Dwuletnie studia magisterskie w zakresie antropologii społecznej i kulturowej w języku angielskim

w ramach specjalności

Cultural Differences and Transnational Processes

(MA CREOLE Program)

Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu zaprasza na dwuletnie studia magisterskie w języku angielskim na kierunku antropologia społeczna i kulturowa w ramach międzynarodowego programu CREOLE („Cultural Differences and Transnational Processes”). Studia te koncentrują się głównie na zmianach i wyzwaniach Europy Środkowej i Wschodniej, ale także poruszają problemy współczesnych społeczeństw w innych regionach świata. Uczestnictwo w sieci CREOLE stwarza możliwość studiowania i prowadzenia badań nawet przez dwa semestry w instytutach antropologicznych w irlandzkim Maynooth, w Wiedniu, w Lyonie, w szwajcarskim Bernie, w Lublanie lub w Barcelonie.

Program studiów magisterskich z zakresu antropologii skupia się na zmianach zachodzących w państwach Środkowej i Wschodniej Europy. Skierowany jest do absolwentów antropologii i etnologii oraz pokrewnych humanistycznych i społecznych studiów licencjackich, którzy interesują się sytuacją w tych regionach. Nasi studenci dowiedzą się, jak niezależnie i samodzielnie prowadzić badania etnograficzne, jak rozwijać krytyczną refleksję nad aktualnymi problemami społecznymi i jak wpływać na zmianę poprzez akademickie badania i publiczne zaangażowanie. Stwarzamy naszym studentom możliwość poznania technik i rozwinięcia umiejętności badawczych, także dzięki treningowi z zakresu mediów wizualnych.

 • W trakcie programu studiów magisterskich:
  • Zrozumiesz, jak antropologia bada i rozumie zmiany społeczne zachodzące w Środkowej i Wschodniej Europie, ale także w innych częściach świata;
  • Poznasz metody badań etnograficznych oraz antropologiczne teorie stosowane w studiach nad migracjami, populizmem, medycyną, kapitalizmem, środowiskiem czy energią;
  • Rozwiniesz umiejętności rozwiązywania problemów i przedstawiania praktycznych rekomendacji dla organizacji i instytucji;
  • Będziesz studiować antropologię w jednym z zagranicznych ośrodków współtworzących sieć CREOLE.

Program studiów magisterskich z antropologii kładzie silny nacisk na prowadzenie badań. W ramach studiów istnieje możliwość prowadzenia badań etnograficznych w Polsce i za granicą (w ramach wymiany w krajach partnerskich CREOLE). Studia magisterskie CREOLE przygotowują zarówno do dalszych studiów doktoranckich, jak również do pracy w sferze publicznej i edukacji, w dziennikarstwie, mediach oraz biznesie, a także dostarczają wiedzy i umiejętności pomagających radzić sobie ze złożonymi problemami współczesnego świata oraz dostrzegać liczne możliwości, które ten świat równocześnie przed nami otwiera.

Aktualny plan zajęć dostępny jest tutaj.


TERMINY I PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/22 ZOSTANIE ROZPOCZĘTA W MAJU 2021     
  • Zgłoszenia do nowego program studiów magisterskich odbywają się dwuetapowo:
   • Kandydaci proszeni są o wysłanie listu motywacyjnego wraz z życiorysem naukowym i certyfikatem znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (lub innym dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym) do dr Małgorzaty Kowalskiej, malgorzata.kowalska@amu.edu.pl
    • Wybrani kandydaci zostaną następnie poproszeni o zarejestrowanie się online w systemie Internetowej Rekrutacji UAM. Dodatkowe dokumenty, których nie można załączyć do aplikacji on-line należy przesłać e-mailem do Instytutu Antropologii i Etnologii (na adres malgorzata.kowalska@amu.edu.pl)
   • Jeśli masz pytania dotyczące programu studiów magisterskich z antropologii, napisz do nas: malgorzata.kowalska@amu.edu.pl

OPRÓCZ INSTYTUTU ANTROPOLOGII I ETNOLOGII UAM, CREOLE TWORZĄ:

Department of Social and Cultural Anthropology, Universität Wien;

Department of Social and Cultural Anthropology, Universitat Autònoma de Barcelona;

Department of Social Anthropology, Université Lumière Lyon 2;

Department of Anthropology, National University of Ireland in Maynooth;

Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Univerza v Ljubljani;

Institute of Social Anthropology, Universität Bern;

 

Więcej o programie można przeczytać na stronie głównej CREOLE – Cultural Differences and Transnational Processes (Master)

 

*Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. Od wszystkich kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2).