21 maja 2021

Detencja cudzoziemców w Polsce. Perspektywa teoretyczno-metodologiczna

Dariusz Niedźwiedzki, Jacek Schmidt

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: NOMOS
  • Rok wydania: 2020
  • ISBN: 978-83-7688-577-3
  • Liczba stron: 242

Autorzy publikacji wraz z zespołem zrealizowali pionierski projekt badawczy, który w Polsce na długi czas pozostanie jedyną naukową formą eksploracji miejsc niedostępnych z racji swojej funkcji dla osób innych niż zawodowo z nimi związanych oraz przetrzymywanych tam cudzoziemców. (…) Z wielką dbałością i wynikającą z tego transparentnością przedstawili oni całe zaplecze konstruowania pytań badawczych, rozstrzygnięć dylematów etycznych towarzyszących badaniom, oraz zróżnicowanych celów naukowych, jakie chcieli zrealizować poszczególni członkowie zespołu badawczego. Szczególnie ten aspekt opisu zróżnicowanego „zaplecza motywacyjnego” członków zespołu zasługuje na podkreślenie, a nawet zalecenie jako dobra praktyka w sprawozdawaniu zaplecza dużych, wieloautorskich projektów badawczych. Książka może wręcz pełnić rolę przewodnika po bardzo złożonym procesie badawczym, przy zachowaniu pełnej transparentności jego wszelkich etapów i uwarunkowań.

Z recenzji prof. dr hab. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej

https://www.nomos.pl/ksiazki/488-detencja-cudzoziemcow-w-polsce-perspektywa-teoretyczno-metodologiczna-.html