28 stycznia 2020

Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna Smyk (red.)

  • Seria wydawnicza: Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Narodowy Instytut Dziedzictwa
  • Rok wydania: 2019
  • ISBN: 978-83-64465-38-3, 978-83-64465-39-0, 978-83-227-9305-3, 978-83-227-9304-6
  • Liczba stron: 354

Jest to kolejna publikacja, która ukazuje się w ramach serii wydawniczej wydawanych pod wspólna nazwą Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona. Prezentowane w tomie teksty są efektem spotkania, które miało miejsce w dniach 7-8 grudnia 2017 roku Lublinie. Jego celem było przedstawienie problematyki dotyczącej rozpoznawania funkcji festiwali, przeglądów i konkursów w aspekcie zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. Festiwale, przeglądy i konkursy – w pełnej ich różnorodności w zakresie tematyki, jak i formy, znajdują się w sferze zainteresowań naukowych przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim są  miejscem wymiany treści kulturowych i nawiązywania kontaktów społecznych, dając możliwość uczestnikom możliwość wzajemnego edukowania się i inspirowania. Ważną ich funkcją jest nieustannego uczenie się tolerancji oraz poszanowania dla wszelkich przejawów kultur lokalnych i regionalnych, etnicznych i narodowych, środowiskowych i subkulturowych. Głównym pytaniem, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy lubelskiej konferencji, było to dotyczące roli formuły festiwalowej i przeglądowej w procesie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Książkę można pobrać [TUTAJ]