31 maja 2018

Medycyna komplementarna w Kazachstanie. Siła tradycji i presja globalizacji

Danuta Penkala-Gawęcka

  • Seria wydawnicza: Etnologia i Antropologia Kulturowa - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
  • Rok wydania: 2006
  • ISBN: 83-232-1635-5
  • Liczba stron: 350

Obszerne monograficzne studium omawiające kulturę Kazachstanu. Autorka ukazuje panoramę zjawisk społecznych i kulturowych, związanych z sytuacją zdrowotną, lecznictwem, ochroną zdrowia kazachskiego społeczeństwa, w skali całego państwa, niemałego i wieloetnicznego. Zalety opracowania to konceptualizacja – wybór zasadniczych terminów opisu i analizy, takich jak tytułowa medycyna komplementarna – oraz dyskusja, nie pozostawiająca bez wyjaśnienia chyba żadnego z zagadnień, które składają się na oś problemową pracy: globalizacja i glokalizacja, postsowieckość, medycyna alternatywna i komplementarna, islam środkowoazjatycki i szamanizm.