31 maja 2018

Żuławy w poszukiwaniu tożsamości

Anna W. Brzezińska (red.)

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo JASNE, Muzeum Narodowe w Gdańsku
  • Rok wydania: 2009
  • ISBN: 9788361508045
  • Liczba stron: 154

Praca prezentuje rezultaty badań terenowych, przeprowadzonych na Żuławach przez studentów i pracowników etnologii z Poznania, Cieszyna, Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Stawiając pytanie, kim są dzisiejsi mieszkańcy Żuław analizuje, jak kształtowała się ich tożsamość pod wpływem zmian w sferze geopolitycznej i kulturowej po II wojnie światowej, jak powojenni repatrianci i przesiedleńcy adaptowali się do zastanych warunków, jak tworzyła się nowa społeczność i organizowało życie. Z zamieszczonych w publikacji teksów wyłania się obraz Żuław, których wielokulturowe dziedzictwo tworzyły przez wieki kolejne pokolenia przybyszów z różnych stron polski i Europy, kształtując zarówno krajobraz geograficzny, jak i kulturowy.