31 maja 2018

Ewangelikalizm w Rosji (XIX – XX wiek)

Grzegorz Pełczyński

  • Seria wydawnicza: Etnologia i Antropologia Kulturowa - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
  • Rok wydania: 2012
  • ISBN: 9788323224501
  • Liczba stron: 261

Ewangelikalizm – jeden z nurtów protestantyzmu – w Rosji rozwijał się, czerpiąc w dużej mierze ze źródeł rodzimych. Jego reprezentantami są tam do dziś głównie baptyści i ewangeliczni chrześcijanie, a także dość liczni zielonoświątkowcy, kiedyś byli też braterscy menonici. Książka ta stanowi pierwsze w piśmiennictwie krajowym studium na temat tego niezwykłego fenomenu rosyjskiej kultury religijnej