AKTUALNIE REALIZOWANE GRANTY BADAWCZE

Prywatne goszczenie uchodźców z Ukrainy w polskich domach. Codzienny humanitaryzm i spotkania ponad różnicą, grantodawca: NCN (konkurs OPUS), kierowniczka: prof. UAM dr hab. Natalia Bloch 

Nekromigracje. Pośmiertne mobilności w perspektywie antropologicznej, grantodawca: NCN (konkurs PRELUDIUM), kierowniczka: mgr Alexandra Staniewska

IMUMCN: Poprawa mobilności miejskiej w kierunku neutralności klimatycznej w ramach nowych nawyków pracy i środków transportu, kierowniczka zespołu UAM: prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska, wykonawca: dr Marek Jaskólski

ERICA: Environmental monitoring through civic engagement, Grantodawca: Erasmus+, kierowniczka zespołu UAM: prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska, wykonawcy: dr Karolina Dziubata-Smykowska, dr Marek Jaskólski

The Experience of Forced Migration of Ukrainian Youth in Vernacular Photography, Grantodawca: Institute for Human Sciences (IWM), kierowniczka: mgr Olena Martynchuk

Turystyka i migracje małżeńskie w postkolonialnym świecie. Antropologiczne studium długotrwałych intymnych relacji Masajów i Europejek, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, kierowniczka: mgr Elżbieta Wiejaczka

Orzeł i krzyż. Etnografia historyczności z użyciem narzędzi badań artystycznych, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu PRELUDIUM, kierownik: mgr Michał Sita

Dobre początki, obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach – kierownik, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS,  kierowniczka: prof. Elżbieta M. Goździak

Obszar ochronny Natura 2000 jako wielogatunkowa sieć zależności. Nieoczywiste relacje w perspektywie antropologicznej, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu SONATA, kierowniczka: dr Małgorzata Kowalska

Pomiędzy prekaryjnością a prestiżem. Praca migrantów w branży tanecznej w dobie kryzysu, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATINA-5, kierowniczka: mgr Ruxandra Ana.

ITEM: Inclusive Transition towards Electric Mobility, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, kierowniczka: prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska

Alienowanie i urasawianie Romów i muzułmanów w państwie narodowym, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS-19, kierownik: prof. Michał Buchowski (Centrum Badań Migracyjnych UAM)

Płeć i sprawczość w procesach migracyjnych na przykładzie Saharyjczyków i Saharyjek migrujących do Hiszpanii, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM-19, kierowniczka: mgr Marta Kluszczyńska, opiekunka naukowa: dr hab. Izabella Main (Centrum Badań Migracyjnych UAM)

Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast (2020-2023), Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (konkurs IdeaLab), kierowniczka: dr Zofia Boni, zespół badawczy: mgr Zosia BieńkowskaNuria Castell, mgr Franciszek Chwałczyk, dr Barbara Jancewicz, Iulia Marginean, dr Małgorzata Wrotek [link].

ARCHIWALNE GRANTY BADAWCZE

Analiza zależności między antropogenicznymi zmianami klimatu a lokalnymi praktykami wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego (2022-2023), Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA 6, kierowniczka: dr Karolina Dziubata-Smykowska

Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu. Antropologia straty i cierpienia. Grantodawca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, kierownik: prof. UAM dr hab. Adam Pomieciński.

Lokalność wobec emigracji. Tożsamość religijna rodzimowierców z Polski w Wielkiej Brytanii, wyjazd badawczy, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 4, kierownik: dr Mariusz Filip.

Organizacja przestrzeni w polskich ośrodkach detencyjnych dla cudzoziemców (2018-2020), zespołowy projekt badawczy UJ i UAM współfinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dotacja celowa) oraz UJ i UAM, koordynator: prof. UAM Jacek Schmidt, główny wykonawca: prof. UAM Agnieszka Chwieduk

Energetyzując świat: STS i antropologia ku społecznym studiom nad nowymi energiami [Powering the world: STS and anthropology towards social studies on new energies] (2018-2021), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS, kierowniczka grantu: dr Aleksandra Lis, wykonawca: dr Agata Hummel [link]

Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis (NOVAMIGRA) (2018-2021), grant Horyzont 2020, koordynatorka w ramach UAM oraz wykonawczyni: dr Izabella Main [link]

Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional Risks (SECURe) (2018-2021), grant Horyzont 2020, kierowniczka grantu: dr Aleksandra Lis-Plesińska

Migration for welfare: nurses within three regimes of immigration and integration into the Norwegian welfare state (WELLMIG) (2017-2021), grant Norwegian Research Council, wykonawczyni: dr Izabella Main [link]

Pamięć i ideologia w krajobrazie językowym. Zmiany w nazewnictwie ulic w Niemczech Wschodnich i w Polsce w latach 1916-2016 (2018-2020), grant Narodowego Centrum Narodowego w ramach programu BEETHOVEEN, główna wykonawczyni: dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska

Metisées z Senegalu jako przykład społeczeństwa transrasowego i transkulturowego (2017-2020), grant w w ramach programu Erasmus plus, kierownik prof. Ryszard Vorbrich, wykonawca dr hab. prof. UAM Adam Pomieciński

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

M4ShaleGas Measuring, Monitoring, Mitigating and Managing the environmental impact of shale gas (2015-2018), grant Komisji Europejskiej Horyzont 2020 w ramach Research and Innovation Framework Programme, kierownik krajowy: dr Aleksandra Lis [link]

Social Platform on Cultural Heritage and European Identities (2015-2017), grant Komisji Europejskiej, H2020-EU.3.6 (REFLECTIVE-9-2014 – Social Platform on Reflective Societies), wykonawca: prof. Michał Buchowski [link]

Acquiring key competences through local memories in non-formal adult learning (2014-2015), grant Unii Europejskiej w ramach Program Leonardo da Vinci, Grundtvig and Dissemination, koordynator krajowy: prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak [link]

Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej AMIGA (2013-2015), Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, kierownik: mgr Karolina Sydow, wykonawcy: dr Natalia Bloch, dr Izabella Main, mgr Agata Kochaniewicz [link]

Football Research in an Enlarged Europe: Identity dynamics, perception patterns and cultural change in Europe’s most prominent form of popular culture (FREE) (2012-2015), 7 Program Ramowy Komisji Europejskiej, koordynator krajowy: prof. dr hab. Michał Buchowski, wykonawcy: dr Małgorzata Kowalska, mgr Kamila Grześkowiak, Bartosz Wiśniewski [link]

Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU (REKRY-AMARE) (2010-2013), grant m.in. European Social Fund (ESF), kierownik krajowy: prof. Michał Buchowski, wykonawcy: dr Natalia Bloch, dr Agnieszka Chwieduk, dr hab. prof. UAM Jacek Schmidt [link]

Polish Settlements in Europe. Anthropological Visualizations of Cultural Phenomena – Enclaves of Polish Culture in the Region of Bukovina in Romania (2010-2012), Erasmus Intensive Programme, Life Long Learning nr LLP ERA_IP_16/2009, koordynator UAM: dr Natalia Bloch

Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania (2010), grant Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI), kierownik: prof. dr hab. Michał Buchowski, wykonawca: dr Natalia Bloch [link]

Kinship and Social Security (2004-2007), grant Komisji Europejskiej w ramach 6th Framework Programme, koordynator krajowy: prof. dr hab. Michał Buchowski, wykonawczyni: mgr Agata Stanisz [link]

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE

Ku wspólnej europejskiej polityce energetycznej. Debaty o bezpieczeństwie energetycznym w Polsce i w Niemczech (2014-2016), grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN/DPWS), kierownik krajowy: dr Aleksandra Lis [link]

Druga wojna światowa w obrazach kultury w Polsce i w Niemczech 70 lat później (1945-2015) (2014-2015), grant Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, kierownik krajowy: dr hab. Bartosz Korzeniewski [link]

Spatialization and Racialization go Social Exclusion. The social and cultural formation of „Gypsy ghettoes” in Romania in a European context (SPAREX) (2012-2015), grant Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, wykonawca: prof. Michał Buchowski [link]

Social and Cultural Change in Contemporary Central Europe (2014), grant International Visegrad Fund, koordynator krajowy: prof. Michał Buchowski [link]

Wanderungsverhalten Hochqualifizierter in Europa am Bespiel Polen und Deutschland (2012), grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki, koordynator krajowy: dr hab. prof. UAM Jacek Schmidt

Polskie migrantki w Berlinie z perspektywy antropologii zdrowia (2011-2012), grant Polsko-Niemieckiej Fundacja na Rzecz Nauki, kierownik: dr Izabella Main [link]

Anthropology of European Postsocialism: Modes of Inventionand Representation (2010), grant Collegium Budapest – Instutute for Advanced Study, koordynator krajowy: prof. Michał Buchowski [link]

Über Grenzen hinweg? Deutsche und polnische Jugendliche in Europa (Ponad granicami? Młodzi Niemcy i Polacy w Europie) (2010), grant Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, koordynator: dr hab. prof. UAM Jacek Schmidt

Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced? (2009), grant International Visegrad Fund, kierownik: prof. Michał Buchowski, wykonawcy: dr Agnieszka Chwieduk, mgr Mariusz Filip, mgr Katarzyna Chlewińska

International Networks and Migration (2004-2006), partner: Europäische Uniwersität – Viadrina, koordynatorzy: prof. Michał Buchowski, dr Jacek Schmidt

Post-Colony and Post-Socialism Context In Social Scientific Writing and Teaching (2003-2006), partner: Open Society Institute Budapest, koordynator krajowy: prof. Michał Buchowski [link]

Concepciones populares de la justicia social ante la crisis y las políticas de austeridad [Popularne koncepcje sprawiedliwości w obliczu kryzysu i polityki oszczędności] (2016-2019), grant Ministerstwa Gospodarki Rządu Hiszpanii, wykonawczyni: dr Agata Hummel [link]

Społeczno-kulturowe wymiary chorób rzadkich na przykładzie niedoboru LCHAD. Studium porównawcze Polski i Finlandii (2016-2019), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS, kierownik: dr Małgorzata Rajtar [link]

Społeczności osadzone w mobilności: uchodźcy, migranci i turyści w Indiach. Ku niesedentarystycznej antropologii (2016-2019), grant Narodowego Centrum Nauko w ramach programu FUGA: dr Natalia Bloch [link]

Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje Polek między Polską a Norwegią (2015-2019), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu HARMONIA, kierowniczka grantu: dr Izabella Main [link]

Inicjatywy nowo-wiejskie w Katalonii a rozwój zrównoważony – perspektywa antropologiczna (2017-2018), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu MINIATURA, kierowniczka grantu: dr Agata Hummel

Inicjatywy transformacyjne w andyjskich społecznościach wiejskich. Narracje i strategie zmiany społecznej z perspektywy antropologicznej (2017-2018), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu SONATA, kierowniczka grantu: dr Agata Hummel

Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym (2016-2018), grant Narodowego Centrum Nauki,  wykonawca: dr hab. prof. UAM Waldemar Kuligowski [link]

Socio-spatial transformations in German-Polish „interstices”. Practices of debordering and rebordering (2016-2018), grant Narodowego Centrum Nauki, ekspert: dr hab. Prof. UAM Waldemar Kuligowski [link]

„Tradycja” z tubylczego punktu widzenia. Współczesność a przeszłość w dyskursie i praktykach Indian Moré z Amazonii boliwijskiej (2016-2018), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM, kierownik grantu: mgr Paweł Chyc

Dziecko z ADHD – etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies, (2015-2018), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu FUGA, kierownik grantu: dr Anna Witeska-Młynarczyk [link]

Polacy sukcesu – między emigracją a transnarodowością: nowe oblicze polskiej diaspory w Europie Zachodniej (2015-2018), grant Narodowego Centrum Nauki, kierownik prof. Aleksander Posern-Zieliński, wykonawca dr Łukasz Kaczmarek [link]

KRAJOWE PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE

Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe (2014-2017), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Opus, kierownik: dr hab. Waldemar Kuligowski, główna wykonawczyni: dr Agata Stanisz [link]

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców (2013-2016), grant NCBR, kierownik:  dr hab. prof. UAM Jacek Schmidt [link]

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), kierownik: prof. Michał Buchowski, wykonawcy: dr Agnieszka Chwieduk, dr Izabella Main, dr hab. Jacek Schmidt, dr Agata Stanisz, dr Natalia Bloch [link]

Oswajanie wielokulturowego krajobrazu Żuław – strategie, organizacja i kreowanie współczesnej kultury regionalnej (2009-2011), dr Anna Weronika Brzezińska [link]

Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę. Kontynuacja 2009 (2009), grant Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ RP, kierownik: dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich [link]

Montre-moi ton monde – montre-moi ton école. Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę (2008), grant Departament Współpracy Rozwojowej MSZ RP, kierownik: dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich

Indianie wobec szkoły. Ludy Amazonii wenezuelskiej wobec edukacji państwowej: wyobrażenia, postawy, praktyka oraz jej skutki (2005-2008), kierownik: dr Tarzycjusz Buliński, wykonawca: dr Mariusz Kairski

Water and Reforestation Project for Sahel (Kamerun) (2001-2007), kierownik: dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich

Kultury pierwotne we współczesnym świecie. Problemy etnozagłady i etnorozwoju indiańskich ludów Amazonii Wenezuelskiej (2000-2003), kierownik: dr Mariusz Kairski, wykonawca: dr Tarzycjusz Buliński

GRANTY SAMODZIELNE KRAJOWE

Gaz z łupków nowym wyzwaniem dla Europy: rola wiedzy eksperckiej w procesach integracji europejskiej (2014-2017), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu SONATA, kierownik: dr Aleksandra Lis [link]

Rośliny użyteczne medycznie oraz dzikie rośliny jadalne w kulturze Metysów z prowincji Misiones w Argentynie (2014-2017), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM, kierownik: mgr Monika Kujawska, opiekun dr hab. prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka [link]

Kreowanie tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Żuław i Powiśla) (2014-2016), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM, kierownik: mgr Aleksandra Paprot, opiekun: dr. hab. prof. UAM Jacek Schmidt [link]

Kulturowa i społeczna rola lasu. Badania z zastosowaniem perspektywy antropologicznej (2013-2015), Grant Diamentowy MNiSzW, kierownik: mgr Agata Agnieszka Konczal

Ćwiczenia sprawczości w obliczu przeciwności losu. Doświadczenia życia codziennego dzieci ulicy w Dar es Salaam (2013-2015), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM, kierownik: mgr Lucyna Tumanowicz [link]

Relacje władzy i strategie autentyczności w turystyce. Ujęcie postkolonialne na przykładzie Indii (2012-2015), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS, kierownik: dr Natalia Bloch

Pomoc w slumsach Afryki – lokalne i zachodnie strategie działań w Kiberze i Korogocho (antropologiczne studium przypadku rodzin i stowarzyszeń) (2012-2015), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM, kierownik: mgr Magdalena K. Chułek [link]

Kreowanie hegemonii poprzez zawłaszczanie znaczeń. Dyskurs władzy w Myanmarze (2011-2014), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM, kierownik: mgr Mariusz Kania [link]

Zdrowie, choroba i leczenie we współczesnym Kirgistanie. Koncepcje zdrowia i choroby oraz strategie zdrowotne Kirgizów w warunkach miejskiego pluralizmu medycznego (2011-2014), kierownik: dr hab. prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka

Bierny beneficjent versus lokalny partner projektów rozwojowych. Konceptualizacja i strategie adaptacyjne w zakresie współpracy rozwojowej wśród afrykańskich społeczności lokalnych. (Studium porównawcze) (2010-2013), kierownik: dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich

Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej. Od końca XVIII wieku do roku 1919 (2006-2008), kierownik: prof. Zbigniew Jasiewicz

Polityka, strategia i retoryka etniczności w dobie globalizacji. Studium transformacji społeczeństw i kultur andyjskich (2004-2007), kierownik: prof. Aleksander Posern-Zieliński

Społeczeństwo postplemienne w Afryce. Stare i nowe elity w Kamerunie a budowa społeczeństwa narodowego i obywatelskiego (2002-2005), kierownik: dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich

Emigranci z Polski lat 80. w Niemczech. Problemy tożsamości w nowym otoczeniu społecznym i kulturowym (2000-2002), kierownik: dr Jacek Schmidt

Przestrzeń kulturowa Wielkopolski (2000-2002), dr hab. Andrzej Brencz, prof. UAM

GRANTY PROMOTORSKIE

Zbiory etnograficzne kultury ukraińskiej w Polsce. Charakterystyka i recepcja (2010-2014), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Arkadiusz Jełowicki (wykonawca) [link]

Działalność organizacji pozarządowych o charakterze feministycznym w Delhi – studium antropologiczne (2010-2012), prof. Michał Buchowski (kierownik), mgr Anna Romanowicz (wykonawca) [link]

Wymiary wielojęzyczności w Europie na przykładzie regionów Katalonii i Ticino (2010-2012), dr hab. prof. UAM Grzegorz Pełczyński (kierownik), mgr Katarzyna Linda (wykonawca) [link]

Projekty rozwojowe w tubylczej społeczności Meksyku i ich społeczno-kulturowe konsekwencje. Mikrokredyty z perspektywy antropologii (2010-2012), prof. Aleksander Posern-Zieliński (kierownik), mgr Agata Hummel (wykonawca)

Ziołolecznictwo w medycynie komplementarnej Polonii argentyńskiej z prowincji Misiones. Studium z zakresu etnobotaniki medycznej (2010-2012), dr hab. prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka (kierownik), mgr Monika Kujawska (wykonawca) [link]

Pluralizm medyczny w społecznościach tubylczych Meksyku. Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet u Indian Purhépecha (2009-2011), dr hab. prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka (kierownik), mgr Anna Wądołowska (wykonawca) [link]

„Ukraińska” mniejszość w rumuńskim Maramureszu i problemy jej tożsamości (2009-2011), prof. Aleksander Posern-Zieliński (kierownik), mgr Tomasz Kosiek (wykonawca) [link]

Kulturowe następstwa migracji. Na przykładzie diaspory buriackiej w Moskwie i Buriatów repatriujących się z Chin (2009-2011), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Zbigniew Szmyt (wykonawca)

Między wykopaliskami rabunkowymi a archeologicznymi. Społeczno-kulturowa funkcja materialnego dziedzictwa przeszłości w dolinie Nilu (na przykładzie plamienia Manasir z północnego Sudanu) (2008-2011), dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich (kierownik), mgr Piotr Maliński (wykonawca)

Kultura a polityka. Na przykładzie młodego pokolenia uchodźców tybetańskich w Indiach (2007-2009), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Natalia Bloch (wykonawca) [link]

Oskara Kolberga monografia regionalna. Założenia i realizacje (2007-2008), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Ewa Antyborzec (wykonawca)

Bogini Mari w wierzeniach, tradycjach i życiu Basków (2006-2008), prof. Aleksander Posern-Zieliński (kierownik), mgr Katarzyna Mirgos (wykonawca)

Zróżnicowanie regionalne polskiej sztuki ludowej. Na podstawie badań w Wielkopolsce, Ziemi Łowickiej i Ziemi Krakowskiej (2005-2007), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Justyna Słomska (wykonawca)

Współczesne problemy wyznaniowe na Łemkowszczyźnie (2005-2006), dr hab. Andrzej Brencz, prof. UAM (kierownik), mgr Andrzej Stachowiak (wykonawca) [link]

Kult świętych w Uzbekistanie i południowym Kazachstanie (2004-2006), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Paweł Jessa (wykonawca)

Kultura regionalna jako przedmiot upowszechniania i animacji kultury (na przykładzie Kociewia, Puszczy Białej i Ziemi Brzozowskiej) (2004-2006), prof. Anna Szyfer (kierownik), mgr Anna Weronika Brzezińska (wykonawca)

Wielokulturowość w dziełach Mikołaja Konstantynowicza Rericha (1874-1947) (2003-2008), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Małgorzata Gdok-Klafkowska (wykonawca)

Formowanie się i funkcjonowanie społeczeństwa pluralistycznego na Fidżi (2003-2006), prof. Aleksander Posern-Zieliński (kierownik), mgr Łukasz Kaczmarek (wykonawca)

Tożsamość kulturowa Łemków w zachodniej Polsce i Ukrainie. Studium porównawcze (2002-2004), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Mirosław Pecuch (wykonawca)

Śmierć w społeczności pierwotnej. Studium tanatologiczne na przykładzie Indian karaibskich (2000-2002), prof. Aleksander Posern-Zieliński (kierownik), mgr Alicja Pasek (wykonawca)

INNE

100 fotografii w setną rocznicę urodzin prof. Józefa Burszty (2014), grant MKiDN w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe – Kultura Ludowa, kierownik: dr Agata Stanisz, główna wykonawczyni: dr Anna Weronika Brzezińska [link]

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty – digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie (2014), grant MKiDN (Promesa Kolberg 2014), kierowniczki i wykonawczynie: dr Agata Stanisz, dr Anna Weronika Brzezińska [link]

Określenie potencjału edukacyjnego instytucji upowszechniania kultury województwa wielkopolskiego w zakresie oferty dla dzieci i młodzieży (na przykładzie muzeów etnograficznych i regionalnych oraz skansenów) (2010), inst. finansująca: Narodowe Centrum Kultury, program „Obserwatorium Kultury 2010”, wykonawczynie: dr Anna Weronika Brzezińska, mgr Katarzyna Linda, mgr Małgorzata Wosińska

Muzea w Wielkopolsce: badania ankietowe wśród uczestników imprez plenerowych (2007), grant Urzędu Marszałkowskiego Poznań, koordynatorzy: dr Anna Weronika Brzezińska, dr Jacek Schmidt

Instytucje kultury województwa wielkopolskiego (2006-2007),  grant Urzędu Marszałkowskiego Poznań, koordynatorzy: dr Wojciech Dohnal, dr Jacek Schmidt

Etnologia francuska i polska wobec problemów świata współczesnego (2006), grant Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, koordynatorzy: dr hab. prof. UAM Grzegorz Pełczyński, dr Adam Pomieciński