31 maja 2018

Pokaż mi swój świat. Edukacja rozwojowa a antropologia wizualna

Ryszard Vorbrich (red.)

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo MJP
  • Rok wydania: 2009
  • ISBN: 9788391171165
  • Liczba stron: 95

Praca dokumentuje projekt Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę, realizowany przez pracowników i studentów UAM wśród Dogonów w Mali. Przybliża problematykę edukacji rozwojowej, wskazuje odmienne – kulturowe i ekonomiczne – uwarunkowania rozwoju. Ukazuje możliwości metodyczne i poznawcze, jakie niesie zastosowanie metod antropologii wizualnej w prowadzeniu dialogu międzykulturowego i promowaniu edukacji rozwojowej.