31 maja 2018

Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach

Natalia Bloch

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Rok wydania: 2011
  • ISBN: 9788322932179
  • Liczba stron: 654

Bohaterami książki są „urodzeni uchodźcy” – młodzi Tybetańczycy, którzy przyszli na świat już w Indiach, niejako dziedzicząc swój status po rodzicach. Stał się on główną osią, wokół której budują swoje autoidentyfikacje, o czym świadczy celowe podtrzymywanie stanu bezpaństwowego przez nieprzyjmowanie indyjskiego obywatelstwa. Przeczy to klasycznym teoriom uchodźstwa […]  Diaspora tybetańska stanowi przykład pomyślnej reinterpretacji kategorii uchodźstwa […] Jednocześnie wytworzyła ona swoisty „uchodźczy reżim tożsamości”, narzucając jedną, oficjalną wersję tożsamości tybetańskiej. Autorka analizuje proces powstawania takiego reżimu, który uczynił z „urodzonych uchodźców” więźniów ich wyidealizowanego i uromantycznionego wizerunku, oraz pokazuje strategie oporu, jakie stosują wobec niego młodzi Tybetańczycy, walcząc o prawo do tworzenia własnych, alternatywnych autoreprezentacji.