5 lutego 2020

Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu

Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt (red.)

  • Seria wydawnicza: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21
  • Wydawnictwo: Instytut im. Oskara Kolberga
  • Rok wydania: 2017
  • ISBN: 978-83-945557-4-0
  • Liczba stron: 196

Zamieszczone w książce szkice tematycznie związane są z szerokim spektrum zainteresowań naukowych doktora Jacka Bednarskiego. Znajdziemy w niej bowiem zarówno teoretyczne rozważania dotyczące koncepcji Europy, redefiniowanej w kontekście tzw. kryzysu uchodźczego, jak i szczegółowe studia poświęcone wybranym elementom kultur europejskich: pograniczu polsko-niemieckiemu, santakruzańskiemu karnawałowi, sztuce ludowej czy ukraińskiemu muzealnictwu regionalnemu. Prócz tego w zbiorze znalazły się artykuły poświęcone refleksjom na temat praktyki etnograficznych badań terenowych, analiza skupiona na rodzinie i pokrewieństwie w Azji Środkowej, a także rozpoznania czynione z perspektywy antropologii polityki i filmu. Osobne miejsce zajmuje artykuł omawiający dorobek poznańskiej etnologii w zakresie studiów nad kulturą rodziny w latach 70. i 80., którego Jacek Bednarski był współtwórcą.