31 maja 2018

Cmentarz, park, podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci

Anna W. Brzezińska, Małgorzata Fabiszak

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Scholar
  • Rok wydania: 2018
  • ISBN: 9788373839526
  • Liczba stron: 253

Książka jest pokłosiem kilkuletnich badań, które Autorki realizowały w Poznaniu w ramach projektu NCN OPUS. Jak piszą Autorki: „Cmentarz, do którego trudno dojechać, bo zawalił się most do niego prowadzący. Park, przez który codziennie idzie się na skróty po zakupy, nie wiedząc, że kiedyś teren ten znajdował się za bramami miasta. Podwórko, odgrodzone od świata zamkniętą ażurową bramą, przez którą przechodnie mogą zobaczyć macewy. Cmentarze wojenne, na których spoczywają obok siebie dawni wrogowie. Wszystkie te przestrzenie – będące zarazem świadectwem pamięci, jak i niepamięci – stały się przedmiotem interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych przez Autorki. W ich efekcie powstała książka – rodzaj przewodnika po mieście, które przez wieki budowali wspólnie katolicy, protestanci i żydzi. O czym sami poznaniacy zdają się nie pamiętać…”

Więcej o publikacji na stronach Wydawnictwa Naukowego Scholar.