31 maja 2018

Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy

Wojciech Dohnal, Aleksander Posern-Zieliński (red.)

  • Seria wydawnicza: Prace Komitetu Nauk Etnologicznych
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo IAE PAN
  • Rok wydania: 2011
  • ISBN: 9788389499899
  • Liczba stron: 288

Tom ukazuje aktualny stan refleksji na temat związków kultury z polityką. Zagadnienia w nim poruszane obejmują trzy powiązane ze sobą sfery. Pierwsza – makropolityczna – dotyczy przede wszystkim polityki państwa. Autorzy analizują sposoby, poprzez które działania państw – w zakresie polityki narodowościowej, etnicznej, gospodarczej, ekologicznej i językowej – kształtują procesy społeczno-kulturowe. Druga część książki rozpatruje politykę na płaszczyźnie mikrospołecznej, spoglądając na realia niewielkich grup i wspólnot lokalnych. Trzecia część tomu poświęcona jest rozważaniom dotyczącym politycznych uwarunkowań praktyki antropologicznej. Książkę zamykają refleksje na temat sposobów rozumienia antropologii politycznej w środowisku etnologów i politologów.