29 stycznia 2020

Twilight Zone Anthropology: The Voices from Poland

Michał Buchowski (red.)

  • Seria wydawnicza: The RAI Country Series
  • Wydawnictwo: Sean Kingston Publishing
  • Rok wydania: 2019
  • ISBN: 9781912385065
  • Liczba stron: 250

Twilight Zone Anthropology jest pokłosiem konferencji, która miała miejsce w siedzibie Royal Anthropological Institute w Londynie. Przedstawia angażujący i różnorodny obraz antropologii w Polsce. Otwiera ją obszerny wstęp, autorstwa Michała Buchowskiego, opisujący dotychczasową historię dyscypliny i wskazujący tematy, w których wkład polskiej myśli jest szczególnie istotny. Zawiera rozdziały opisujące różnorodne i innowacyjne, otwierające jednocześnie nowe pola poszukiwań, praktyki badawcze. Książka przekonuje, że polska antropologia powinna być postrzegana jako istotna strefa kontaktu i dialogu między „imperialnymi”, hegemonicznymi dyskursami francusko-anglo-amerykańskimi, a dziedzictwem intelektualnym i politycznym Europy Środkowo-Wschodniej.

Twilight Zone Anthropology jest namacalnym świadectwem i żywą próbą uprawiania „kosmopolitycznej polskiej antropologii narodowej”. Poruszone są wielorakie tematy, takie jak płeć, pamięć, zaangażowanie, aktywizm, zdrowie i polityka. Oferuje wiele informacji na temat tego, jak można praktykować umocowaną lokalnie antropologię, aby rozwijać oryginalne koncepcje i wnosić tym samym wkład do światowych antropologii (ruchu world anthropologies) oraz poszukiwać odpowiedzi na globalne problemy w dialogu z aktualnymi trendami intelektualnymi. Praca jest znaczącym krokiem naprzód w trwającej redefinicji globalnych hierarchii wiedzy i tworzeniu pluriwersalnej i różnolitej antropologii.

Linki:

http://www.seankingston.co.uk/publishing.html

https://www.therai.org.uk/about-the-rai/rai-announcements/twilight-zone-anthropology-voices-from-poland

https://www.amazon.com/Twilight-Zone-Anthropology-Voices-Country/dp/1912385066