31 maja 2018

Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych

Katarzyna Marciniak

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
  • Rok wydania: 2010
  • ISBN: 9788323221685
  • Liczba stron: 320

W pracy pielgrzymka pojmowana jest jako akt wiary, na mocy którego wierny opuszcza dom i udaje się do pobliskiego sanktuarium. Nie jest on tylko prostą manifestacją uczuć religijnych, ale przede wszystkim swoistym dialogiem człowieka z otaczającą go rzeczywistością historyczną i społeczną. Na szeroki antropologiczny kontekst pielgrzymowania składa się wiele powiązanych elementów: droga odbyta przez pątnika, jego pobyt w miejscu świętym oraz wszystkie elementy tworzące wspólnotowość i będące jej przejawem. Tak rozumiana pielgrzymka jawi się jako zjawisko wieloaspektowe.