14 kwietnia 2018

Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu

Michał Buchowski, Jacek Schmidt (red.)

  • Seria wydawnicza: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  • Rok wydania: 2012
  • ISBN: 978-83-63795-03-0
  • Liczba stron: 292

Książka przedstawia rezultaty badań etnograficznych nad imigrantami w Poznaniu. Badania te prowadzono w ramach grantu Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a realizowanego w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Badań Migracyjnych na UAM.