Rekrutacja na kierunek ETNOLOGIA w roku akademickim 2020/2021

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci na studia I i II stopnia etnologia w języku polskim oraz na specjalność CREOLE (w języku angielskim)

Rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2020/21 rozpoczyna się 1 czerwca 2020. Można rejestrować się w Systemie Internetowej Rekrutacji, opłacać zapisy na kierunek etnologia oraz wprowadzać wyniki matur.

Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia etnologia w języku polskim:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

Rozpoczęcie rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR)

1 czerwca 2020 r.

Rozpoczęcie składania w SIR dokumentów

14 września do 5 października

– zakończenie rejestracji,

– ostateczny termin opłacenia zapisu na kierunek/specjalność

studiów*,

– zakończenie składania w SIR dokumentów,**

– rozpoczęcie egzaminów wstępnych, jeśli zostały przewidziane w postępowaniu kwalifikacyjnym

Rozmowa kwalifikacyjna:

7 października 2020 r

Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia etnologia specjalność CREOLE (w języku angielskim)

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Etnologia-CREOLE

Rozpoczęcie rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR)

1 czerwca 2020 r. – 13 września 2020 r.

Rozpoczęcie składania w SIR dokumentów

14 września – 5 października

2020 r.

– zakończenie rejestracji,

– ostateczny termin opłacenia zapisu na specjalność studiów

– zakończenie składania w SIR dokumentów

14 września – 5 października

2020 r.

WAŻNE LINKI:

https://amu.edu.pl/kandydaci/rekrutacja

https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0023/73751/Rekrutacja_202021.pdf

Oficjalne dokumenty dotyczące rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  – przejdź na stronę BIP.