31 maja 2018

Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego

Małgorzata Wosińska, Łukasz Banaszak

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
  • Rok wydania: 2013
  • ISBN: 9788373836570
  • Liczba stron: 179
Publikacja podsumowująca realizację interdyscyplinarnego projektu badawczego „Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego”. Partnerami projektu byli: Muzeum Stutthof, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany był w Sztutowie w maju 2010 r., a jego efekty zaprezentowano na trzech konferencjach naukowych w Warszawie, Poznaniu i Sztutowie. Projekt zgłoszono także do konkursu na Muzealne Wydarzenie Roku – Sybilla 2010 w kategorii przedsięwzięć edukacyjnych. Jego kontynuacją był realizowany w maju i czerwcu 2011 r. projekt „Sztutowo czy Stutthof? Reportaże z terenu”. Publikacja wyników badań była możliwa dzięki kooperacji Muzeum Stutthof, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Więcej na stronach Muzeum Stutthof http://www.stutthof.pl/node/374