Jakość kształcenia na UAM

Priorytetowym celem strategicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności i inne kompetencje. Dlatego Uniwersytet przywiązuje ogromną wagę do zapewnienia jakości kształcenia, które powinno prowadzić do rozwoju kultury jakości przenikającej instytucję szkolnictwa wyższego jako całość.

https://jakosc.amu.edu.pl/

Biuro Jakości Kształcenia
ul. Zwierzyniecka 7
60-813 Poznań
e-mail: jakosc@amu.edu.pl
tel.: +48 61 829 24 23