17 kwietnia 2023

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe

Jacek Schmidt, Dariusz Niedźwiedzki (red.)

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
  • Rok wydania: 2016
  • ISBN: 978-83-232-3069-4
  • Liczba stron: 740

Przedkładany tom jest pierwszą częścią publikacji stanowiącej jeden z istotnych efektów trzyletniego (2013-2016) projektu badawczo-rozwojowego Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Autorem i wykonawcą projektu było konsorcjum naukowo-informatyczne, na czele którego stał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Odpowiedzialność za stronę informatyczną projektu spoczęła na partnerze w konsorcjum – firmie MEDCORE z Warszawy. W kilkudziesięcioosobowym zespole projektowym znaleźli się, obok badaczy poznańskich, uznani naukowcy z innych ośrodków akademickich
w Polsce, głównie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Reprezentowali oni kilka dyscyplin naukowych: etnologię/antropologię społeczno-kulturową, socjologię, historię i politologię, a w ich ramach szereg dziedzin (wschodoznawstwo, orientalistyka, europeistyka). Badacze ci łączą swoje zainteresowania życiem społecznym i kulturą w krajach pochodzenia migrantów do Polski ze studiami nad ich funkcjonowaniem w uwarunkowaniach społeczeństwa przyjmującego.

POBIERZ