5 lutego 2020

Mikrokredyty – droga do rozwoju? Antropologiczne studium wiejskiej społeczności w Meksyku

Agata Hummel

  • Seria wydawnicza: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 20
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  • Rok wydania: 2016
  • ISBN: 978-83-64864-53-7
  • Liczba stron: 280

Niniejsza książka odzwierciedla nowatorskie i krytyczne podejście do teorii i praktyki rozwoju stosowanych na terenie tzw. „krajów Południa”. Autorka bierze na warsztat popularne współcześnie narzędzie do walki z ubóstwem – mikrokredyty – i analizuje je z perspektywy antropologicznej.

Okazuje się, że mikrokredyty mają nieprzewidziane skutki, na przykład masowe zadłużanie się kredytobiorców.

Swoje wnioski autorka opiera na długotrwałych badaniach terenowych w indiańskiej społeczności w Meksyku i konfrontuje je z badaniami innych autorów na temat pozostałych krajów. Dzięki temu ogólne wnioski zawarte w niniejszej książce opisują nie tylko rzeczywistość meksykańską czy latynoamerykańską, ale mogą być zastosowane do wielu regionów świata doświadczających polityki rozwojowej.

Książka jest również obszernym przewodnikiem po krytycznej teorii rozwoju.