31 maja 2018

Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna

Waledemar Kuligowski

  • Seria wydawnicza: Etnologia i Antropologia Kulturowa - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
  • Rok wydania: 2004
  • ISBN: 83-232-1405-0
  • Liczba stron: 412

Autor bada zjawisko miłości jako element kultury. Skupia swoją uwagę na miłości między dwojgiem ludzi. Głównym tematem badań czyni symboliczny wszechświat miłości w kulturze zachodniej. Podejmuje próbę ogarnięcia fenomenu miłości w kategoriach filozoficznych i symbolach kulturowych. Czyniąc przedmiotem swoich rozważań ideę miłości, proponuje nowy rodzaj oglądu historii kultury europejskiej i najtrudniejszej do przybliżenia sfery prywatności oraz intymności. Tytuł rozprawy należy odnotować z uwagą, gdyż autor stawia po raz pierwszy w nauce polskiej tak gruntownie, traktowaną zazwyczaj jako wielce dyskusyjną, kwestię relacji między historią i antropologią.