14 kwietnia 2018

Szkice etnologiczne. Dedykowane Profesor Annie Szyfer

Andrzej Brencz (red.)

  • Seria wydawnicza: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 5
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie
  • Rok wydania: 2002
  • ISBN: 83-7177-094-4
  • Liczba stron: 260

Niniejszy, dedykowany Profesor Annie Szyfer tom, „Poznańskich Studiów Etnologicznych”, zawiera nie tylko kontrybucje bliskich Jubilatce osób ze środowiska etnologicznego i nauk pokrewnych, ale także dopełniający je szkic biograficzny, ukazujący przebieg naukowej kariery Profesor Szyfer oraz bibliografię napisanych przez Nią publikacji. (Aleksander Posern-Zieliński)