22 grudnia 2018

Stroje ludowe jako fenomen kulturowy

Anna Weronika Brzezińska, Mariola Tymochowicz (red.)

  • Seria wydawnicza: Atlas Polskich Strojów Ludowych, t. 39
  • Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  • Rok wydania: 2013
  • ISBN: 978-83-87266-64-6
  • Liczba stron: 267

Pierwsza monografia zbiorowa wydana w serii Atlas Polskich Strojów Ludowych.

Niewątpliwie jest to długo oczekiwana praca, której zawartość (w znacznej większości) przyczyni się do rozwoju wiedzy na temat strojów i kostiumów ludowych funkcjonujących w Polsce. (…) będzie niezwykle interesującą pozycją na polskim rynku etnograficznym, choćby z tego powodu, iż od lat w Polsce poważnie nie dyskutowano na temat przeobrażeń zachodzących w strojach ludowych jak i nie zastanawiano się nad metodami ich badania. Prezentowana praca w znaczny sposób przyczyni się do załatania tejże luki wydawniczej [fragment recenzji wydawniczej Prof. UAM dr hab. Katarzyny Marciniak]

Publikacja jest dostępna on-line w dwóch wersjach językowych:

– wersja w j. polskim [link]

– wersja w j. angielskim [link]