31 maja 2018

Powiat nowotomyski

Agata Stanisz

  • Seria wydawnicza: Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej
  • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyczego
  • Rok wydania: 2015
  • ISBN: 9788354119507
  • Liczba stron: 241

Piąty tom serii „Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej”. Seria zakończyła projekt Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr projektu 11H 11 026580, w latach: 2012-2014.

Strona internetowa tomu [link]