiszpański, angielski, kataloński)

Irlandia (angielski)

Niemcy (niemiecki i angielski)

Słowacja (słowacki i angielski)

Słowenia (słoweński i angielski)

Szwajcaria (niemiecki i angielski)

Turcja (angielski)

Węgry (węgierski i angielski)

Więcej informacji udzielają:

Koordynatorka Instytutowa Programu Erasmus – dr Mikołaj Smykowski, mikolaj.smykowski@amu.edu.pl