1 czerwca 2018

Architektura niezrównoważona: synchronizacja – projekty dla miast przyszłości

Kacper Pobłocki, Bogna Świątkowska (red.)

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
  • Rok wydania: 2016
  • ISBN: 9788362418664
  • Liczba stron: 475

Architektura niezrównoważona – zbiór tekstów pod redakcją Kacpra Pobłockiego i Bogny Świątkowskiej, podsumowujący tegoroczną edycję cyklu Synchronizacja – to pierwsza wydana w Polsce publikacja opisująca środowiskowe konsekwencje decyzji urbanistycznych, ekonomicznych i politycznych ostatnich dekad, a także polityczne i społeczne konsekwencje zmian w środowisku, w którym żyjemy. Pojęcie niezrównoważenia pozwala na przyjrzenie się obszarom ograniczenia wyobraźni architektów, urbanistów, czy innych aktywnie (współ)tworzących przestrzeń, a równocześnie daje szansę szukania nowych, pożytecznych rozwiązań, które nie znają dotychczasowych granic. Niezrównoważenie rozumiane jest tu jako odejście od formatów i strategii wynikających z przyjętych poprawności projektowych, planistycznych, energetycznych, od wszystkich praw i zasad, które wyznaczają dziś normy przyjęte w budownictwie pierwszego świata, uformowanym wokół dominującej w XX wieku tradycji modernistycznej.

Ściągnij książkę [link]