31 maja 2018

Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech

Jacek Schmidt

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo News-Witold Nowak
  • Rok wydania: 2009
  • ISBN: 9788392848004
  • Liczba stron: 197

Książka poświęcona jest problematyce kształtowania się poczucia tożsamości narodowej obywateli polskich, którzy wyemigrowali do Niemiec w ostatnich dekadach XX w. Analizując materiał zebrany podczas kilkuletnich badań terenowych, autor szuka odpowiedzi na pytania, jakie motywacje skłoniły migrantów do opuszczenia ojczyzny, jakie strategie adaptacyjno-integracyjne przyjęli w kraju przyjmującym oraz w jakiej mierze transformacje europejskie wpłynęły na ich powiązania transnarodowe, postrzeganie dawnej i nowej ojczyzny, procesy budowania nowych identyfikacji na poziomie narodowym i ponadnarodowym.