31 maja 2018

Różne kultury, różne globalizacje

Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński (red.)

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie
  • Rok wydania: 2010
  • ISBN: 9788371776298
  • Liczba stron: 187

Obserwujemy dziś osłabienie ważnego do niedawna paradygmatu: podziału na centrum i peryferie. Nie ma już żadnych wątpliwości, że peryferie stały się częścią centrum. Prezentowana praca staje właśnie w obronie tak postrzeganej globalizacji. Zamieszczone w niej teksty ukazują heterogeniczność globalizacji i skłaniają do pewnej refleksji: gdy odrzucimy fałszywe przesądy o prozachodnim kierunku globalizacji, okaże się, że nie tylko dostrzegamy i ocalamy dziejącą się na naszych oczach różnorodność. Musimy także dojść do wniosku, że jakaś jedna, dominująca forma globalizacji po prostu nie istnieje. Skoro nadal funkcjonuje wiele kultur, o globalizacji mówić należy w sensie mnogim. Zaś możliwą do przyjęcia przez antropologów definicją globalizacji byłaby ta wskazująca, że globalizacja obejmuje złożone, wielokierunkowe procesy wymiany, interpretacji oraz udomawiania dorobku kulturowego ludzkości, których zasięg i skutek ma skalę planetarną