17 kwietnia 2023

Imigranci: między izolacją a integracją

Michał Buchowski, Jacek Schmidt (red.)

  • Seria wydawnicza: Prace KNE PAN nr 18
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  • Rok wydania: 2012
  • ISBN: 9788363795078
  • Liczba stron: 308
W dniach 24-26 maja 2012 roku w Będlewie koło Poznania odbyła się międzynarodowa konferencja „Współczesne migracje i ich konsekwen­cje w perspektywie interdyscyplinarnej: między izolacją a integracją” (Contemporary Migmtions and their Conseąuences in an Interdisciplinary Perspective. Between Isolation and Integration) zorganizowana przez Komitet Nauk Etnologicznyeh PAN przy współpracy Centrum Badań Migracyjnych UAM i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. W konferencji wzięło udział 50 badaczy zjawisk migracyjnych, w tym 9 osób reprezentujących zagraniczne (niemieckie i amerykańskie) placówki badawcze. W centrum zainteresowań autorów tomu: antropo­logów, socjologów, politologów, pedagogów i geografów, znalazło się zjawisko migracji rozpatrywane z perspektywy społeczeństwa i kraju (państwa) przyjmującego oraz samych imigrantów. W większości tekstów pojawia się termin „integracja”, który z racji interdyscyplinarnego charakteru tego tomu używany jest w kilku róż­nych znaczeniach i kontekstach, wielokrotnie opisywanych w literaturze przedmiotu. Paradoksalnie, różne przejawy izolacji kulturowej, a przy­najmniej tendencji do tworzenia wybiórczych barier między kulturowych można odkryć także w samych projektach o założeniach integracyjnych. Z tych względów przywołane w tytule książki pojęcia – „integracja” i „izolacja” – nie oznaczają zjawisk autonomicznych i wzajemnie się wykluczających, ale składowe tego samego procesu budowania relacji społecznych w przestrzeni międzykułturowej.
 

SPIS TREŚCI

 

Michał Buchowski, Jacek Schmidt, Wstęp, s. 7

Werner Schiffauer, Struktura przestrzeni wyobrażanej a problem zdań warunkowych nierzeczywistych, s. 11

I. Polityki imigracyjne i integracyjne państw europejskich

Anita Adamczyk, Polska polityka integracyjna. Próba oceny stanu faktycznego, s. 27

Bernadette Jonda, Willkommenskultur – zmiana paradygmatu w polityce imigracyjnej Niemiec? s. 45

Karolina Podgórska, Imigracja we francuskiej kampanii prezydenckiej2012. Retoryka zmiany czy kontynuacji? s. 61

Krzysztof Koźbiał, Liechtenstein państwem migrantów, s. 75

Mariola Badowska, Polityka edukacyjna jako czynnik integracji społecznejdzieci imigrantów (w UE), s. 91

II. Imigranci z Polski w Europie

Dariusz Niedźwiedzki, Migracja i integracja społeczna. Przypadek polskich migrantów w Leuven, s. 109

Marek Pawlak, „My, w Norwegii, mówimy na nich Polakkene „. Tożsamość, mobilność i habitus migrantów, s. 121

Małgorzata Michalska, Współczesne formy migracji Polaków do Pragi, s. 139

Maria Skoczek, Nowe cechy mobilności przestrzennej młodych Polaków – na podstawie wypowiedzi studentów Uniwersytetu Warszawskiego, s. 151

III. Adaptacja – integracja – izolacja

Natalia Bloch, Poza integracją. Separacja jako uchodźcza strategia adaptacji, postkolonialny model społeczeństwa mnogiego i indyjski multikulturalizm, s. 171

Izabela Czerniejewska, Katarzyna Kość-Ryżko, Uchodźcy w Grupie i Czerwonym Borze – różne miejsca i różne światy? Wpływ warunków osiedlenia na proces adaptacji, s. 187

Katarzyna Mirgos, Od belarrimotxak do euskaldunberriak. Znaczenie języka w procesie integracji imigrantów w Kraju Basków, s. 213

IV. Lokalne konteksty migracyjne

Agnieszka Chwieduk, O niektórych skutkach migracji w społeczności lokalnej – pomiędzy opisem a metodą. Przykład rumuńskiej wsi Sapinta z regionu Maramuresz, s. 231

Barbara Jaczewska, Polityka integracyjna imigrantów na poziomie lokalnym na przykładzie wybranych miast niemieckich, s. 251

Łukasz Kaczmarek, Paweł Ładykowski, Gdy granicę przekracza miasto: przygraniczny transnacjonalizm w okolicach Szczecina, s. 273

Kamil Lis, Transgraniczne migracje ludności i kapitału w Euroregionie Pomerania – na przykładzie polskiego osadnictwa w niemieckiej przygranicznej miejscowości Neu Grambow, s. 291