1 lipca 2024
Obraz autorstwa fabrikasimf na Freepik

Stypendium Miasta Poznania dla dr Karoliny Dziubatej-Smykowskiej

1 lipca 2024 | Karolina Dziubata
Dr Karolina Dziubata-Smykowska otrzymała stypendium Miasta Poznania dla młodych badaczy za osiągnięcia naukowe w dyscyplinie etnologii i antropologii kulturowej, w tym szeroko zakrojoną działalność publikacyjną, czynne uczestnictwo w licznych konferencjach naukowych, kierowanie własnym projektem badawczym, wykonawstwo w licznych projektach badawczych, działalność popularyzacyjną i organizacyjną, a także współpracę z otoczeniem społecznym.

Miasto uhonorowało dokonania naukowe młodych poznańskich badaczek i badaczy. W czwartek, 27 czerwca, dwanaście osób otrzymało stypendia w wysokości 10 tys. zł.