14 kwietnia 2018

Od polityki pierwotnej do postpolityki. Z dziejów anglosaskiej antropologii politycznej

Wojciech Dohnal

  • Seria wydawnicza: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 14
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  • Rok wydania: 2013
  • ISBN: 978-83-63795-12-2
  • Liczba stron: 238

Książka poświęcona jest krytycznej refleksji nad historią anglosaskiej antropologii politycznej od połowy XIX w. po współczesność. Autor omawia główne nurty teoretyczne w badaniach nad polityką, m.in. ewolucjonizm, strukturalny funkcjonalizm, procesualizm, symbolizm i podejście postmodernistyczne oraz analizuje, jak zmieniające się uwarunkowania kulturowo-historyczne wpływały na sposoby konceptualizowania i rozumienia polityki w dyskursie antropologicznym. Książka jest pierwszym w polskiej literaturze naukowej tak obszernym opracowaniem poświęconym antropologii politycznej.