Egzaminy dyplomowe

Studia licencjackie kończą się egzaminem licencjackim, a studia magisterskie egzaminem magisterskim. Warunkiem do ich przystąpienia jest napisanie odpowiednio pracy licencjackiej i pracy magisterskiej. Powstają one w ramach proseminarium licencjackiego (semestr zimowy III roku studiów I stopnia) i seminarium licencjackiego (semestr letni III roku studiów I stopnia) oraz w ramach trwającego cztery semestry seminarium magisterskiego. W obu przypadkach prace są oceniane przez promotora i recenzenta, podlegają odpowiednim procedurom rejestracyjnym w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych), sprawdzeniu w Otwartym Systemie Antyplagiatowy OSA oraz procedurom rejestracyjnym w Dziekanacie. Następnie odbywa się ich „obrona” w formie egzaminu licencjackiego oraz magisterskiego.

Warunki przygotowania prac licencjackich i magisterskich na kierunku etnologia i antropologia kulturowa określają odpowiednie Regulaminy Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Pełny tekst regulaminu pracy i egzaminu licencjackiego

Pełny tekst regulaminu pracy i egzaminu magisterskiego

Zasady tworzenia bibliografii i przypisów

Ogólne warunki przygotowania i złożenia pracy licencjackiej i magisterskiej określa Regulamin Studiów UAM w Poznaniu.

Nowe procedury dotyczące prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych (obowiązuje od 09.09.2020)
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją APD i zarządzeniami Pani Rektor –  TUTAJ

Instrukcja APD dla studentów

ZR-3 2020-2021 Archiwum Prac Dyplomowych

ZR-4 2020-2021 Jednolity System Antyplagiatowy

ZR-5 2020-2021 Egzamin dyplomowy

Karta obiegowa

Wzór strony tytułowej