Rekrutacja na kierunek ETNOLOGIA w roku akademickim 2019/2020

Rekrutację na rok akademicki 2019/20 rozpoczynamy 1 czerwca 2019 roku. Do 9 lipca można rejestrować się w Systemie Internetowej Rekrutacji, opłacać zapisy na kierunek etnologia oraz wprowadzać wyniki matur. 12 lipca zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji.

Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniu Rektora w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminów rejestracji i składania dokumentów w roku akademickim 2018/2019, a także w załączniku do tego dokumentu.

Skład Komisji Rekrutacyjnej IEiAK:

Studia stacjonarne I i II stopnia:

  • Przewodniczący: dr hab. prof. UAM Wojciech Dohnal
  • Sekretarz: dr Mariusz Filip
  • Członek: dr Agnieszka Chwieduk

Specjalność CREOLE, studia II stopnia po angielsku:

  • Przewodniczący: dr hab. prof. UAM Wojciech Dohnal
  • Sekretarz: dr Małgorzata Kowalska