4 grudnia 2018

Kulturowe światy wsi polskiej. Eseje

Anna Szyfer

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu
  • Rok wydania: 2017
  • ISBN: 9788394555733
  • Liczba stron: 131

Książka jest podsumowaniem wieloletniej działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez Autorkę w wielu regionach Polski. W pierwszej części Autorka podejmuje się analizy różnorodnych aspektów kultury wiejskiej w odniesieniu do takich zjawisk jak globalizacja, glokalizacja, festynizacja i karnawalizacja. W drugiej omówione zostały podstawowe sposoby pozyskiwania źródeł w pracy etnografa oraz sposoby interpretacji materiałów terenowych. Trzecia część zatytułowana Silva rerum zawiera zbiór esejów poświęconych wybranym zagadnieniom, szczególnie bliskim Autorce.

To ostatnia publikacja w dorobku Prof. dr hab. Anny Szyfer…