31 maja 2018

Uchodźcy: teoria i praktyka

Izabella Main, Izabela Czerniejewska (red.)

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Stowarzyszenie "Jeden Świat"
  • Rok wydania: 2008
  • ISBN: 839187902X
  • Liczba stron: 244
Książka prezentuje różne aspekty uchodźstwa w Polsce i na świecie, przedstawia różne podejścia badawcze do fenomenu uchodźstwa. Autorami artykułów są zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i aktywiści organizacji pozarządowych czy pracownicy administracji publicznej. Praca przedstawia rezultaty projektu „Uchodźcy: teoria i praktyka”, koordynowanego przez Stowarzyszenie „Jeden Świat”, zawiera analizę naukową zjawiska uchodźstwa oraz scenariusze edukacyjne i projekty społeczne, mogące być wzorem działań realizowanych w szeregu środowisk.
Więcej o książce [link]