14 kwietnia 2018

Azja u bram. Studium nad migracjami Buriatów w Rosji

Zbigniew Szmyt

  • Seria wydawnicza: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 11
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  • Rok wydania: 2012
  • ISBN: 978-83-63795-10-8
  • Liczba stron: 175

Książka poświęcona jest ludziom, którzy przemieścili się poza granice wyznaczone im przez państwo i etnografów. Etniczność w czasach radzieckich została silnie zetatyzowana i wciąż pozostaje ważnym aktorem w teatrze migranckiej codzienności. W książce nie chodzi jednak o pomiar stopnia asymilacji imigrantów, utraty lub zachowania ich etniczności; stanowi ona raczej próbę ukazania jednostkowych i grupowych użyć buriackiej etniczności w celu realizacji partykularnych strategii adaptacyjnych w miejscach, gdzie na podstawie etniczności tworzone są szeregi bram kanalizujących potok migracyjny oraz pozycjonujących imigrantów w określonych polach społecznych.