Organizacja roku akademickiego 2020/2021:

 1 października 2020 r.

Inauguracja roku akademickiego

14 października 2020 r.

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów „Dzień studenta I roku”

I semestr (zimowy)

15 października 2020 r. – 11 lutego 2021 r.

okres zajęć dydaktycznych

23 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r.

wakacje zimowe

12 – 28 lutego 2021 r.

zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna

II semestr (letni)

1 marca – 23 czerwca 2021 r.

okres zajęć dydaktycznych

1-6 kwietnia 2021 r.

wakacje wiosenne

24 czerwca – 7 lipca 2021 r.

letnia sesja egzaminacyjna

8 lipca – 31 sierpnia 2021 r.

wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

1 września – 26 września 2021 r.

sesja egzaminacyjna