23 listopada 2018

Wielkopolscy twórcy ludowi. Informator Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Anna Weronika Brzezińska, Marta Romanow-Kujawa (red.)

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Stowarzyszenie Twórców Ludowych
  • Rok wydania: 2015
  • ISBN: 9788389638618
  • Liczba stron: 64

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Twórców Ludowych utworzony został 31 maja 1986 r. w Poznaniu, z inicjatywy grupy twórców oraz etnografów. Celem nowo powstałego Oddziału było zintegrowanie środowiska wielkopolskich twórców, wspieranie ich działań oraz kreowanie form animacji i promocji sztuki ludowej, szczególnie przedsięwzięć o randze regionalnej. Cele te wpisywały się i do dziś wpisują w założenia Stowarzyszenia Twórców Ludowych, powstałego w 1968 r.  Oddział powstał przy wsparciu Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Pałacu Kultury i Sztuki (obecnie Centrum Kultury Zamek) w Poznaniu i Zarządu Głównego Stowarzyszenia w Lublinie. Katalog, jak też opracowana i zdeponowana w Wielkopolskim Parku Etnograficznym kartoteka wielkopolskich twórców, są owocem współpracy Rady Programowej Oddziału z Poznańskim Oddziałem PTL oraz Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.