31 maja 2018

Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości

Adam Pomieciński

  • Seria wydawnicza: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 29
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
  • Rok wydania: 2013
  • ISBN: 9788323225294
  • Liczba stron: 238

Nie da się ukryć, że pojawienie się ruchu alterglobalistycznego to dowód na zmianę świadomości i celów społecznych, które dokonują się w dzisiejszej kulturze. Problematyczna staje się przyjemność płynąca do niedawna z konsumpcji, nieograniczonego wzrostu i zysku. Sceptycyzm i krytycyzm sprowadzone zostały do centralnych praktyk życia społecznego, a postawy buntu okazały się coraz powszechniejsze na gruncie zarówno wartości, jak i konkretnych działań. Książka ta ujmuje ruch alterglobalistyczny z tego właśnie punktu widzenia. Przyglądanie mu się w ten sposób […] wyraża zasadniczą tezę pracy, że walka z dominującym porządkiem toczy się na obszarze idei (wcielanie w życie nowych wartości) i metod praktycznego postępowania (wyrażanie i nagłaśnianie swoich obaw, niepokojów, problemów).